Yurt Dışında Pazar ve Rakip Analizi
Yurt Dışında Pazar ve Rakip Analizi
Aralık 1, 2022
Yemek Kartlarında İstisnayı Aşan Tutar için SGK Primi Kesilecek!
Yemek Kartlarında SGK Primi Kesilecek
Aralık 7, 2022

Yemek ve Isınma Alanındaki Muafiyetler

Aralık 6, 2022

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 3 dakikadır.

03.11.2022 tarihinde Yemek ve Isınma Alanındaki Muafiyetler TBMM’de kabul edilen 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.11.2022 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.

7420 sayılı Kanun ile gelen başlıca düzenlemelerden biri yemek yardımı ile ısınma yardımı

  1. 1. Çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımında ne gibi bir değişiklik oldu?

Işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeden sadece damga vergisi ödeyerek, çalışanın maaşına yan gelir olarak ekleyebilecek.

  1. 2. 1000 TL’yi aşan tutarda elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımı yapılması mümkün mü?

Elbette mümkün. Dikkat etmemiz gereken husus ise 1000 Tllik kısımdan muafiyet uyguladıktan sonra aşan kısım için sigorta primine dahil edilmesi aynı zamanda gelir vergisi kesilmesi gerekmektedir.

  1. 3. Uygulama ne zaman yürürlüğe girecek?

1 Kasım 2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir, 30/6/2023 tarihine kadar uygulamaya devam edecektir.

  1. 4. Diğer bir yardım ise yemek muafiyeti ile ilgili. Nakit ödenen yemek yardımında nasıl bir avantaj sağlandı?

Sigorta işlemleri yönetmeliğinde daha önce nakit ödenen yemek yardımlarında günlük asgari ücretin %6’sı muaf tutulmaktaydı. 2022/20 sayılı genelge ile günlük 51 TL SGK prime esas kazançtan muaf tutularak gelir vergisi ile aynı oranda muafiyet belirlenmiştir.

  1. 5. Peki Multinet, ticket, sodexo vb gibi yemek kartları ile ödenen tutarların muafiyetinde bir değişiklik oldu mu?

Yemek yardımı yönetmeliğinde bazı ibarelerde değişiklik oldu. İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin şeklinde bir değişiklik olması sebebiyle ticket yemek ödemelerinin de sgk dan muafiyeti konusu şu anda belirsizlik taşımaktadır. Gelinen son durumda çok belirsizlik ve tepki olunca 2022/20 sayılı genelgede revize yayınlanması bekleniyor. Revize yayınlanacak genelge de Multinet, Sodexo, ticket gibi ödemeler belirgin şekilde ifade edilerek 51 TL üzerinin kazanç sayılarak sigorta primi kesintisi yapılacağı belirtileceği düşünülmektedir.

  1. 6. Yemek yardımı ile ilgili değişiklik hangi dönemde yürürlüğe girecek?

1 Aralık 2022 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Dolayısıyla Kasım ayı hesaplamaları önceki yönetmelik çerçevesinde yapılmalıdır.

Yemek ve Isınma Alanındaki Muafiyetler

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?