Patente Dayalı Vergi İstisnası
Patente Dayalı Vergi İstisnası
Haziran 25, 2021
2021-Yilinda-Sigortali-Basina-Aylik-75-TL-Asgari-Ucret-Destegi-Verilecek
2021 Yılında Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek!
Temmuz 29, 2021

Son dönemlerde artması planlanan vergi yükleri ile birlikte, özellikle Kurumlar vergisi Kanun’da yer alan vergi yönetme olanakları, şirketler için daha da önemli hale gelmektedir. Vergi Planlama, vergi yüklerini toplumsal faydaları da gözeterek azaltmak amacıyla, kanunlarda indirim, istisna, muafiyet gibi çeşitli imkanlar bulunmaktadır. Mevzuatların koyduğu sınırlar dahilinde yararlanılan bu avantajlar, şirketlere vergi tasarrufu ile gelir yaratır. Dolayısıyla şirketlerin uluslararası piyasada rekabet edebilmesine ve ülkemiz için hayati önem taşıyan yenilikçi alanlarda üretim yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Şirketlerin vergi yüklerini azaltmak için; alternatif vergi planlaması stratejileri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. Kurumlar vergisi beyanları yapılmadan bu stratejiler mutlaka değerlendirilmelidir.

1-Ar-Ge/Tasarım Merkezi Faaliyetleri Vergi Planlama

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri bulunan şirketler, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri kurarak ya da bu faaliyetlere ilişkin projelerini kamu otoritelerine onaylatarak, önemli düzeyde vergi avantajı elde edebilirler.

Kurumlar Vergisi: Ar-Ge Tasarım İndirimiHarcamaların tamamını bir kez daha matrahtan düşebilme, %100 vergi indirimi hakkı
Personel Gelir Vergisi İstisnası%80-%95 arası gelir vergisi terkini
SGK İşveren Primi Desteği%50 İşveren primi desteği
Makine ve teçhizat alımların KDV istisnasıMakine bedeli x KDV oranı
Gümrük vergisi istisnasıİthal eşya için gümrük vergisinin tamamı
Damga vergisi istisnasıMerkez faaliyetleri kapsamındaki kağıtların damga vergisinin tamamı

2- Teknopark Faaliyetleri

Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyeti gösteren firmalar, faaliyetlerini Teknoparklarda yürüterek vergi avantajları elde edebilirler.

Kurumlar Vergisi İstisnasıTeknopark kazançlarına %100 İstisna
Personel Gelir Vergisi İstisnası%100 gelir vergisi terkini
SGK İşveren Primi Desteği%50 İşveren primi desteği
Makine ve teçhizat alımların kdv istisnasıMakine bedeli x KDV oranı
Gümrük vergisi istisnasıİthal eşya için gümrük vergisinin tamamı

3- Üretime Dayalı Yatırım Faaliyetleri

Yatırımlar için yatırım teşvik programları ile önemli düzeyde vergi avantajları elde edilebilir. 2021 yılında çağrı bazlı açılacak olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ayrıca incelenmelidir.

İndirimli Kurumlar VergisiYatırıma katkı oranına kadar indirimli kurumlar vergisi uygulaması
Personel Gelir Vergisi İstisnasıAsgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi terkinleri
SGK İşveren Primi DesteğiAsgari ücret üzerinden hesaplanan SGK teşvikleri
Makine ve teçhizat alımların kdv istisnasıMakine bedeli x KDV oranı
Gümrük vergisi istisnasıİthal eşya için gümrük vergisinin tamamı
Faiz ve Kar Payı DesteğiYatırım için kullanılan kredilerin faiz desteği
KDV İadesiBina ve inşaat harcamaları için kdv iadesi
Enerji DesteğiÜretim dönemlerindeki enerji gideri desteği
Yatırım Yeri TahsisiÇevre ve Şehircilik Bakanlığının belirleyeceği usullerde yatırım yatırım yeri tahsisi
Kamu Alım GarantisiBelli miktar ve tutarda kamu alım garantisi
Nitelikli Personel Desteği1 ay için asgari ücretin 20 katı 5 yıl süresince ücret desteği

4-Şirket Yeniden Yapılanmaları Vergi Planlama

Şirket birleşmeleri; oluşacak sinerji, piyasadaki rekabeti lehe çevirme, gayri maddi hak kazanımları, büyümeye göre daha hızlı ve pratik olması sebepleriyle tercih edilmekle birlikte, farklı vergi avantajlarını da beraberinde getirir.

İndirimli Kurumlar VergisiKobi birleşmelerinde %75 e kadar indirimli kurumlar vergisi
KDV avantajıBirleşilen kurumun devreden KDV tutarını kullanabilme imkanı
Zarar MahsubuBirleşilen kurumun birikmiş zararlarını mahsup imkanı

Şirket bölünmeleri faaliyetlerde pratiklik sağlamakla birlikte; vergisiz devirleri de mümkün kılar.

Şirketlerin nevi değişlikleri ile de vergi planlama yapılabilir. (Şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüştürülmesi, Limited şirketlerin anonim şirketlere dönüştürülmesi, yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde iş ortaklığı yerine adi ortaklık kurmak vb.)

5- İhracat Odaklı Yapılanmalar

Serbest Bölgeler; ihracat için yatırım ve üretimi arttırmak, ülkeye yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde sağlamak, dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmak amaçlarıyla kurulmaktadır. Vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyeti ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmaması serbest bölgeleri vergi planlaması açısından önemli kılmaktadır.

Kurumlar Vergisi%100 Muafiyet
Personel Gelir Vergisi İstisnasıÜcretler gelir vergisinden istisna
Makine ve teçhizat alımların KDV istisnasıMakine bedeli x KDV oranı
Gümrük vergisi istisnasıBölgeye giren mallar için ödenmez.

Yurt dışı iştirak olunan kurumun kazançları, Kurumlar vergisi 5 1/b maddesindeki şartlar taşıması halinde Türkiye’ de kurumlar vergisinden istisna edilebilir.

Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, özel amaç için kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şartıyla, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar vergiden istisnadır.

Yurt dışındaki kişi ve kurumlara Türkiye’de verilen hizmetlerden (mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, eğitim ve sağlık) elde edilen karın %50’ si kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

6- Patente Dayalı Vergi İstisnası

Patent veya faydalı model ile tescillenen buluşlardan elde edilen gelirlerin %50 si (kiralama, satış, seri üretim, buluş yoluyla üretilen ürünlerin satışı dahil) kurumlar vergisinden 5 yıl süreyle istisna tutulabilmektedir.

7- Globalleşme

Uluslararası faaliyet planlamalarında, yasal sınırlar içinde kazancın vergi oranlarının düşük olduğu ülkelere kaydırılması, vergi cenneti ülkelerde şube-merkez yapılanmaları, transfer fiyatlandırma stratejileri de kullanılarak efektif bir şekilde vergi oranlarını azaltılabilmektedir.

8- Fona Yatırım ve Fona Yatırma Sözü

Gayrimenkul Yatırım Fonları

GYO‘ların gayrimenkullerin satışından veya kiralanmasından elde edilen gelirleri kurumlar vergisinden istisnadır. Damga vergisi ve stopaj avantajları da bulunmaktadır. İnşaat sektöründeki firmaların yatırımlarının gayrimenkule dayalı olduğunu düşündüğümüzde hem alım satımı kolaylaştırmak hem de borsada işlem görmesi ve likitide yüksekliği sağlaması açısından GYO kurmak avantajlı olacaktır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

Şirketlerin yatırım yapmadan önce, GSYF’ye yatırım taahhüttü ile yatırım yapılan tutarı kurumlar vergisi matrahından düşebilme imkanı bulunmaktadır.

Yatırımdan sağlanan alım satım kazancı ve kar payı kazançlarında vergi istisnalarından faydalanabilmektedir.

9-Diğer Vergi Planlama Stratejileri Vergi Planlama

  • Gayrimenkul ve İştirak Hissesi satışlarından doğan istisnalar,
  • Nakit Sermaye İndirimi,
  • Sat Geri Kirala,
  • Amortisman yöntemi vasıtasıyla vergi erteleme,
  • Maliyet veya gider yazma ihtiyarilik seçenekleri ile vergi yükü erteleme,
  • Değersiz alacak veya şüpheli alacakları gider yazabilme,
  • Alacak borç senetleri reeskontları hesaplama gibi birçok vergi yükü azaltma ve vergi yükü erteleme imkanı ile şirketlere finansman sağlamak mümkündür.

Vergi planlama; mevzuatların sık sık değişmesi, yeniden düzenlenmesi sebebiyle uzmanlık gerektiren bir konudur. Doğru yapılan bir vergi planlaması hem mikro hem de makro düzeyde etkili olabilmektedir. Kısa vadede finansman kaynağı ile daha fazla yatırıma ve üretime yönelme sağlanmakta, orta uzun vadede ise ülke ekonomisinin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlanmaktadır. Ancak, vergi matrahlarını aşındırarak hazine zararı da yaratmamak adına agresif bir vergi planlamasından kaçınmak önemlidir.

Merve Özdemir

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?