Yenilikçi Fikirler Fikri Mülkiyet Hakları İle Nasıl Korunur ?
Yenilikçi Fikirler Fikri Mülkiyet Hakları İle Nasıl Korunur ?
Kasım 8, 2021
AR-GE Harcamalarını
Ar-Ge Harcamalarında Yeniden Değerleme Yapmak
Ocak 20, 2022

Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi Nasıl Hesaplanmaktadır?

Kasım 15, 2021

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 1 dakikadır.

Nakit Sermaye Artırımı : 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi Nasıl Hesaplanmaktadır?

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?