katma-deger-vergisi-oranlari-guncellendi
Katma Değer Vergisi Oranları Güncellendi
Temmuz 7, 2023
yasal defterler nedir
Yasal Defterler Nelerdir? Nasıl Tasdik Ettirilir?
Temmuz 21, 2023

Yatırım teşvik belgesi nedir, amacı nedir ?

Yatırım teşvik Belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen yatırımcıların, yatırım yolunda yüklendikleri çeşitli maliyetlerden, belirli oranlarda muaf tutulmasını sağlayan belgedir.

Belgenin hibe şeklinde nakit bir desteği olmamakla birlikte; devlet belirli oranlarda alacaklarından vazgeçerek yatırımın en az maliyetle gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.

Amacı,

Türkiye de cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ürünlerin üretiminin artırmak,

Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklemek,

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltarak yatırım yoğunluğu az olan bölge – illeri desteklemek ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek amacı ile yayınlanmıştır.

Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir ve ne zaman almalıdır?

Yatırım yapmayı planlayan;

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri alabilir.

Yatırımcı yatırımı gerçekleştireceği yatırım yerini belirlemesi sonrası (arsa tahsisi hariç) yatırım planını oluşturması sonrası yatırım teşvik belgesi alım işlemleri için hazırlık çalışmasına başlamalıdır. Bir yatırıma ait harcamanın teşvikten faydalanabilmesi için belge tarihi sonrasında faturalandırılmış olması önem teşkil etmektedir. Bu nedenle yatırım harcamalarınıza başlamadan teşvik belgesi alınmalıdır.

Yatırım teşvik belgesi çeşitleri de sektöre göre, yatırımın yapıldığı ile ve yatırım tutarına göre farklılık göstermektedir.

Hangi sektörler ve yatırımlar yatırım teşvikten faydalanabilir?

İmalat sektörü, Enerji sektörü (GES, HES, RES), Maden yatırımları, Hizmet sektörü (okul, hastane, yurt, huzur evi), tarımda seracılık yatırımları, çevre yatırımları kapsamında atık geri kazanım tesisleri gibi yatırım konuları desteklenmektedir. 2022 de İmalat sektöründe belge adedi olarak en çok destek alan konular; Makine ve Teçhizat İmalatı, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı, Metal Eşya Sanayii, Motorlu Karar Taşıtı, Römork ve Yarı-Römork İmalatı gelmektedir.

Teşvik belgesinin çeşitleri nelerdir ve yatırım tutarı ne olmalıdır?

4 çeşit belge mevcuttur. Yatırım konusu , yatırım yeri ve yatırım tutarı değerlendirilerek firmanın yararlanacağı belge çeşidi belirlenir. Biz firmalarımız ile detaylı görüşme yaparak alabileceği belge konusunda kendilerini bilgilendiriyoruz.

 1. Genel belge
 2. Bölgesel belge
 3. Öncelikli yatırım belgesi
 4. Stratejik belgedir. Her birinin destek unsurları ve oranları farklılık göstermektedir.

Ayrıca orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünler için proje bazlı ve hamle programı da kapsamında daha büyük yatırımlar içinde devlet teşvikleri mevcuttur.

GENEL TEŞVİK SİSTEMİ’NDE asgari sabit yatırım tutarı,

1. ve 2. bölgelerde 3.000.000 TL,

3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye ayrılmıştır. Gelişmiş seviyesi daha düşük iller daha çok desteklenmektedir.

BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ’NDE  için asgari sabit yatırım tutarı

1.ve 2. Bölgelerde 3.000.000 TL’den,

diğer bölgelerde ise 1.500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

HAMLE PROGRAMI kapsamında stratejik yatırım teşvik belgesi için 10 milyon TL.

PROJE BAZLI YATIRIM teşvik sistemi için 1 milyar TL yatırım gereklidir.

Ayrıca Cazibe merkezi programına göre doğu illeri ve deprem bölgesi illeri bu program kapsamında desteklenmekte olup yapılacak yatırımlar 6.bölgenin destek unsurlarından faydalanabilmektedir.

Yatırım teşvik belgesinde faydalanılacak destekler nelerdir?

Genel destekli belgeler İçin;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel destekli belgeler İçin;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Ayrıca ilave destek olarak;

İmalat ve turizm sektörleri bina inşaat harcamalarında kdv muafiyetinden faydalanabilirler.

Ayrıca yatırımlarından doğan emlak vergisi, damga vergisi ve belediyeye ödenmekte yükümlü oldukları bina inşaat harcı başta olmak üzere belediye parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ile yapı kullanma izni harçlarından muaf olurlar.

Desteklerden ne zaman faydalanmaya başlanır?

Belge başvurusu yapıldığı tarihten itibaren yapılan bina inşaat harcamalarında kdv muafiyeti desteği başlamaktadır. Belge onayı tarihi itibari ile de makine ve teçhizatlar için kdv ve gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi ve faiz desteğinden faydalanmaya başlayabilirler.

Belge tamamlama vizesi yapılması sonrası sgk desteklerinden faydalanılmaktadır.

Yatırım Teşvik belgeli proje ile farklı kamu destekleri alınır mi?

Aynı yatırım konusu için diğer kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınması halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmez. Eğer düzenlendiyse faydalanılan destekler geri talep edilir. Ancak Hamle programında destekler aynı anda yürütülebilir.

Yatırım teşvik belgesi alabilmek için nasıl başvuru yapılmalı?

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından sanayi teknoloji bakanlığına yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedirSistem Global olarak bu konu da ne tür hizmetler veriyorsunuz

Sistem Global olarak bu konu da ne tür hizmetler veriyorsunuz?

 1. Yatırım konu ve yatırım koşulları analiz edilmektedir. Yatırımcının yararlanacağı ve yararlanamayacağı destek başlıklar değerlendirilerek, yatırım öncesi bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.
 2. Yatırım teşvik belgesi için başvurusu koşullarının aktarılması, gerekli evraklar konusunda bilgilendirme yapılması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. ETUYS sistemi üzerinden başvuru yapılması ve belgenin çıkışı sonrası belgeye ait özel şartlar ve dikkat edilecek hususlar konusunda firmalar detaylı bilgilendirilmektedir.
 3. Ayrıca mevzuat değişikliğinde yatırımları kapsamında lehine değişiklik varsa belge süresi boyunca kendilerine bilgi verilerek takibi yapılır.
 4. Belge süresi 3 yıl olması nedeni ile bu süre zarfında firmanın revizyon ihtiyacı varsa işlemlerinin ve takibinin yapılması ve belge süre sonunda ya da talebi halinde süre içinde tamamlama vizesi yapılarak yükümlülüklerinin sorunsuz bir şekilde sonlandırılması için firmaya belge süresi boyunca danışmanlık verilmektedir.
  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?