Emre-Garipagaoglu-VERGI
Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi Uygulaması
Eylül 14, 2021
E-Ticarette Gerçek Kişilerin Vergi Avantajları
E-Ticarette Gerçek Kişilerin Vergi Avantajları
Ekim 1, 2021
Bu yazının okuma süresi yaklaşık 2 dakikadır.

İhracatta Götürü Gider Uygulaması Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 maddesinin parantez içi hükmü ile, “İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları belgesiz giderleri de indirebilirler.

Hangi tür ihracatlar götürü gider uygulamasından yararlanabilir?

 • Serbest ihracat,
 • Kredili ihracat,
 • Konsinyasyon ve
 • Müşterek hesap yoluyla ihracat, 
 • Prefinansman yoluyla ihracat,
 • Bedelli ticari numune ihracatı,
 • Serbest bölgelere yapılan ihracat ile
 • Sınır ve kıyı ticareti yoluyla yapılan ihracat,
 • Yurt dışında ortak olunan firmalara ayni sermaye olarak mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat,
 • Müteahhitlerin yurt dışındaki şantiyelerine şube, büro, temsilcilik ve acentalık gibi yerlere mal gönderilmesi şeklindeki ihracat,
 • Geçici, kabul, rejimi çerçevesinde ithal edilen, ham ve yarı mamül maddelerin Türkiye’de bir işlem gördükten sonra ihracatı.

Hangi ihracat hasılatları götürü gider uygulamasından yararlanılamaz?

 • İhraç Kayıtlı satışlar
 • Hizmet ihracı
 • Bedelsiz ihracatlar
 • Diğer hasılatlar: Transit ticaretten sağlanan hasılat, Gümrük hattı dışındaki mağaza ve işletmelere yapılan mal teslimleri, Yabancı gemi ve uçaklara ve uluslararası taşımacılık yapanlara akaryakıt, su, kumanya ve sair malzeme teslimleri, Türkiye’deki konsolosluklara diplomatik temsilciliklere, uluslararası kuruluşlara ve askeri tesislere yapılan mal teslimleri, Türkiye’de ikamet etmeyenlere yurt içinde yapılan mal teslimleri, Uluslararası ihaleye çıkarılan projelere ilişkin olarak Türkiye’de yapılan mal teslimlerinden sağlanan hasılat
  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?