Evden E-Ticaret Satışından Vergi Muafiyeti
Evden E-Ticaret Satışından Vergi Muafiyeti
Eylül 29, 2022
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları ve Hesaplaması
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları ve Hesaplaması
Ekim 5, 2022

Engelli İstihdamı, engelli personel çalıştırmak, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi ile yalnızca kamu işyerleri için değil özel sektör için de bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenler için cezai bir yaptırımın söz konusu olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Aynı il sınırları içerisinde 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran işverenler mevcut çalışanlarının %3’ü kadar engelli personel çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu oran özel sektör için uygulanan orandır. Engelli personel oranını hesaplamak için temel aldığımız toplam işçi sayısına o il sınırlarında, o işverene bağlı olarak çalışan kısmi süreli, belirli ya da belirsiz süreli olması fark etmeksizin tüm çalışanlar dâhil olmalıdır. İşverenin mevcut işçileri arasında sonradan engelli durumuna geçen bir personel var ise işverenin engelli personel sayısına dâhil edilebilmektedir.

İşveren çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli personelleri kendi arama kanallarını kullanarak bulabilir. Firmaların kendi arama kanallarına alternatif olarak Türkiye İş Kurumu aracılığıyla düzenlenen iş arayan engelli personeller ile işverenleri buluşturan toplantılara katılarak ya da kurumdan engelli personel özgeçmiş listelerini temin ederek de firmalarına ve aradıkları pozisyonlara uygun engelli personellere ulaşabilirler.

Engelli İstihdamı ile Personel Çalıştırmak için Engelli Oranı Olmalı?

Çalışma gücü kayıp oranı asgari %40 ve üzerinde olanların ücret ve kazançlarına engellilik oranına göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. 3. derecede oran 40-60 arasında 2. derece oranı 60-80 arasında 3. derece engelli oranı ise %80 üzeridir.

Engelli İşe Girişinde Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar Nelerdir?

SGK işe girişini yaparken engelli seçeneğini işaretlememiz gerekir, işveren sistemi aracılığı ile engelli kaydını yapmalıyız. Aynı zamanda İŞKUR sitesinde engelli kaydının yapılması gerekir.

Engelli İstidamı İndirimden Tüm Engelli Çalışanlar Faydalanabilir Mi?

Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen çalışan bireysel olarak Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmalıdır. Şirketimiz adına vergi indirim yazısı aldıktan sonra bordroda vergi indirimine konu edebiliriz. Sakatlık indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan tebliğle, bakmakla yükümlü olunan kişi tanımlanmıştır. Bu tabirden kişilerin, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır.

Asgari Ücretli Çalışan Engelli İstihdamı İndiriminden Faydalanır Mı?

Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde hem engellilik indiriminden hem de aynı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?