BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDA (BDP) BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDA (BDP)DEĞİŞİKLİKLER
Şubat 3, 2024
KDV genel uygulama tebliğinde değişiklikler
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
Şubat 13, 2024

Asgari Ücret Desteği 2024 Yılında 700 ₺ Oldu!

Şubat 5, 2024

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 3 dakikadır.

25.01.2024 tarihinde mecliste kabul edilen ve 03.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7495 sayılı kanun ile asgari ücret desteği 2024 yılında sigortalı başına 700 TL olarak uygulanacaktır.

495 sayılı kanunun 6’ıncı maddesi ile 5510 sayılı kanuna geçici 101’inci madde eklenmiştir. İlgili madde ile;

2023 yılının aynı döneminde kuruma verilen beyannamede prime esas günlük kazancı 671 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim gün sayısını geçmeyecek şekilde 2024 yılının cari ayında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının günlük 23,33 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

2024 yılı içinde ilk defa kanun kapsamına alınan işyerlerinde ilgili dönemde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının günlük 23,33 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

6356 sayılı kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için önceki yılın ilgili dönemi için 671 Türk Lirası olarak belirlenen tutar 1.341 Türk Lirası olarak esas alınacaktır.

2024 yılının ilgili döneminde 2023 yılında en az sigortalı bildirimi yapılan dönemden daha az sigortalı sayısına düşülmesi halinde destekten yararlanılamayacaktır.

Asgari Ücret Desteği Hakkında Diğer Bilinmesi Gerekenler

2024 yılında kanun kapsamına alınmış olmayan ancak önceki yılın aynı döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır.

2023 yılından önce kanun kapsamına alınan ancak 2023 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri için 2024 yılında ilk kez kanun kapsamına alınmış şekilde işlem sağlanacaktır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 1.789 Türk lirası olarak ve 2023 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının bir buçuk katını geçmemek üzere, 2024 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?