KDV genel uygulama tebliğinde değişiklikler
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
Şubat 13, 2024
Enflasyon Muhasebesi VUK Sirküleri Yayımlandı
Enflasyon Muhasebesi V.U.K. Sirküleri Yayımlandı
Şubat 21, 2024

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ

Şubat 14, 2024

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 2 dakikadır.

Tarih Değişikliği Beyanı

10/2/2024 tarih  ve VUK -164/2024- 2  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu  Sirküleri ile  vergi  kesintisi yapmakla  sorumlu  tutulanlar  tarafından  verilmesi  gereken  Katma  Değer  Vergisi Beyannameleri  bakımından  bu  beyannamelerinin  verilme  ve  bu  beyannameler  üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeniden düzenlenmiştir.

1 Şubat 2024’den İtibaren

Bu çerçevede 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23’üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25’inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ

Buna göre; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin  gerçekleştirilen Katma Değer Vergisi tevkifatlarının 26/2/2024 (25/2/2024 Pazar gününe denk geldiği için) tarihine kadar beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri  dışında  kalan  Katma  Değer  Vergisi  Beyannamelerinin  verilme  ve  ödeme sürelerine  ilişkin  olarak 22/12/2022  tarihli  ve  VUK-149/2022-12  sayılı  Sirküler ile  yapılan belirleme ise geçerliliğini korumaktadır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?