MARKA PATENT ve TASARIM TESCİL

Marka, Patent ve Faydalı Model çalışmalarınızın fikri mülkiyetlerini korumak adına yapılan tescil çalışmalarının hizmetler bütünüdür. Ayrıca markalarınızın fikri mülkiyet hakları çerçevesinde kullanım ihlallerinde gerekli hukuki süreçleri yönetimi hizmetidir. 

Marka

Patent

Tasarım

Faydalı Model

Marka, patent ve tasarım tescili, farklı türlerdeki fikri mülkiyet haklarını korumak için izlenen süreçlerdir. Her birinin kendi özel koruma alanı ve başvuru süreci bulunmaktadır. İşte marka, patent ve tasarım tescili süreçlerinin genel hatlarıyla açıklaması:

  1. Marka Tescili Süreci: Marka tescili, bir işletmenin adını, logosunu, ürünlerini ve hizmetlerini tanımlayan sembollerin korunmasını sağlar. Marka tescili almak için genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

a. Marka Araştırması: İlgili ticari ve hukuki veritabanlarında markanın benzer veya aynı bir markanın olup olmadığını kontrol eden bir araştırma yapılır. Benzer markaların varlığı, başvurunun kabul edilmeme riskini artırabilir.

b. Başvuru Hazırlığı: Marka tescili için gerekli belgeler ve başvuru formu düzenlenir. Markanın kullanılacağı ürün ve hizmetlerin sınıflandırılması yapılır.

c. Başvurunun Gönderilmesi: Marka başvurusu, ilgili fikri mülkiyet ofisine (örneğin, Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu) gönderilir. Başvuru ücreti ödenir.

d. İnceleme ve Onay Süreci: Başvuru, fikri mülkiyet ofisi tarafından incelenir. Markanın benzerlikler ve yasal uygunluk açısından değerlendirilir. Gerekirse düzeltmeler veya ek belgeler talep edilebilir.

e. Tescil ve Koruma: Başvuru, inceleme sürecini başarıyla geçerse marka tescil edilir. Marka sahibi, tescil edilen markayı belirli bir süre boyunca koruma altına alır ve marka haklarını kullanabilir.

  1. Patent Tescili Süreci: Patent tescili, yeni ve yenilikçi bir buluşun, ürünün veya işlemin belirli bir süre boyunca yasal koruma altına alınmasını sağlar. Patent tescili için izlenen genel adımlar şunlardır:

a. Patent İncelemesi: Buluşun yenilikçi ve patente uygun olup olmadığının belirlenmesi için literatür taraması ve patent araştırması yapılır.

b. Patent Başvurusu: Patent başvuru belgesi hazırlanır ve ilgili patent ofisine (örneğin, Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu) gönderilir. Başvuru ücreti ödenir.

c. İnceleme ve Değerlendirme: Başvuru, patent ofisi tarafından detaylı bir incelemeden geçer. Teknolojik yenilik ve patente uygunluk açısından değerlendirilir.

d. Patent Verilmesi: Başvuru, inceleme sürecini başarıyla geçerse patent verilir ve buluş belirli bir süre boyunca yasal olarak koruma altına alınır.

  1. Tasarım Tescili Süreci: Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünün (şekil, çizgi, renk, dokular vb.) belirli bir süre boyunca koruma altına alınmasını sağlar. Tasarım tescili için izlenen adımlar şunlardır:

a. Tasarım Başvurusu: Tasarımın teknik çizimleri veya görselleri ile birlikte ilgili tasarım ofisine (örneğin, Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu) başvuru yapılır. Başvuru ücreti ödenir.

b. İnceleme ve Onay Süreci: Başvuru, tasarım ofisi tarafından incelenir ve tasarımın tescile uygun olup olmadığı değerlendirilir.

c. Tescil ve Koruma: Başvuru, inceleme sürecini başarıyla geçerse tasarım tescil edilir ve belirli bir süre boyunca yasal koruma altına alınır.

Unutmayın ki marka, patent ve tasarım tescili süreçleri ülkeden ülkeye ve fikri mülkiyet ofisinden ofise değişebilir. Bu nedenle, ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak işlem yapmak önemlidir. Tescil süreçlerinin zaman alıcı ve detaylı olabildiğini göz önünde bulundurmak da faydalıdır.

İhracat Destekleri

Türkiye'de üretilen ürünlerin yurt dışına pazarlanması konusunda verilen desteklerdir

E-İhracat Destekleri

Türkiye'de üretilen e-ürünlerin (yazılımların v.b.) yurt dışına pazarlanması için verilen desteklerdir.

Hizmet Sektörü Destekleri

Türkiye'de üretilen hizmet ürünlerinin yurt dışına pazarlanması konusunda verilen desteklerdir.

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Destekleri

Yurt dışı pazarlarda ihracat yapan yerli markalara pazar araştırması, pazarlama ve iş birliği desteği sağlanmasıdır.