2023 Vergi Takvimi
Mayıs 15, 2023
Muhasebe-ve-Finansal-Raporlama-Trendler-ve-Gelismeler
Muhasebe ve Finansal Raporlama: Trendler ve Gelişmeler
Mayıs 25, 2023
Bu yazının okuma süresi yaklaşık 3 dakikadır.

Patente Dayalı Vergi İstisnası nedir?

Patente Dayalı vergi İstisnası, buluşunuza ilişkin (ürün ya da proses) bir İncelemeli Patent ya da olumlu araştırma sonucunda verilmiş bir Faydalı Model belgeniz varsa kazanç kalemlerinizin buluşa atfedilen kısımları için %50 oranında Kurumlar Vergisi İstisnasından yararlanma imkanıdır. Ülkemizin gündemine 2015 yılının ilk çeyreğindeki bir torba yasa adı ile girmiştir.

Buluşun Türkiye’de seri üretime tabi tutularak satılması halinde elde edilen kazançlar
Buluşun Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazanç
Patentin/Faydalı Modelin lisanslanması ya da devri neticesinde elde edilen kazançlar (bu kazanç kalemi için KDV istisnası da vardır)

Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar kazanç kalemleri arasındadır.

Patente Dayalı Vergi İstisnasından faydalanmanın şartları nelerdir?

İncelemeli Patent ya da olumlu araştırma sonucunda verilmiş bir Faydalı Model belgenizin olması
Patente/Faydalı modele konu buluşun Ar-Ge faaliyetlerinin (varsa yazılım geliştirme faaliyetleri de dahil) Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması ve
Patente/Faydalı modele konu buluşun üretim faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması

Başkası tarafından alınan patent/faydalı model üzerinde İnhisari Lisans sahibi olanlar ya da patenti devralanların da bu haktan faydalanabileceğini belirtmek isterim.

İstisnasdan faydalanma nasıl ve ne kadar süre ile gerçekleşir?

Geçici Vergi Dönemlerinde (3’er aylık periyotlar) – Lisanslama, devir, seri üretim durumlarında
Kurumlar Vergisi Beyannamesinde (Yıllık) – Lisanslama, devir, seri üretim durumlarında
Katma Değer Vergisi (Aylık) – Lisanslama, devir durumlarında faydalanma gerçekleşebilir

Öncelikle buluşun ana şartlara uygunluğu değerlendirilir. İstisnaya uygunluk varsa bunu ispatlayan belgeler de hazırlanır. Sonrasında kazancın buluşa atfedilen kısmının hesaplanması gerekmektedir. Tebliğde açıklanan yöntemlerden biri ile buluşa atfedilen kazanç hesaplanır ve ispatlayıcı belgeler ile raporlama gerçekleştirilir. Bu raporun bir patent vekili ve mali uzman ortaklığında hazırlanması önerilmektedir. İlgili dönemde vergi istisna tutarı kadarıyla eksik ödenir ve bu ödeme sırasında resmi kuruma bu raporun sunulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmada olası genel bir vergi incelemesi olursa bir dayanak oluşturmaktadır.

Patent ya da faydalı modelin koruma süresi boyunca istisnadan faydalanılabilmektedir.

patente-dayali-vergi-istisnasi-gülhan-cicek

Video olarak izlemek için tıklayın.


    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?