ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2024 YILINDA 700 TL OLDU
Asgari Ücret Desteği 2024 Yılında 700 ₺ Oldu!
Şubat 5, 2024
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ 2
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN BEYAN VE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ
Şubat 14, 2024

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Şubat 13, 2024

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 9 dakikadır.

KDV genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklerde öne çıkanlar

 • SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN (KDV2) KDV ÖDENDİĞİ VEYA BİR ÖNCEKİ DÖNEM KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLDİĞİNDE, ÖDEMENİN YAPILDIĞI DÖNEMDE 1 NOLU KDV DE İNDİRİM KONUSU YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME TEBLİĞDE YER ALMIŞTIR.
 • 2 NOLU KDV BEYANI VE ÖDEME SÜRESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞ VE 2 NOLU KDV BEYANININ İZLEYEN AYIN EN GEÇ 21 BEYAN EDİLMESİ 23 ÜNDE İSE ÖDENME SÜRESİ BELİRLENMİŞTİR.

ÖRNEK UYGULAMALAR

Örnek 1: (D) A.Ş. 8/1/2024 tarihinde 100.000 TL karşılığında ağaç ve orman ürünleri teslim almıştır. Şirketin bu alımla ilgili olarak sorumlu sıfatıyla beyan edeceği 10.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle 21/2/2024 tarihine kadar beyan etmesi gerekmektedir. 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden 10.000 TL KDV’nin 23/2/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutar mükellef tarafından Ocak/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 2: (S) Ltd. Şti. (G) güvenlik şirketinden Temmuz/2024 ayı içerisinde özel güvenlik hizmeti satın almıştır. Bu hizmet alımı ile ilgili olarak (S) Ltd. Şti. tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesiyle 21/8/2024 tarihinde beyan edilen ve tahakkuk eden 50.000 TL KDV 26/8/2024 tarihinde ödenmiştir. (S) Ltd. Şti. tarafından kanuni süresinden sonra ödenen KDV, ödemenin yapıldığı tarihi kapsayan dönem olan Ağustos/2024 dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 3: (D) Yapı İnşaat A.Ş. 24/4/2024 tarihindeki inşaat demiri alımı nedeniyle tevkif ettiği vergiye ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesini süresinden sonra 20/6/2024 tarihinde beyan etmiş ve tahakkuk eden 125.000 TL KDV’nin 25.000 TL’sini 21/6/2024 tarihinde, kalan100.000 TL’lik kısmını 2/7/2024 tarihinde ödemiştir. (D) Yapı İnşaat A.Ş. tarafından ödenen KDV’nin 25.000 TL’si Haziran/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde, 100.000 TL’si de Temmuz/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır .

Örnek 4: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (Ö) A.Ş. 5/4/2024 tarihinde 200.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri teslim almıştır. Şirket, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 20.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle 21/5/2024 tarihine kadar beyan etmiş ve tahakkuk eden KDV’nin önceki dönemlerde gerçekleşen ihracat teslimlerinden doğan KDV iade alacağından mahsubunu 23/5/2024 tarihinde talep etmiştir. Mükellefin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeleri eksiksiz ve tam olarak vermiş olması halinde, mahsuba konu edilen 20.000 TL KDV mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 5: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (G) A.Ş. 10/4/2024 tarihinde 1.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünü satmış olup alıcı tarafından 100.000 TL tevkifat uygulanmıştır. Mükellefin Nisan/2024 dönemine ilişkin indirilecek KDV tutarı ise 500.000 TL olduğundan bu döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde 100.000 TL iade beyan etmiştir.

Aynı mükellef 5/5/2024 tarihinde 2.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri satın almıştır. Mükellef bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 200.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle 21/6/2024 tarihinde beyan etmiştir.

Mükellef tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve tahakkuk eden 200.000 TL KDV’nin 50.000 TL’si 23/6/2024 tarihinde nakden ödenmiştir. Mükellef tarafından ödenen 50.000 TL Mayıs/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Ayrıca mükellefin Nisan/2024 dönemine ilişkin tevkifattan kaynaklanan iade beyanına yönelik standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeler eksiksiz ve tam olarak 5/9/2024 tarihinde vergi dairesine verilmiş ve Mayıs/2024 dönemi 2 No.lu KDV Beyannamesi borcuna mahsubu talep edilmiştir. Mükellef tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve mahsuba konu edilen 100.000 TL KDV, mükellefin Eylül/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Mükellef, geri kalan 50.000 TL KDV borcunu ise 28/10/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından nakden ödenen 50.000 TL Ekim/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Şubat 2024
 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE VE İHTİSAS TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE VERİLEN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI 31.12.2028 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
 • 1 MART 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINA GİREN HER BİR İŞLEM KDV DAHİL 6.900,00 TL’Yİ AŞMAMASI DURUMUNDA KDV TEVKİFATINA TABİ TUTULMAYACAKTIR. AYNI DÖNEM İÇERİSİNDE AYNI FİRMADAN BİRDEN FAZLA TEVKİFAT SINIRI ALTINDA ALINAN VE DÜZENLEN FATURALARIN SÜREKLİLİK ARZ ETMESİ  DURUMUNDA DA  6.900,00 TL Yİ AŞMASI HALİNDE TEVKİFAT UYGULANACAKTIR. BU SINIR İZLEYEN YILLARDA FATURA DÜZENLEME SINIRINA GÖRE BELİRLENECEKTİR.
 • TEVKİFAT KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİR FATURANIN DAHA SONRA İADE EDİLMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK METİN EKLENMİŞTİR, BU ÖRNEĞE GÖRE TEVKİFATLI FATURALARDA İADE FATURASI TEVKİF EDİLEN SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KDV İADE FATURASI DÜZENLENMESİ HALİNDE HESAPLAMAYA DAHİL EDİLMEDEN DAHA ÖNCE SATICIYA ÖDENEN VE TEVKİF EDİLMEYEN KDV ÜZERİNDEN DÜZENLENMESİ YÖNÜNDEDİR. İLGİLİ ÖRNEK AŞAĞIDAKİ GİBİ TEBLİĞDE İFADE EDİLMİŞTİR.

Örnek: Pamuk toptancısı (A), 14/4/2024 tarihinde tekstil firması (B)’ye 500.000 TL karşılığında pamuk teslim etmiş, hesaplanan (500.000 x 0,10 =)50.000 TL KDV’nin (50.000 x 0,10 =)5.000 TL’lik kısmı (A)’ya ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, (50.000 x 0,90 =) 45.000 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve Nisan/2024 dönemi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiştir.

İşleme ilişkin fatura (B) tarafından 21/4/2024 tarihinde yasal kayıtlara alınmıştır. (B), (A)’ya ödediği 5.000 TL ile sorumlu sıfatıyla beyan edip 23/5/2024 tarihinde ödediği 45.000 TL’yi Nisan/2024 dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır.

Söz konusu pamuğun (1/5)’i 10/6/2024 tarihinde (A)’ya iade edilmiştir.

Bu durumda (B), (A)’dan 101.000 TL geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde, 1.000 TL’yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

(A) ise, aynı dönemde 1.000 TL’yi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında KDV’nin sadece tevkifata tabi tutulmayan 1.000 TL’lik kısmı için düzeltme işlemi yapılacak, tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiş ve indirim konusu yapılmış olan tutar için düzeltme işlemi yapılmayacaktır.”

 • TEVKİFAT KAPSAMINDA DÜZENLENEN FATURANIN SONRAKİ DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKAN VE BEDELDE BİR AZALMAYA NEDEN OLAN DURUMLARDA TARAFLARIN KARŞILIKLI DÜZELTME YAPILMASINA DAİR ÖRNEK METİN TEBLİĞE EKLENMİŞTİR,

“Örnek: Satıcı (A) Firması, (7/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2024/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 1.000.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (1.000.000 x 0,20 =) 200.000 TL KDV’nin (200.000 x 0,30=) 60.000 TL’si (A)’ya ödenmiş, (200.000 x 0,70=) 140.000 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiştir.

Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 200.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2024/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 200.000 TL ile birlikte bu tutara ait (200.000 x 0,20=) 40.000 TL KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (40.000 x 0,30=) 12.000 TL’sini (toplam 212.000 TL) iade edecek, 2024/Nisan döneminde beyan ettiği 12.000 TL’yi 2024/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Alıcı (B) ise 2024/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 12.000 TL’yi, 2024/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan edip ödediği verginin, 200.000 TL’ye isabet eden kısmı olan (40.000 x 0,70=) 28.000 TL’si aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.”

 • 3996 SAYILI KANUN’A GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI 31.12.2028 TARİHİNE UZATILMIŞTIR,
 • ŞEHİR İÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN TESİSLERİN DEVİR VE TESLİMLERİ 3065 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 32 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KDV İSTİSNASI 31.12.2028 TARİHİNE UZATILMIŞTIR,
 • TAŞINMAZLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR VE TESLİMİ İLE BU TAŞINMAZLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN DEVİR VE TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 31.12.2028 TARİHİNE UZATILMIŞTIR
 • KDV İADE ALACAĞININ MAHSUBEN İADE TALEPLERİNDE GECİKME ZAMMI UYGULAMASININ VERGİ DAİRESİNİN EKSİKLİKLERİ TESPİT ETTİĞİ TARİH İLE EKSİKLİKLERİN GİDERİLDİĞİ TARİH ARASINDAKİ SÜREYE UYGULANACAKTIR,

“30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmaz.”

 • TEVKİFAT UYGULANACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLEREK KAMU İKTASADİ TEŞEBBÜSLERİ (KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI, İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ) DAHİL EDİLMİŞTİR, BUNA GÖRE 1 MART 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA (SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI TARAFINDAN VERİLEN VE FATURASI SGK DÜZENLENEN SAĞLIK HİZMETLERİ HARİÇ) 5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI SORUMLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240210-5.htm

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?