BORDRO HİZMETLERİ

Bordro Hizmetleri Nelerdir?

Şirketlerin personellerine dair mevzuata uygun, SGK ve İŞKUR teşviklerine uyumlu, cezai riski en aza indirerek hak edişlerinin, vergilendirilmesinin ve yönetiminin sağlandığı hizmetlerdir. 

Bordro, bir işverenin çalışanlarına ödeme yapmak için hesaplamaların yapıldığı ve ödemelerin detaylarının yer aldığı bir maaş ve ücret yönetimi sürecidir. Bordro, işverenin çalışanlara aylık, haftalık veya dönemsel olarak yapması gereken ödemeleri düzenleyen ve bu ödemelerin yasal gerekliliklere uygun şekilde yapılmasını sağlayan bir prosedürdür.

Bordro hizmetleri, genellikle işverenlerin iş yükünü azaltmak ve bordro işlemlerini daha verimli ve hatasız bir şekilde yönetmek için harici şirketler veya uzman kişiler tarafından sunulan hizmetlerdir. Bordro hizmetleri şunları içerebilir:

  1. Maaş Hesaplama: Çalışanların ücretleri, iş sözleşmeleri, çalışma saatleri, işe katılım süreleri ve diğer faktörler dikkate alınarak hesaplanır.

  2. Maaş Dağıtımı: Hesaplanan maaş ve ödemelerin çalışanlara düzenli olarak dağıtılması ve ödeme süreçlerinin yönetimi.

  3. Vergi ve Sosyal Güvenlik Ödemeleri: Bordro hizmetleri, çalışanların vergi ve sosyal güvenlik kesintilerini doğru bir şekilde hesaplayarak işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur.

  4. İş Kanunu ve Yasal Uyum: Mevcut iş yasalarına ve düzenlemelere uygun olarak maaş hesaplamalarının yapılması ve raporlanması.

  5. İşveren Bildirgeleri: Bordro hizmet sağlayıcıları, işverenlerin yasal olarak sunmaları gereken bildirimlerin hazırlanması ve sunulmasına yardımcı olur.

  6. İşçi Sicil ve Kayıtları: Çalışanların işçi sicil dosyalarının düzenlenmesi ve güncellenmesi.

  7. İşe Alım ve Çıkış İşlemleri: Yeni çalışanların işe alım süreçlerinin bordro açısından düzenlenmesi ve işten çıkış işlemlerinin işverenin yasal yükümlülüklerine uygun olarak gerçekleştirilmesi.

  8. Raporlama ve Analiz: İşverenlere çalışan maliyetleri, ücret analizleri ve diğer bordro verilerine dayalı raporlar sağlanması.

Bordro hizmetleri, işverenlerin kaynaklarını daha etkin kullanmalarına, bordro süreçlerini hızlandırmalarına ve çalışanlarla ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu hizmetler, işverenlerin zamanlarını insan kaynakları yönetimi ve işletme büyütme gibi stratejik konulara odaklamalarına olanak tanır.