Yemek Yardımında SGK İstisnası 51 TL Oldu!
Yemek Yardımında SGK İstisnası 51 TL Oldu!
Kasım 24, 2022
Yemek ve Isınma Alanındaki Muafiyetler
Yemek ve Isınma Alanındaki Muafiyetler
Aralık 6, 2022

Yurt Dışında Pazar ve Rakip Analizi

Aralık 1, 2022

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 5 dakikadır.

Yurt Dışında Pazar ve Rakip Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Yurt Dışında Pazar ve Rakip Analizi firmaların; pazara girmeden önce söz konusu ülkelerle veya sektörlerle, müşteri ve rakip kitlesiyle ilgili bilgi toplaması; müşteri talep ve beklentilerini belirlemesi, maliyetlerini analiz etmesi, muhtemel pazar payı ve olası sonuçların doğru ölçülmesi işlemine pazar araştırması denir. Saha araştırmaları yapılabileceği gibi masa başı araştırmalar ve odak gruplar da doğru sonuç alma da büyük önem taşımaktadır. Doğru pazar araştırması şu soruların cevabını aramaktadır:

 • İlgili sektörde müşteri kim ve nerede bulunurlar?
 • Pazardaki temel aktörler ve faktörler nedir?
 • Pazar nasıl bölümlenmiştir?
 • Pazar büyüklüğü nasıldır ve pazardaki genel eğilimler nelerdir?
 • Tüketici kullanım alışkanlıkları nasıldır?
 • Ürünün veya hizmetin fayda-maliyet oranı ilgili ülke ile uyumlu mudur?
 • Ürün veya hizmetin hem müşteri hem firma bakımından sürdürülebilirliği var mıdır?

Pazar araştırmasının asıl amacı bahsedilen sorulardan yola çıkarak anlaşılabileceği gibi firmalara risk belirleme ve fırsatları değerlendirme noktasında fayda sağlamak olsa da pazar araştırması yapmanın faydaları bunlarla sınırlı değildir. Pazar araştırması yapmanın faydaları nelerdir diye göz atacak olursak karşımıza öncelikli olarak şu başlıklar çıkacaktır:

 • Firmanın ürünlerinin en fazla hangi pazarlarda talep yaratacağını anlama
 • Hangi pazarların lojistik ve regülasyon açısından firmaya uygun olduğuna karar verme
 • Hedef pazarların büyüklüğünü anlayıp firmanın alabileceği yatırım ve teşvikleri çoğaltmak
 • Hedef pazardaki müşterilerin profilini analiz etme ve satın alma alışkanlıklarıyla ilgili bilgi sahibi olma
 • En uygun pazarlama metotlarının seçilmesini sağlayarak pazarlama masraflarından tasarruf edilmesi

Bu noktada pazar araştırması, firma yetkilileri ile ilgili pazarlar arasında köprü görevini üstlenmekte ve zaman-maliyet kavramını optimal seviyeye taşımaktadır. Dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki, fiyatlama günümüz şartlarında rekabetin en yoğun olduğu stratejik faktördür. Şu anki konjukturde pazar belirlerken eğer mal ihracatı gerçekleşecekse lojistik maliyetlerinin göz ardı edilmeden pazarın belirlenmesi, ülkelerin genel anlamda vergilendirme durumları, vergi avantajları ve teşvikleri göz önüne alınarak bir fiyatlandırma çalışılması önem arz etmektedir. Hizmet ihracatı tarafında ise gerçek bir somut maliyetten söz edilmese de tüketici alışkanlıklarından ve müşterilerin ilgili hizmete ne kadar bütçe ayırdığından yola çıkılarak bir fiyatlandırma çalışması yapılması gerekmektedir.

Kimler Pazar Araştırması Yapmalı?

Ürün veya hizmetini doğru konumlandırmak ve sonuç almak isteyen her firma pazar araştırması yapmalıdır. Bu noktada pazar araştırması, firmalarının ilk stratejik basamağını oluşturmaktadır. Genel anlamda gruplayacak olursak aşağıda bahsedilen firma tiplerinin kesin olarak pazar araştırması yapması önerilmektedir:

 • Yurtdışına açılmak isteyip ürünleri için hangi pazarların uygun olduğunu bilmek isteyen tüm küçük ve büyük ölçekli şirketler
 • Halihazırda ihracat yapan ya da yurtdışında konumlanmış ve pazar verimliliklerini arttırmak isteyen firmalar
 • Pazara yeni bir ürünle girmek isteyip ürünleri özelinde pazar dinamiklerini anlamak ve pazarlama stratejilerini oluşturmak isteyen firmalar

Şu anki konjukturde pazar belirlerken eğer mal ihracatı gerçekleşecekse lojistik maliyetlerinin göz ardı edilmeden pazarın belirlenmesi, ülkelerin genel anlamda vergilendirme durumları, vergi avantajları ve teşvikleri göz önüne alınarak bir fiyatlandırma çalışılması önem arz etmektedir. Hizmet ihracatı tarafında ise gerçek bir somut maliyetten söz edilmese de tüketici alışkanlıklarından ve müşterilerin ilgili hizmete ne kadar bütçe ayırdığından yola çıkılarak bir fiyatlandırma çalışması yapılması gerekmektedir.

Rakip Analizi Nedir ve Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pazar araştırmasında önem arz eden diğer bir konu ise rakip analizidir. Doğru rakip analizi, firmalara ilgili pazarlarda ciddi bir bilgi akışı sağlamaktadır. Rakip analizi; rakiplerin belirlenmesi, ürünlerin, satışların ve pazarlama stratejilerinin araştırılarak firmaların kendi markalarında farklılaşmak için neler yapması hakkında karar vermelerini sağlar. Rakip analizi ile beraber, pazardaki boşluklar belirlenebilir, pazar trendleri ortaya çıkabilir, yeni ürün ve hizmetler incelenerek inovasyon gerçekleştirilebilir. Genellikle rakip analizi SWOT ve PEST yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Analiz yapılırken önemli noktalar ise:

 • Sektörü tanımak
 • Rakipleri tanımak
 • Hedef kitleyi belirlemek ve
 • Rekabet etmek için neler yapılması gerektiğini net bir biçimde segmente etmektir. 
  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?