Yazılım Firmalar İçin İhtisas Serbest Bölgenin Önemli Faydaları
Yazılım Firmalar İçin İhtisas Serbest Bölgenin Önemli Faydaları
Ocak 1, 1970
Teşvik ve Desteklerden 6 Ay Geriye Dönük Olarak Yararlanma Bitiyor
Teşviklerden 6 Ay Geriye Dönük Yararlanma Bitiyor
Nisan 6, 2021

Mali müşavir kimdir? Ne iş yapar sorusunun en genel cevabı olarak; gerçek ve tüzel her türlü ticari kuruluşun muhasebe süreçlerini yöneten kişilere mali müşavir denir.

Gerçek ve ya Tüzel fark etmeksizin her türlü ticari kuruluşun muhasebeleştirme işlemlerini yapan birimleri bulunmak zorundadır. Bu birimlerde yapılan işlemlerin çıktılarını değerlendiren, analiz eden ve raporlayan mali müşavirler, ayrıca kuruluş ile devlet arasında vergi ilişkilerini kontrol eden ve yöneten kişidir. Mali müşavirler kendi içinde SMMM (Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir) ve YMM (Yeminli Mali Müşavir) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım neticesinde iki grubun kendine özel yetkinlikleri mevcuttur. Mali müşavir olmak için eğitim ve staj şartlarını gerçekleştirmek gerekmektedir.

Mali Müşavir Kimdir? Nasıl Olunur?

Mali müşavir olabilmek için 4 yıllık Hukuk, İşletme Muhasebesi, İktisat, Kamu Yönetimi, Hukuk ve siyasal Bilimler fakültelerini bitirmek veya bu fakültelerde yüksek lisans yapmak gerekmektedir. Eğitim süreçlerini bitiren kişiler staj aşamasına başvurmaya hak kazanırlar. Mezun olunduktan sonra 1 yıl süre içerisinde sınava girmeleri gerekmektedir. Mali müşavirlik sınavı yıl içerisinde 3 defa yapılabilmektedir. Adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden minimum 60 puan alması zorunludur. Sınava 3 yıl içinde toplamda 9 farklı başvuru hakkına sahip olan adaylar, 9 denemede de sınavı geçemezler ise mali müşavir olamazlar. Sınavı geçen adaylar ise 3 yıl süreli zorunlu stajını tamamlayarak mali müşavir ünvanı kazanabilirler.

Mali Müşavirin Hangi Programları Bilmesi Gerekir ?

Mali müşavirlerin en önemli yardımcıları ise muhasebe süreçlerini hızlandırmayı sağlayan muhasebe programlarıdır. Programlar sayesinde süreçleri elektronik ortamda devam ettirebilirken, beyanname, mizan ve muavin gibi muhasebe çıktılarını hızlıca alabilirler. Bir çok muhasebe programı alternatifi mevcuttur. Bölgesel olarak kullanım alışkanlıkları neticesinde özellikle ve Zirve ve Luca isimli programlar mali müşavirler arasında popüler programlardır. Bunun yanı sıra özellikle office programları ve hesaplama tabloları mali müşavirlerin en önemli yol arkadaşlarıdır. Mali müşavirlik mesleğinin sürekli değişen kanun ve regülasyonlara hakim olması gerekmektedir. Bundan dolayı mali müşavirlik mesleğini seçecek olan kişilerin araştırma ve kendini geliştirme konusunda hevesli olması onlara avantaj sağlayacaktır.

Mali Müşavir kimdir? Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mali müşavirin en temel görevlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Kuruluşun vergi planını güncel mevzuat ışığında hazırlamak
 • Mükellef bilgileri üzerinde gerekli gizlilik prensiplerine sadık kalmak
 • Bilanço çalışmaları yaparak, kâr zarar tablosu oluşturmak
 • Vergi sisteminde yer alan bütün beyannameleri düzenlemek
 • Mali kayıtların yasalara uygun olarak işlendiğini ve saklandığını denetlemek
 • Muhasebesel konularda hizmet verdiği mükelleflere danışmanlık desteği vermek
 • Resmi makamlar nazarında kuruluşun gerekli yasal süreçlere, talimatlara uygun işlediğini belgeleyecek çalışmaları yaparak belgeleri düzenlemek ve dosyalamak ve gerektiğinde sunumunu gerçekleştirmek
 • Bütün mali ilişkileri yasal düzlemde yürütmek
 • Hesaplar içerisinde yer alan tutarsızlıkları raporlarmak, gidermek ve tekrar etmesini engellemek
 • Özellikle vergi dönemlerinde mükelleflere tahakkuk eden ödemeleri hatırlatmak ve ödenmesini sağlamak
 • Kuruluşa ait olan faaliyet, adres, hisse ve benzeri değişimleri düzenlemek, yasalar uygun şekilde olmasından emin olmak
 • Banka ile oluşan işlem kayıtlarının düzenli olarak işlenmesi ve rapor edilmesi

Mali Müşavirde Olması Gereken Özellikler

bir mali müşavirin mesleki özelliklerinin yan ısıra kişisel olarak bir çok farklı özelliğini geliştirmesi ve yetenekler edinmesi gerekmektedir. Bunlardan bazılarını aşağıda yer alan listemizde bulabilirsiniz.

 • Başarılı bir zaman yönetimi gerçekleştirmek
 • Evrak depolama ve etiketleme anlamında düzenli bir yapı oluşturabilmesi
 • İşlemler konusunda hızlı ve pratik olmak
 • Birden farklı muhasebe yazılımına hakim olmak
 • Analitik düşünebilme
 • Öngörülü ve sezgisel olarak geleceğe dair tahminler yapabilmek
 • Kriz yönetimi zamanlarında soğuk kanlılığını korumak
 • Kurumsal çalışmalar sırasında departman ve kişiler ile güçlü iletişimler kurmak

Mali Müşavir Nerelerde Çalışabilir?

Bağımlı ve bağımsız olarak çalışma modellerine sahip olan mali müşavirlerin, sektörel bir ayrım olmadan ticari faaliyet gösteren firma ve kuruluşlarda çalışması veya danışmanlık hizmeti vermesi mümkündür.

Mali Müşavir Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Mali Müşavirlik mesleğini seçmiş olan kişlerin mesleğin içerisinde karşılaştığı bazı temel sorunlar vardır. Bunları basitçe sıralayacak olursak;

Operasyonel Yoğunluk : Mali müşavirlik kendini düzenli tekrarlayan süreçlere sahip bir meslek olduğundan, mükellef veya çalışılan kuruluşun evrak giriş işlemlerini her ay düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin yarattığı yoğunluk mali müşavirlik mesleğinde mesainin öenmli bir oranını kapsamaktadır. ÖZellikle geçici vergi dönemlerinde bu yoğunluk çok daha fazla olduğundan mali müşavirlerin belirli bir adet üstünde mükellefe hizmet vermesi çok zordur.

Takvime Uyum Zorunluluğu : Mali müşsavirlik mesleğinin bir diğer zorlayıcı unsuru ise vergi takvimine uyumluluk gösterme zorunluluğudur. Har aya özel belirli vergi ve ödemelerin son günü olduğundan, yapılan işlerin sürekli belirli zamanlara yetişmesi gerekmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu durum geçici vergi gibi özel zamanlarda ise mesai saatlerini oldukça uzatan bir unsurdur.

Mevzuat Güncellemeleri : Mevzuatlar ait oldukları kurum ve kuruluşlar tarafından dönemsel olarak yenilenen, güncellenen yapılardır. Mali müşavirler ise bu duruma ayak uydurmak zorundadır. İş ve işlem yoğunluğunun arasına bu güncelliği korumakta mali müşavirlerin zamanını alan sorumluluklardandır.

Danışmanlık Hizmeti : Mali müşavirlerin en önemli sorunlarından biri ise mevzuat güncellemeleri, kanun güncellemeleri, vergi affı gibi durumlara danışmanlık verdiği mükelleflerin bilgi taleplerini yönetmektir. Bilginin hızlıca kirlendiği internet çağında, dezenformasyona uğramış bilgiler ile talebe gelen mükelleflerin aydınlatılması, değişikliğe uygun olup olmadığı ve uygun ise süreç içerisinde neyi nasıl yapacağı bilgisini mali müşavirin sağlaması beklenmektedir. Bu talep aynı anda bir çok mükelleften gelince, ek bir iş yoğunluğu mevcut yoğunluğa eklenerek artmaktadır.

Kapasite Sorunu : Mali müşavirlerin tam kapasite ile çalışırken bile hizmet verebileceği mükellef sayısı sınırlıdır. Kritik mükellef sınırı geçildiği taktirde mükellefe ait muhasebesel süreçler sekteye uğramakta, mükellefe cezai yükümlülükler oluşmaktadır. Bu risk ise kendi isminin markası ile iş yapan mali müşavirler için tehlikeli bir duruma neden olmaktadır.

Nitelikli Personel Sorunu : Yukarıda bahsettiğim kapasitenin arttırılması için en önemli adım nitelikli personel istihdamıdır. Bu alanda mali müşavirlerin meslek mensupları ile iş gücünü arttırması, mükellef sayısını arttırmayı sağlamaktadır. Fakat bunun bir diğer yansıma ise nitelikli personellerin işten ayrılması sonrasında ortada kalan iş yükünün çok ağır olmasıdır. Yeni gelen personelin sürece hakim olması, çalışma tarzınıza alışması ve mükellefler ile iletişime geçmesi sürecinde bu yük direk mali müşavirin omuzlarındadır. Ayrıca nitelik kazanmış personellerin kendi işini kurma veya başka bir iş teklifini değerlendirme alternatifi her zaman mevcuttur.

KALFA olarak biz Mali Müşavirlerin operasyonel yoğunluk ve nitelikli personel ihtiyacını ortadan kaldırır , mali müşavirlere güncel kalmaları, sevdiklerine zaman ayırmaları ve işini büyütme fırsatını sunarız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?