Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Şubat 28, 2024
2024 Gelir Vergisi Oranları
2024 Gelir Vergisi Oranları
Şubat 28, 2024

Gelir Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması ve kaydedilmesini sağlayan hukuki ve teknik düzenlemelerdir. Bu makalede, E-Fatura ve E-Defter’in genel tanımından başlayarak, farklı sektörlerdeki zorunluluklara kadar detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Elektronik fatura ve defterler, işletmeler için zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra, kağıt israfını önlemekte ve çevreye duyarlı bir yaklaşımı teşvik etmektedir. Ayrıca, bu sistemlerin kullanımıyla hata riski azalır ve vergi uyum süreci daha kolay ve verimli hale gelir.

E-Defter ve E-Fatura Nedir?

E-Defter, Türkiye’deki işletmelerin muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tutmalarını sağlayan bir sistemdir. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre belirlenen defterlerin, elektronik olarak düzenlenip saklanmasına imkan tanır. Geleneksel kağıt defterlerin dijitalleştirilmesi ile işletmelerin muhasebe süreçleri daha verimli hale gelir.

E-Fatura, işlem tarafları arasında güvenli ve etkin bir iletişimi sağlayan bir uygulamadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak oluşturulan elektronik faturalar, kağıt faturaların yerini alarak iş süreçlerini optimize eder ve maliyetleri düşürür. Bu sistem, hem işletmelerin hem de tüketicilerin işlerini kolaylaştırır ve vergi uyumluluğunu artırır. Elektronik faturaların kullanımıyla kağıt israfı da önlenir ve çevreye olumlu bir katkı sağlanır. E-Fatura aynı zamanda vergi denetim süreçlerini de iyileştirerek vergi mükelleflerine avantaj sağlar.

2024 E-defter geçiş hadleri

2024 E-defter Geçiş Hadleri

E-Fatura Uygulaması ve Kullanıcı Yetenekleri

E-Fatura uygulaması, sisteme kayıtlı kullanıcılar tarafından aktif hale getirilir. Mükellefler, kendi Kullanıcı Hesaplarını açarak e-Faturalarını hazırlayıp gönderebilirler. Ayrıca, bilgisayarlar aracılığıyla e-Faturalar indirilebilir ve elektronik ortamda saklanabilir, böylece ihtiyaç duyulduğunda kolayca erişilebilir. Bu sayede kağıt tüketimi azalır ve belgelerin düzenli bir şekilde saklanması sağlanır.

E-Fatura Sistemi, kullanıcılarına fatura gönderme ve alma fonksiyonları sunarak işlerini daha verimli bir şekilde yönetme olanağı sağlar. Bu kullanıcı dostu platform, vergi mükelleflerine iş akışlarını daha etkin bir biçimde yönlendirme imkanı sağlar. Vergi mükellefleri, bu uygulamayı entegrasyon veya E-Fatura Portalı üzerinden erişebilirler.

E-Fatura ve E-Defter Geçiş Zorunluluğu

2022 hesap döneminde brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına 3 Temmuz 2023 tarihine kadar katılmalıdır. Bu gereklilik, şirketlerin dijital dönüşüme uyum sağlayarak iş süreçlerini daha etkin hale getirmesini sağlar.

2024 Yılı Genel Zorunluluk

2024 yılı itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sektörler için e-Fatura ve e-Defter’e geçiş zorunlu hale gelecek. Bu zorunluluk, işletmelerin kağıt tabanlı iş süreçlerinden dijital platformlara geçiş yaparak daha verimli ve sürdürülebilir bir iş yapısına adapte olmalarını sağlayacak önemli bir adım olacak. Dijitalleşme trendinin giderek arttığı günümüzde, bu geçiş sadece işletmelerin teknolojiye ayak uydurmasını değil, aynı zamanda vergi idaresi ile işletmeler arasındaki iletişimi daha etkin hale getirerek vergi yönetiminin daha şeffaf ve adil olmasını sağlayacak

2024 E-Defter Geçiş Hadleri Nelerdir?

2024 yılında e-Defter’e geçiş hadlerini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz:

Mukellef GrubuÖnceki UygulamaGüncel Uygulama (VUK 535)Geçiş Süresi
Sektörel Ayrım Olmaksızın e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Getirilen MükelleflerBrüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2020 Hesap Dönemi için; 5 Milyon TLBrüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2021 Hesap Dönemi için; 4 Milyon TL, 2022 Hesap Dönemi için; 3 Milyon TL01.07.2022
Sektörel Ayrım Olmaksızın e-İrsaliye Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Getirilen MükelleflerBrüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2021 Hesap Dönemi için 10 Milyon TLBrüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2022 veya müteakip hesap dönemleri için; 10 Milyon TL01.07.2022
Gayrimenkul, Motorlu Taşıt, Alım-Satım, Kiralama, İnşa, İmal Faaliyetlerinde Bulunan MükelleflerGenel hadler dışında zorunluluk yoktuBrüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2020: 1 Milyon TL ciroyu aşanlar veya 2021: 1 Milyon TL ciroyu aşanlar01.07.2022
Ticaret Faaliyetinde Bulunan MükelleflerGenel hadler dışında zorunluluk yoktuBrüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2020: 1 Milyon TL ciroyu aşanlar veya 2021: 1 Milyon TL ciroyu aşanlar01.07.2023
Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Belediyelerden Ruhsat Almış OtellerGenel hadler dışında zorunluluk yoktuCiro limiti yok01.07.2022

E-Fatura ve E-Defter’e geçiş sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

Geçiş sürecinde, belirlenen tarihleri takip etmek kritiktir. Özellikle, uyum sağlanması gereken son tarihlerin gözden kaçırılmaması önemlidir. Bu tarihlerin takibi, işletmenin sorunsuz bir şekilde geçişi sağlamasına yardımcı olur.

Doğru Hesaplamaların Önemi

Geçiş sürecinde, gerekli hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Vergi hesaplamaları ve diğer finansal işlemler, eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bu, işletmenin mali açıdan güvenli bir geçiş yapmasını sağlar.

Doğru ve Güncel Bilgilerle Hesap Oluşturma

EFatura ve E-Defter’e geçiş sürecinde, kullanıcı hesaplarının doğru ve güncel bilgilerle oluşturulması önemlidir. Yanlış veya eksik bilgilerle oluşturulan hesaplar, sürecin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle, doğru bilgilerin sağlanması ve güncel tutulması gerekmektedir.

Maliyet ve Avantajlar

Geçiş süreci başlangıçta belirli maliyetler gerektirebilir. Ancak, uzun vadede, kağıt ve zaman tasarrufu sağlayarak işletmeye avantajlar sunar. Ayrıca, dijital ortamda tutulan verilerin güvenliği ve erişilebilirliği, iş süreçlerini olumlu yönde etkiler.

Geçiş Yapmayan İşletmelerin Karşılaşabileceği Sorunlar

EFatura ve E-Defter’e geçiş yapmayan işletmeler, yasal zorunluluklara uyum sağlayamadıkları için cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler. Ayrıca, kağıt tabanlı iş süreçleri zaman alıcı ve maliyetli olabilir, bu da rekabet avantajını azaltabilir. Bu nedenle, geçiş sürecine zamanında uyum sağlamanın önemi büyüktür.

“E-Defter ve E-Fatura’nın önemi ve avantajları hakkında bilgi edinin. Elektronik belgeleme sisteminin işletmelere sağladığı faydaları öğrenin.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?