2024 E-defter geçiş hadleri
2024 E-defter geçiş hadleri
Şubat 28, 2024
Fatura ve Belgelerde Karekod Kullanımı
Fatura ve Belgelerde Karekod Kullanımı
Şubat 28, 2024

Herhangi bir yolla kazanç elde eden herkes gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük özellikle şirketlerin faaliyetleri için büyük bir öneme sahiptir. 2024 Gelir Vergisi Oranları hakkında sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak söz konusu verginin prosedürleri ve güncel oranları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, bireylerin bir takvim yılı içinde kazandıkları gelirler üzerinden ödedikleri bir vergidir. Bu vergi, Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye’de belirli bir süreyle oturan herkesi kapsar. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları ve menkul sermaye iratları gibi unsurlar gelir vergisi kapsamındadır. GV belirli dilimlerde oranları olan bir vergidir ve gelir arttıkça vergi oranı da artar. Gelir Vergisi Beyannamesi, gelirin beyanını içerir ve yıllık olarak hazırlanır.

Kimler Gelir Vergisine Tabidir?

Gelir Vergisine, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkes tabidir. Ayrıca, Türkiye’de bir takvim yılı içinde altı aydan fazla oturanlar ve Türkiye’deki teşekkül ve teşebbüslere bağlı olarak iş sebebiyle geçici olarak yurt dışında bulunanlar da gelir vergisine tabidir. Yukarıda atıf yapılan kanuna göre, bu kişiler Türkiye’de veya yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlardan vergi ödemekle yükümlüdürler.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, mükellefler Türkiye’de ikamet edenler, Türkiye’de bir takvim yılı içinde altı aydan fazla oturanlar ve Türkiye’deki teşekkül ve teşebbüslere bağlı olarak iş sebebiyle geçici olarak yurt dışında bulunan kişiler olarak tanımlanır. Bu kişilerin Türkiye’de veya yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabiidir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de dar mükellef olarak kabul edilir ve yalnızca Türkiye’deki kazançlar üzerinden vergi öderler.

Türkiye’de ikamet eden ve yurt dışında elde ettiği kazançları bulunan bireyler, bu kazançlar üzerinden vergi ödemekle yükümlüdür. Türkiye’de vergi mükellefiyeti bulunan kişiler, yurt dışında elde ettikleri gelirleri de Türkiye’de vergilendirilir. Bu kazançlar genellikle ilgili ülkenin vergi anlaşmalarına bağlı olarak vergilendirilir ve Türkiye’deki gelir vergisi beyannamesinde de beyan edilir. Ancak, vergilendirme yöntemi ve vergi oranları vergi anlaşmasına göre değişebilir.

SORUMLU-SIFATIYLA-BEYAN-EDILEN-KDVNIN-BEYAN-VE-ODEME-TARIHI-DEGISTI-banner

2024 Yılı Gelir Vergisinin Unsurları Nelerdir?

2024 yılı Gelir Vergisinin unsurları şunlardır:

  • Ticari kazançlar
  • Zirai kazançlar
  • Ücretler
  • Serbest meslek kazançları
  • Gayrimenkul sermaye iratları
  • Menkul sermaye iratları
  • Yukarıdakiler dışındaki kazanç ve iratlar.

İrat, vergilendirme açısından ticari, mesleki ve zirai faaliyetler dışında elde edilen geliri ifade eder. Kira geliri gibi pasif gelirler irat kapsamına girer. İratlar, genellikle gelir vergisi beyannamesinde ayrı bir unsuru oluşturur ve vergilendirilir. Bu tür gelirler, ticari faaliyetlerden kaynaklanmayan ve düzenli olarak elde edilen gelirlerdir. Örneğin, kira geliri, faiz geliri, menkul kıymetlerden elde edilen gelirler irat olarak değerlendirilir ve gelir vergisine tabi tutulur.

2024 Gelir Vergisi Tarifesi

2024 yılı Gelir Vergisi tarifesi, 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan bir karar ile belirlendi. Bu kararda, gelir vergisi oranları belirli gelir dilimlerine göre tespit edilerek açıklandı. GV tarifesi, belirli bir gelir aralığındaki gelirler için uygulanacak vergi oranlarını ve bu oranlara göre hesaplanacak vergi miktarlarını belirlemek amacıyla oluşturuldu. Bu tarifeye göre belirlenen oranlar şu şekilde:

ParametreTutar
110.000 TL’ye kadar%15
110.000 ile 230.000 TL arası%20
230.000 ile 870.000 TL arası%27
870.000 ile 3.000.000 TL arası%35
3.000.000 TL üzeri%40
Engelli Gelir Vergisi İndirim Tutarları
Birinci derece engelli vergi indirimi tutarı6.900,00 TL
İkinci derece engelli vergi indirimi tutarı4.000,00 TL
Üçüncü derece engelli vergi indirimi tutarı1.700,00 TL
Yemek ve Yol Yardımı İstisna Tutarları
Yemek yardımı gelir vergisi istisnası170,00 TL
Yol yardımı gelir vergisi istisnası88,00 TL

Gelir Vergisi Bildirgesi Nedir?

Gelir Vergisi Bildirgesi, gelirin beyanını içeren ve vergilendirme için kullanılan bir belgedir. Her yıl mükellefler tarafından doldurulur ve gelirin beyanını içerir. Bildirge, mükelleflerin elde ettikleri gelirleri, kazançları, harcamaları ve vergiye tabi diğer unsurları detaylı bir şekilde açıklar. Bildirge, genellikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesinde bulunabilir ve online olarak doldurulabilir. Mükellefler, kazandıkları gelirleri, elde ettikleri kazançları ve vergilendirme açısından önemli diğer bilgileri bu bildirgeye kaydederler. Bildirgenin hazırlanması, dikkatli bir şekilde gelirin doğru şekilde beyan edilmesini gerektirir. Bildirge, yasal düzenlemelere uygun olarak doldurulmalı ve vergi ödemesi gereken miktarın doğru hesaplanmasını sağlamalıdır. Bu nedenle, mükellefler genellikle bir muhasebeci veya mali danışmandan destek alarak bildirgeyi hazırlarlar. Bildirgenin doldurulması ve sunulması, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından önemlidir ve zamanında yapılması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Bildirgesi Nereden Alınır?

Bildirge, mükelleflerin yıllık gelirlerini beyan etmeleri ve vergi ödemelerini yapmaları için kullanılan bir belgedir. Bu belge, genellikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan çevrimiçi bir hizmet aracılığıyla alınabilir. Mükellefler, GİB’in resmi web sitesine erişerek elektronik bildirgeyi doldurabilir ve sunabilirler. Ayrıca, bazı durumlarda mali danışmanlar veya muhasebeciler, mükelleflerin adına bu bildirgeyi doldurabilir ve sunabilir. Bildirgenin doldurulması ve sunulması için belirli bir zaman dilimi belirlenir ve mükellefler bu süreyi kaçırmamalıdır. Bildirge, mükelleflerin gelirlerini doğru bir şekilde beyan etmelerini ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayarak vergi sisteminin düzenli işlemesine katkıda bulunur.

Gelir Vergisi Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Gelir Vergisi Bildirgesi, her yıl için belirli bir dönemde verilmesi gereken bir beyannamedir. Mükellefler, genellikle takvim yılının sonuna doğru Gelir Vergisi Bildirgesini hazırlar ve sunarlar. Türkiye’de GV Bildirgesinin verilme zamanı Mart ayı içinde başlar ve Mart ayının sonuna kadar devam eder. Mükellefler, takvim yılı içinde elde ettikleri gelirleri ve diğer vergiye tabi unsurları içeren bu bildirgeyi Mart ayının ilk gününden itibaren başlayarak Mart ayının sonuna kadar tamamlamalıdır. Bildirgenin belirlenen süre içinde verilmemesi durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle, mükellefler belirlenen tarihleri dikkate alarak zamanında bildirgeyi hazırlamalı ve vergi dairesine sunmalıdır. Bildirgenin zamanında verilmesi, vergi ödeme sürecinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar, ayrıca mükelleflerin vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesini sağlar.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi, bireylerin elde ettikleri gelirler üzerinden belirli oranlarda hesaplanır. Gelir Vergisi hesaplaması, mükelleflerin yıllık kazançlarına göre yapılır. Kazançlar, belirli dilimlere ayrılır ve her dilim için farklı vergi oranları uygulanır. Örneğin, belirli bir dilime düşen gelir için %15 oranında, diğer bir dilime düşen gelir için %20 oranında vergi uygulanabilir. Vergi hesaplama işlemi, mükelleflerin kazançlarının ilgili vergi dilimine göre çarpılmasıyla yapılır. Bu şekilde, her dilime düşen gelir için ayrı vergi miktarı belirlenir. GV hesaplaması, vergi dilimlerine göre yapıldığı için kişinin elde ettiği gelir arttıkça ödeyeceği vergi miktarı da artar. Bu hesaplama işlemi ilgili kanun tarafından belirlenen vergi dilimleri ve oranlarına göre yapılır ve vergi dairesine beyan edilir.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?