Home Ofis Çalışma
Home Ofis Çalışma
Ağustos 18, 2023
2023 KDV Oranları
2023 KDV Oranları
Ağustos 28, 2023
Bu yazının okuma süresi yaklaşık 4 dakikadır.

Elektronik ticaret, kısaltılmış hali ile e-ticaret hukuku, tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirdikleri iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade etmektedir. E-ticaret uygulamaları, geleneksel mağazacılık ve fiziki satış operasyonlarına göre daha hızlı ve daha düşük maliyetli olması sebebiyle ve gelişen teknolojinin de yardımıyla günümüzde daha çok tercih edilmekte olup, e-ticaretin yaygınlaşması sebebiyle ülkemizde ve dünyada e-ticarete ilişkin hükümlerin düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Türkiye’deki e-ticaret hukuku; tüketici hukuku, kişisel veri hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, rekabet hukuku gibi birden fazla hukuk disiplininin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.  

E-ticaret Başlangıcında Neler Gereklidir?

E-ticaret faaliyetine başlamadan önce, e-ticaretin gerçekleştirileceği internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformlar ilgili mevzuata uygun hale getirilmeli, gizliliğin temini ve siber saldırılara karşı korumanın sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda, Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Çerez Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni düzenlenerek e-ticaretin yapıldığı platformda yayınlanmalıdır. 

E-ticaret ortamının kullanım amacı ve koşulları düzenlenmeli, üyelik esasına göre çalışılması halinde ise üyelik sözleşmesi şeklinde düzenlenerek tüketiciden üyelik sözleşmesine onay alınmalıdır. Üyelik sözleşmesi, kullanıcının e-ticaret ortamına üye olurken kabul etmesi gerekli olan, üyenin hak ve yükümlülükleri ile e-ticaret ortamının işleyiş kurallarını belirleyen hukuki bir metindir. Kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi düzenlenirken, e-ticaret ortamının nasıl ve ne amaçlarla kullanılacağı ve üyenin üyelik süresi içinde dikkat etmesi gereken hususlar şüpheye mahal vermeyecek bir açıklıkta düzenlenmelidir. 

E-Ticaret Hukuku Nerede Başlar.

E-ticaret faaliyeti gerçekleştirilirken, ürün veya hizmeti satın almak isteyen tüketici ile mesafeli satış sözleşmesi veya mesafeli hizmet sözleşmesi imzalanmalıdır. Mesafeli sözleşmenin imzalanmasından ve tüketici tarafından siparişin onaylamasından önce; tüketiciye, 

  • sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, 
  • satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının iletişim bilgileri, 
  • mal veya hizmetin fiyatı, nakliye ve teslim masrafları, 
  • cayma hakkı ile bu hakkın kullanım koşulları, süresi ve usulü hakkında ön bilgilendirme yapılması zorunludur. 

Bu doğrultuda, Ön Bilgilendirme Formu ve mesafeli sözleşmenin tüketici mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde hazırlanması ve tüketiciye sunularak onayının alınması önemlidir. 

Mesafeli sözleşmelerde, cayma hakkına ilişkin hükümler ve bilgilendirme esasları da büyük önem taşımaktadır. Tüketici, kural olarak, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini ispat yükümlülüğü satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıdadır. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu kapsamda, cayma hakkı ve bu hakkın kullanım koşulları, süresi, usulü ile cayma hakkının istisnaları detaylı olarak düzenlenerek tüketiciye bildirilmelidir. 

Kalfa Uzmanına Sor video serimiz için Kalfa Youtube kanalını takipte kalabilirsiniz. Bildirimleri açarak, yeni içeriklere hızlıca ulaşabilirsiniz.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?