Yemek Kartlarında İstisnayı Aşan Tutar için SGK Primi Kesilecek!
Yemek Kartlarında SGK Primi Kesilecek
Aralık 7, 2022
Defter Tasdik Süreleri
Defter Tasdik Süreleri
Aralık 19, 2022
Bu yazının okuma süresi yaklaşık 2 dakikadır.

E-Fatura nedir? E-Fatura Limitleri neden önemlidir?

E-Fatura Limitleri VUK hükümleri gereği , format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin  yer aldığı, satıcı ve alıcı arasında düzenlenen faturanın merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-Defter Nedir?

VUK ve TTK hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin belirtilen format ve standartlara uygun biçimde elektronik olarak hazırlanması, muhafaza edilmek üzere kaydedilmesi, ve ispat aracı olarak kullanılan elektronik defterdir.

E-Fatura Geçiş Hadleri

a) Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL , 2022 ve devam eden hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

b) Gerek kendi internet siteleri gerekse de internet satış platformları veya her türlü elektronik ortam üzerinden mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerin, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya devam eden hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar

c) Gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık yapan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya devam eden hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar e fatura kullanmak zorundadırlar.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?