Nakdi Yemek Yardımı İle Elektrik, Doğalgaz ve Isınma Desteği Vergiden Muaf Olacak
Yemek Yardımı İle Elektrik, Doğalgaz Vergiden Muaf Olacak
Eylül 26, 2022
Engelli İstihdamı
Engelli İstihdamı
Ekim 4, 2022

Evden E-Ticaret ile e-Ticaret’e küçük sermayeler ile başlayan kişilerin en çok zorlandığı noktalardan biri henüz işlerini toparlamadan ağır vergi yükü altına girmeleridir.

Vergi muafiyeti olmadan önce e-ticaret yapan ev hanımları tarafından yapılan satışlar ne kadar ufak ölçekli olsa bile her satış için fatura kesmek zorundadırlar. Aynı zamanda bu faturaların kesilmesi için ev hanımları şirket açıp gerçek usul vergi mükellefi olmak zorundadırlar. Bunun sonucunda bu kişiler gelir vergisi, KDV vergisi, stopaj vs. gibi vergileri ödemekle yükümlüdürler. Bu sebepten dolayı birçok ev hanımı e-ticarete başlarken çok zorluk çekiyor ve işe başlamaktan vazgeçiyorlardı.

7256 Sayılı Kanun’la; 01.01.2021 tarihinden itibaren, evden üretim yapıp internet üzerinden satışı yapılan ürünlerde, 1 vergi dönemi içerisinde 240 bin TL’lik sınıra kadar satışlarda vergi muafiyetinden faydalanılabilir.

Evden E-Ticaret Satışı Vergi Muafiyetinden Kimler Faydalanabilir?

Kanunda geçtiği gibi; bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evde ürettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satan ev hanımları aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirler esnaf muafiyeti kapsamında gelir vergisine tabi olmayacaktır.

Nasıl Faydalanabilirim?

 • İnteraktif Vergi Dairesinden Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi alınması,
 • Bankalarda bir ticari hesap açılması ve satılan mal karşılığı elde edilen tüm hasılatın tamamının bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi,
 • Bir yıl içinde elde edilen hasılatın 240.000 lirayı aşmaması gerekmektedir.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarımın yapıldığı tarih itibariyle %4 oranında (bir veya daha fazla işçi çalıştırıldığı durumlarda %2 oranında), gelir vergisi kesintisi yapmak ve muhtasar beyanname ile beyan edip ödemek zorundadır.

İstihdama bağlı olarak %2 oranının uygulanabilmesi için ilgili ay içinde bir işçinin en az 10 gün süreyle çalışması gerekmektedir.

Vergi Muafiyetinden Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

 • Ürünlerin internet üzerinden satılması
 • Ürünleri satıcının kendisi, evinde üretmesi/imal etmesi
 • Dışarıdan işçi çalıştırılmaması
 • İşyeri açmadan faaliyetlerini sürdürmesi
 • Evde kullanılan gündelik aletler haricinde üretim için ekstra makine kullanmaması
 • Ticari faaliyetten elde edilen gelirin 240 bin TL’yi aşmaması
 • Bankada ticari hesap açılmalı ve tüm kazancın bu hesaba yatırılması
 • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için geçerlidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

Evlerde üretilmeden bir tedarikçiden satın alınarak internet üzerinden satılan ürünler muafiyet kapsamında değildir.

Vergi Muafiyet belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Süre sona erdiğinde vergi dairesine tekrar başvurularak yeni belge alınması gerekiyor.

Personel çalıştıracaksanız SGK tarafındaki işlemleri yapıp, personelinizin sigorta girişini yapmanız gerektiğini unutmayın.

Satışlarınız 240 bin lirayı aşması durumunda şirketinizi kurarak sonraki satışlarınız için Fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?