Vergi Planlama
Vergi Planlama
Haziran 25, 2021
R-GE Merkezlerinde Proje İtfası Ne Zaman Olmalı?
AR-GE Merkezlerinde Proje İtfası Ne Zaman Olmalı?
Ağustos 10, 2021

2021 Yılında Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek!

Temmuz 29, 2021

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 3 dakikadır.

18/07/2021 tarihinde TBMM’de kanunlaşan 7333 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 85’inci madde eklendi. Söz konusu değişiklik 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Asgari Ücret Desteği.

2016, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 ve 2020 yılında uygulanan asgari ücret desteği, 2021 yılında da devam edilmesine ilişkin karar alındı. 2021 yılında Asgari Ücret Desteği uygulaması şu şekilde olacaktır:

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

– 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

– 2021 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2021 yılı Ocak ile Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 Türk lirası olarak esas alınır.

2021’de Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

  • 2020 yılında faaliyet gösteren iş yerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL, Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL ve altında olan, 2021 yılında tescil edilen (yeni) iş yerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.
  • Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ile Aralık ayları arasında (dahil) APHB / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen en düşük uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. Düşmesi halinde söz konusu destek uygulanmaz.
  • Asgari ücret desteği, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmayacaktır.
  • Asgari ücret desteği, 2021 yılı Ocak -Aralık dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında verilen Aylık Prim Hizmet Beyannamesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan sigortalılar için uygulanmaz.
  • Asgari ücret desteği 2021 yılının tamamında uygulanacaktır. (12 ay boyunca)

Asgari ücret desteği 75 ₺ olarak açıklandı. Detaylar makalemizde

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?