tuğçe-tanyel-çakır--e-ticaret-hukuku
E-Ticaret Hukuku 
Ağustos 18, 2023
kurumlar vergisi nedir
Kurumlar Vergisi Nedir?
Eylül 26, 2023

KDV (Katma Değer Vergisi) Türkiye’nin önemli vergi gelirleri arasında yer alır. Tüketici tarafından ödenen bu vergi satıcı tarafından beyan edilir. Ürün satışı esnasında ödenen bu miktar fiyatları doğal olarak etkiler. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle vergi oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak 2023 KDV oranları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

KDV Nedir?

Ürünlerin ve hizmetlerin üretim aşamalarında başlangıçtan bitişe kadar her adımda yeni bir değer oluşur. Vergi mükelleflerinin yarattığı bu ek değer üzerinden ödedikleri ve her ay düzenli olarak tahsil edilen vergi türüne Katma Değer Vergisi, kısaca KDV denir. Devlet, bu vergiyi genellikle kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla toplar. Aynı zamanda, satın alınan veya satılan her ürün veya hizmet sonucunda, doğrudan veya dolaylı olarak KDV ödemesi gerçekleşir.

KDV Oranları Nasıl Belirlenir?

Katma Değer Kanunu’na göre Türkiye’de yapılan ticari, sinai, zirai faaliyetler ile serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan her türlü ürün ve hizmet satışı bu verginin kapsamında yer alır. Başka bir ifadeyle, kanun veya mevzuat ile aksi belirtilmediği sürece satışı yapılan her ürün ve hizmet KDV kapsamındadır. Vergi tutarı, ürün tipine ve kategorisine göre belirlenir.

Yukarıda bahsedilen kanunda hangi tip ürünlerden hangi oranda vergi alınacağı açık bir biçimde belirtilir. Diğer yandan, bu oranlar yıldan yıla değişiklik gösterir. Ödeme tutarlarındaki değişiklikler, Resmî Gazete kararıyla yürürlüğe girer. 2023 KDV oranları da bu kapsamda değişmiş, çeşitli ürün ve hizmetler için ödenmesi gereken tutarlar önceki düzenlemeye göre artış göstermiştir.

2023 KDV Oranları Nelerdir?

2023 KDV oranları, 07/07/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile belirlenmiştir. Bu değişiklik, 7346 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılmıştır. Bahsi geçen düzenlemeye göre bu yılın vergi tutarları aşağıdaki gibidir:

 • %18 olan genel Katma Değer Vergisi oranı %20
 • %8 olan vergi tutarı %10 olarak belirlenmiştir.

Düzenleme Öncesi ve Sonrası Oranlar Nelerdir?

Temmuz 2023 tarihinden önce, 2007/13033 sayılı BKK’da belirlenen KDV oranları geçerliydi. Ancak 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile pek çok ürünün KDV oranında değişiklik yapılmıştır. Önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

Ürün Grupları ve Değişen KDV Oranları

 • Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve kâğıt mendil ürünlerinde 2007 yılı düzenlemesine göre %8 KDV alınmaktaydı. Ancak yeni düzenleme ile bu oran %20’ye yükseltilmiştir.
 • Diş fırçası, diş macunu ve iplikler gibi ürünlerde uygulanan KDV oranı %8’den %10’a çıkarılmıştır.

2023 KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV hesaplama sürecinde, KDV’nin dahil olduğu ve olmadığı durumlar için iki farklı formül kullanılır. Bu ayrım nedeniyle her iki hesaplama için de aşağıdaki formüller kullanılır:

KDV Dahil Hesaplama Formülü: (Net Tutar) x (1 + KDV Oranı) Örneğin, bir ürünün net tutarı 500 TL ve KDV oranı %8 ise; 500 x (1 + 8/100) = 500 x 1,08 = 540 TL. Yani, KDV dahil tutarını bulmuş olursunuz.

KDV Hariç Hesaplama Formülü: (Brüt Tutar) / (1 + KDV Oranı) Örneğin, 540 TL’ye satılan bir ürünün KDV hariç tutarını bulmak için; 540 / (1 + 8/100) = 540 / 1,08 = 500 TL.

Bu formüller, KDV hesaplamalarını net ve brüt tutarlar arasında geçiş yaparken kullanmanızı sağlar.

2023 KDV Matrahı Nasıl Hesaplanır?

KDV matrahı, satış faturalarında yer alan miktarın katma değer vergisi dâhil edilmeden hesaplanan toplamıdır. Bu hesaplamayı yapmak için seçilen matrahı KDV toplanının yüzde birine bölmeniz gerekir. Örnek olarak, 500 TL tutarındaki bir maldan %20 KDV alınıyorsa hesaplama şu şekilde yapılır:

500 / (20 / 100) = 2500

2023 Yılı KDV Oranları Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Yeni KDV düzenlemesi 10/07/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeyle karar verilen oranlar, söz konusu tarihten sonra yapılan ürün ve hizmet satışlarının fiyatlarına yansımıştır. Temmuz 2023 oranları, yeni bir düzenleme yapılıp Resmi Gazete’de yayınlanana kadar geçerlidir.

2023 KDV Oranlarında Ön Plana Çıkan Ürünler Nelerdir?

2023 KDV oranlarında değişiklik söz konusu olan başlıca ürünler şunlardır:

 • Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve kâğıt mendil.
 • Kurutulmuş meyveler (Üzüm, incir, kayısı)
 • Kuruyemiş kategorisindeki ürünler (Ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği)
 • Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola
 • Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu.
 • Yukarıdaki ürünlerden üretilen diğer mamuller
 • Tahıl ürünleri (buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar)
 • Bakliyat ürünleri (Çeltik, soya, kuru fasulye, barbunya, bakla, nohut, mercimek)
 • Kök sebzeler (soğan, sarımsak, patates)
 • Zeytin ve zeytinyağı ürünleri
 • Küçük ve büyükbaş hayvanlar
 • Buğday unundan imal edilen hamur işi ürünler
 • Sertifikalı tohumluklar
 • Sertifikalı meyve fidanları

2023 Yılı Telefon Kullanım Harcı Ne Kadar?

2023 KDV oranlarıyla birlikte telefon kullanım harcında da yeni düzenlemeyle değişiklik olmuştur. Bu değişikliğe göre, yurt dışından telefon getiren kişilerin 20.000 TL ödeme yapmaları gerekir. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt yapılmadan kullanılması durumunda vergi kaçırma suçundan cezai müeyyide uygulanır.

2023 KDV Beyannamesi Nasıl Verilir?

Katma Değer Vergisi yükümlülüğüne sahip olan her işletme bu vergiyi beyan etmekle mükelleftir. Söz konusu beyanname, üçer aylık dönemlerde verilir. Ancak, Maliye Bakanlığı mükelleflerin gayrisafi hasılatına göre birer aylık tespit yapma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla beyan periyodu kazancınıza göre değişir. Vergi beyanını vermek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

 • Beyannameyi bağlı bulunduğunuz vergi dairesine elden verebilir ya da posta yolu taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.
 • www.gib.gov.tr adresine giriş yaparak E-beyanname seçeneğiyle elektronik beyanname oluşturabilirsiniz.

KDV beyanı yapmamak Vergi Usul Kanununda usulsuzluk olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu durumun cezai müeyyidesi mevcuttur. Beyanı zamanında vermediğiniz takdirde para cezası uygulanabilir. Aynı şekilde para cezalarının gecikmesi durumunda ise banka hesabınıza bloke konması gibi çeşitli işlemler uygulanabilir. Beyan işlemlerini zamanında yerine getirerek bu tür yaptırımlardan kaçınabilirsiniz.

KDV Beyannamesi Verirken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

KDV beyannamesi eksiksiz bir doğru bir biçimde doldurulmalıdır. Beyanda yanlış veya eksik bir bilginin olması usulsüzlük olarak kabul edilir. Böyle bir durumda yukarıda bahsedilen cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Katma Değer Vergisi, ürün ve hizmet fiyatına dâhil edilerek tahsil edilen bir ödemedir. Fiyatlarınızı yeni vergi oranlarına göre güncelleyerek vergi yükümlülüğünüzü yerine getirebilirsiniz.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?