YURT DIŞI ŞİRKET KURMA HİZMETLERİ

Yurt Dışı Şirket Kurma Hizmetleri Nelerdir?

Belirli büyüklüğe erişen şirketlerin ürünlerini dış pazarlarda sergileme hedefleri doğrultusunda, hedeflenen ülkelerin yasalarına uygun yapılanma hizmetlerinin bütünüdür.

Şirket
Kurulumu


Lokal direktör atama
Sanal ofis adresi ve posta yönetimi
Banka hesabı açılım desteği

Muhasebe ve Vergi Hizmetleri


Hedeflenen pazarın Muhasebe ve Vergi sistemine uygun muhasebeleştirme işlemleri.

Bordrolama
Hizmetleri


Heder pazarda kurulacak olan personel kadrolarının bordrolama hizmeti.

Risk ve Mevzuat Yönetimi Danışmanlığı


Hedef pazarın araştırılması ve risklerin hesaplanarak, mevzuat yönetiminin yapılması hizmetidir.

Şirket Kurulumu

Lokal direktör atama
Sanal ofis adresi ve posta yönetimi
Banka hesabı açılım desteği

Muhasebe ve Vergi Hizmetleri

Hedeflenen pazarın Muhasebe ve Vergi sistemine uygun muhasebeleştirme işlemleri.

Bordrolama Hizmetleri

Heder pazarda kurulacak olan personel kadrolarının bordrolama hizmeti.

Risk ve Mevzuat Yönetimi Danışmanlığı

Hedef pazarın araştırılması ve risklerin hesaplanarak, mevzuat yönetiminin yapılması hizmetidir.