Yemek ve Isınma Alanındaki Muafiyetler
Yemek ve Isınma Alanındaki Muafiyetler
Aralık 6, 2022
E-Fatura Limitleri
E-Fatura Limitleri
Aralık 15, 2022

02.12.2022 tarihli 2022/22 Sayılı SGK Genelgesi ile Aralık ayı itibariyle yemek kartlarında SGK Primi kesilecek. Yemek bedeli sigorta prim istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Buna göre nakdi yemek yardımı gibi yemek kartı/çeki gibi araçlarla ödenen yemek bedelinin de günlük istisna tutarı aşan kısmı prime esas kazanca dahil edilecektir.

Sigortalılara işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmesi durumunda, yemeğin işyerinde veya dışında yapıldığına bakılmaksızın işverence ödenen yemek bedelleri sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecektir.

İşyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmemesi durumunda, aşağıdaki üç uygulamada da günlük istisna tutarı aşan kısım sigorta primine tabi tutulacaktır:

1-İşverenlerce üçüncü kişilere nakden yemek ödemelerinde uygulama

İşverenlerce, sigortalılar için işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde üçüncü kişilere yemek bedeli adı altında fatura karşılığı nakden ödeme yapılası halinde günlük brüt asgari ücretin %23,65’inin fiilen çarpılan gün sayısı ile çarpılması durumunda bulunacak tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek, aşan kısım olursa prime esas kazanca dahil edilecektir.

2- Sigortalılara nakit olarak verilen yemek bedelinde uygulama

İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, sigortalılara yemek bedeli adı altında nakden yapılan ödemelerin günlük asgari ücretin %23,65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

3- Üçüncü kişilere yemek kuponu, kartı, çeki vb. ilişkin uygulama

Sigortalılara ay içinde yemek bedeli olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı yemek bedeli ödenmesi halinde günlük brüt asgari ücretin %23,65’inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek, aşan kısım olursa prime esas kazanca dahil edilecektir.

Örnek 1: (A) sigortalısı için 2022/Aralık ayında yemek kartına 2000 TL yüklenmiştir. Sigortalının Aralık ayında 22 gün fiilen çalışması olduğu varsayıldığında hesaplama şu şekilde yapılacaktır:

  • 51,01 TL (Günlük İstisna Tutarı) x 22 gün = 1222,22 TL (istisna tutar)
  • 2000 – 1222,22 = 777,78 TL (Prime esas kazanca dahil edilecek yemek bedeli)

Örnek 2: (A) sigortalısına 2022/Aralık ayında 2000 TL yemek bedeli ödenmiştir. Sigortalının Aralık ayında 22 gün fiilen çalışması olduğu varsayıldığında hesaplama şu şekilde yapılacaktır:

  • 51,01 TL (Günlük İstisna Tutarı) x 22 gün = 1222,22 TL (istisna tutar)
  • 2000 – 1222,22 = 777,78 TL (Prime esas kazanca dahil edilecek yemek bedeli)

Örnek 3: (A) işvereni çalıştırdığı sigortalısı için B lokantasından yemek hizmeti almak için anlaşmış olup 2022/Aralık döneminde 22 gün fiilen çalışan sigortalı fatura karşılığı lokantaya 2000 TL ödemiştir. Hesaplama şu şekilde yapılacaktır:

  • 51,01 TL (Günlük İstisna Tutarı) x 22 gün = 1222,22 TL (istisna tutar)
  • 2000 – 1222,22 = 777,78 TL (Prime esas kazanca dahil edilecek yemek bedeli)
    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?