Çıraklık Sigortası Nedir ve Nasıl Yapılır
Çıraklık Sigortası Nedir ve Nasıl Yapılır?
Ocak 28, 2024
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2024 YILINDA 700 TL OLDU
Asgari Ücret Desteği 2024 Yılında 700 ₺ Oldu!
Şubat 5, 2024

BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINDA (BDP)DEĞİŞİKLİKLER

Şubat 3, 2024

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 2 dakikadır.

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler kapsamına istinaden, Ocak 2024 Vergilendirme Döneminden  itibaren sistemsel kontrollerin yapılması için Beyanname Düzenleme Programı BDP‘de değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler;

1 No’lu KDV Beyannamesinde;

Ocak 2024 vergilendirme döneminden itibaren, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No’lu KDV beyannamesiyle beyan edilen KDV ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No’lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacağı için, indirimler bölümündeki indirimler tablosunda yer alan “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” alanının adı “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” olarak değiştirilmiş, ve bu seçenek ile indirim yapan mükellefler 1 No’lu KDV beyannamesinde “Ekler” bölümüne yeni eklenen “109-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’ye İlişkin Bildirim” tablosunu doldurması gerekmektedir.

2 No’lu KDV Beyannamesinde;

Ocak 2024 vergilendirme döneminden itibaren, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen vergilerin vergi kodu “4017 – KDV Tevkifatı” vergilerin tahakkuk ve tahsilatı “4017 – KDV Tevkifatı” vergi türü üzerinden yapılacaktır.

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde 3B  (III Sayılı Liste Tütün Mamül ve Makoron İçin);

28/12/2023 tarihli ve 8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Beyanname Düzenleme Programında, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için verilecek ÖTV 3B beyannamesinde yer alan bazı tütün mamullerinde Ocak 2024 vergilendirme döneminden itibaren geçerli olmak üzere özel tüketim vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları güncellenmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?