Nakit Sermaye Artırımı
Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi Nasıl Hesaplanmaktadır?
Kasım 15, 2021
2021-Yili-Mali-Tablolari-Kesinlesmeden-Dikkate-Alinmasi-Gereken-Hususlar
2021 Yılı Mali Tabloları Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Ocak 21, 2022

Ar-Ge Harcamalarında Yeniden Değerleme Yapmak

Ocak 20, 2022

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 3 dakikadır.

9.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 Sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmiştir. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu mevzuatla uygulanan yeniden değerleme sonucu oluşacak olan değer artışı ile mükellefler aktif ve öz kaynaklarını arttırma imkanına sahip olacaktır. Yine arazi ve arsalar dışında kalan Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Net bilanço aktif değeri arttığı için daha çok amortisman gideri ayırabilecektir.

Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar ile yerinde Ar-Ge/Tasarım yapan Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin aktifleştirdiği ve amortisman ile itfa etmiş olduğu yazılım ve ar-ge proje maliyetlerini yeniden değerlemeye tabi tutarak gelecek yıllarda vergi matrahından düşecekleri amortisman giderlerini artırabilirler.

Yeniden değerlemenin firmalara maliyeti ise; yeniden değerleme sonucu artırılan net bedel üzerinden %2 vergi tahakkuk etmektedir.

31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme çalışması yapan kurumların takip eden ay içerisinde “Yeniden Değerlemeye İlişkin Beyannameyi” elektronik ortamda beyan etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yeniden değerleme işleminden faydalanmak için son tarih 31.01.2022 tarihidir. Beyan sonucu oluşan vergi 3 eşit taksitte ödenmekte olup, ilk taksitin beyannamenin onaylandığı gün ödenmesi gerekmektedir.

Ör; GK şirketinin 31.12.2020 tarihi itibariyle aktifleştirerek bilanço aktifinde tasnif ettiği tamamlanmış ar-ge projelerine ilişkin maliyet tutarı 10.000.000 TL’dir. Aktifleştirilen bu tutar üzerinden hesaplanan amortisman tutarı ise 4.000.000 TL’dir. Yeniden Değerleme Oranının %13 olarak hesaplandığını varsaydığımızda (oran varsayım ile alınmıştır. Endeks kat sayıları ile hesaplanmalıdır);

Yeniden Değerlenmiş Ar-Ge Harcaması : 11.300.000 TL ( 10.000.000*%13)

Yeniden Değerlenmiş Amortisman Tutarı : 4.520.000 TL ( 4.000.000*%13)

Net Yeniden Değerleme Artış Tutarı : 780.000 TL ( 1.300.000-520.000)

Yeniden Değerleme Kapsamında Ödenecek Vergi : 15.600 TL ( 780.000 TL*0,02)

Yeniden Değerleme İle Yaratılan KV Avantajı : 195.000 TL (780.000 TL*0,25)

Not: Yeniden değerleme artırılan aktif değer, ilgili sabit kıymetin kalan itfa süresi dikkate alınarak amortisman yöntemiyle itfa edilecektir.

Konuyla ilgili tebliğ ve makaleye ekli linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210716-9.htm

Ar-Ge Harcamalarında Yeniden Değerleme Yapmak

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?