İhracatta Götürü Gider Uygulaması
İhracatta Götürü Gider Uygulaması
Eylül 21, 2021
Yapay Zeka Uygulamalarında Kişisel Veriler
Yapay Zeka Uygulamalarında Kişisel Veriler
Ekim 5, 2021
Bu yazının okuma süresi yaklaşık 5 dakikadır.

E-Ticarette Gerçek Kişilerin Vergi Avantajları : Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoloji, internet, sosyal medya ve tüm diğer dijital pazarlar hayatımızın büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bu dijital çağda içeriklere, ürünlere mesafeler olmadan sadece bir ekran vasıtasıyla ulaşabiliyor olmamız aslında e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermekte. Özellikle pandemi süreci ile hayatımız; o zamana kadar yaptığımız birçok işi dijitale taşınması ile başka bir yöne evrildi. Toplantılarımız fizikiden online ortama, eğitim sınıflarımız canlı sınıflara, market alışverişlerimiz dijital uygulamalara, vergi dairesi işlemlerimiz interaktif vergi dairesine dönüştü. Ve bu süreçte en büyük pay tabii ki e-ticarette oluştu. Pandemi süreci ile e-ticaret, online alışveriş hepimizin hayatının bir parçası haline geldi ve bundan sonra da bu şekilde devam edecektir.

E-Ticarette Gerçek Kişilerin Vergi Avantajları nelerdir?

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan e-ticarette, gerçek kişilere sağlanan en büyük vergi avantajı; 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Değişikliklerin Açıklanmasına İlişkin Usul ve Esasların İkinci Bölümü’nde yer alan “evlerde üretilen malların internet satışında esnaf muaflığı” ile Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan “vergi muafiyeti” hakkıdır.

Bu vergi muafiyeti ile iş yeri bulunmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın, en yalın tabiriyle evdeki imkanlarla üretim yaparak dijital-online satış kanallarından, sosyal medyadan, internet üzerinden e-ticaret yapanlar, vergi muaflığı kapsamında değerlendirilecektir.

E-ticaret yapmak gerçek kişilerin şirket kurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Evlerde üretilen ürünleri, bir e-ticaret sitesi, online pazaryerleri veya sosyal medya üzerinden satan kişiler, “evden çalışanlar için vergi muafiyeti”nden yararlanabilecektir. Bu vergi muafiyetinin üst sınırı ilgili yılın 1 yıllık brüt asgari ücreti kadardır. (2021 yılı için 42.930 TL)

Gelir vergisinden muaf tutulmak için gerekli şartlar;

  • Evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satış yapılması
  • İşyeri bulunmaması
  • Sanayi tipi veya seri üretim kabiliyeti olan makine ve alet kullanılmaması
  • E-ticaretten yapılan tüm hasılatın bankada açılacak ticari bir hesaptan yapılması
  • Hasılat tutarının 240 bin TL’yi aşmaması (2021 yılı için 240 bin TL)
  • Vergiden muaf esnaf belgesine sahip olunması

Vergiden Muaf Esnaf Belgesi;

Ticari işler ile ilgilenen gerçek kişiler yıllık kazançlarına göre gelir vergisi ödemekle yükümlüdürler. Ticari faaliyetler kapsamı 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 9. maddesinde belirtilen esnaf muafiyeti şartları uyumlu ise kişiler vergiden muaf belgesi alarak elde edilen kazanç üzerinden vergi ödemezler.

Vergiden muaf esnaf belgesi almak isteyenlerin, 283 Seri No.lu gelir vergisi genel tebliği ekinde yer alan dilekçe ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine başvurarak veya gib.gov.tr üzerinden online dilekçe doldurarak başvuru yapabilirler. Belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmemektedir. Vergiden muaf esnaf belgesinin geçerliliği 3 yıl olup süre sona erdiğinde vergi dairesine tekrar başvurarak yeni belge alınabilir.

Önemli Notlar;

* Toplam gelirin 2021 yılı için 240 bin TL’yi aşması durumunda bu kanundan yararlanılamıyor. Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler, izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacaklardır.

**Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

***Bankalar, ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4, işçi çalıştırılması durumunda ise %2 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulamaktadırlar.

****Bu vergi muafiyeti ile günümüzde evde takı, örgü, süs eşyası, ambalaj vb. birçok alanda ürünlerini evde üreten büyük bir çoğunluk faydalanacak ve kayıt dışılık ortadan kalkacaktır. Üretimini evde yapan ve satışını gerçekleştiren kişiler şirketlerini açtıktan sonra kendi e-ticaret sitelerini açabilecektir. Bununla beraber bu kişiler ödeme sistemlerini kullanabilecektir.

*****İlgili yasa; yarattığı imkan açısından özellikle evden çalışan insanları, hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya davet etmektedir.

Elif Metin

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?