Mali Müşavir Kimdir?
Mali Müşavir Kimdir?
Nisan 1, 2021
Kur Farkı Faturalarının Düzenleme Esasları Nelerdir?
Kur Farkı Faturaları Düzenleme Esasları Nelerdir?
Nisan 15, 2021

Teşviklerden 6 Ay Geriye Dönük Yararlanma Bitiyor

Nisan 6, 2021

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 6 dakikadır.

Hükümetin kayıt dışı ekonomi ile vergi güvenliği için hazırladığı yasa teklifi önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Yasa teklifinde geriye dönük teşviklerle ilgili önemli bir değişiklik söz konusu.

Yapılacak değişiklik ile prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılamayan ay/dönemler için geriye yönelik yararlanma sona erecek. Geçmiş dönemlerde yararlanılmış olan teşvik, destek ve indirimler değiştirilemeyecek.

Ek 17. Maddede yapılacak bu değişikliğin gerekçesi olarak; “Geriye yönelik teşvik değişiklerinin süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle maddeyle, geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır” denildi.

Geriye Dönük 6 Aylık Teşvik Değişikliklerinizi Hemen Yapalım

Bugüne kadar 3400‘ün üzerinde şirketin 20.000 Şubesi ve 450.000 çalışanı için geçmişe dönük teşvik hesaplaması yaptık. Ülkemizde şirketlerin %67‘sinin geçmişe dönük teşviklerden eksik yararlanmış olduğunu gördük.
Hangi sigortalılardan hangi aylar için ne kadar süre teşviklerden yararlanılacağının tespiti, profesyonel yazılım ve uzman desteği olmadan mümkün olmamaktadır.
Burada uzman ekipler ve teşvik prim alacaklarını doğru hesaplayacak yazılımlar ile hareket etmek eksik ve yanlış hesaplamalar sonucu hatalı bildirge ve beyan verilmesine, eksik prim iadesi alınmasına veya teşvikten yararlanılamamasına engel olabilmektedir.

Düzenleme yasalaşmadan önce geriye dönük altı aylık süreçte eksik yararlanılan prim indirimlerinin tespiti ve çalışmasının yapılması işletmeler açısından çok önemlidir.
Çalışan sayısı ve teşvik durumuna bağlı olarak altı aylık süreçte önemli oranda teşvik kazançları sağlanabileceği unutulmamalıdır.
İstihdam Teşviklerinin tümünden optimum şekilde yararlanmak tüm işletmelerimiz için Covid–19 Salgın sürecinde önemli bir destek olacaktır.

Kimler Yararlanıyor?

Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın ülkemizde faaliyet gösteren tüm özel sektör işletmeleri, sigorta primlerini yasal süreler içinde ödemesi ve idari para ceza borcunun bulunmaması durumunda teşviklerden faydalanabiliyor.

Yararlanılabilecek Teşvikler Nelerdir?

Hali hazırda uygulaması devam eden ve 5510 sayılı Kanunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda, 4857 sayılı İş Kanununda, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda, 7252 sayılı Kanunda ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen teşvik uygulamaları bulunmaktadır.

SGK TeşvikleriTanımı
55105 Puanlık İndirim
6111İlave İstihdam (Genç İstihdam)
7103Yeni Nesil İlave İstihdam Teşviki
6645İşbaşı Eğitim Programı
5746Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki
4857Engelli Sigortalı İndirimi
7252Normalleşme Teşviki
7256Yeni İstihdam Teşvikleri (İstihdama Dönüş ve İlave İstihdam)
46486-56486-66486İlave 6 puanlık indirim
6486Yurtdışındaki Sigortalılara 5 Puanlık İndirim
6322Yatırım Teşviki
5921İşsizlik Ödeneği Teşviki
5225Kültür ve Turizm Teşviki
2828Sosyal Hizmetler Teşviki
3294Sosyal Yardımlaşma Teşviki
687KHK ile Getirilen Sigorta Prim Teşviki (Geçmiş Dönem)
71663 Aylık Ücret ve Prim Desteği (Geçmiş Dönem)
4447İşsizlik Ödeneği Teşviki

Nasıl Hesaplanıyor?

İşverenlerimiz tarafından yaygın olarak yararlanılan 7103, 6111, 7252 sayılı kanunlara örnek verecek olursak:

7103 Sayılı Kanun: Teşvikten yararlanma süreleri; 18 yaşından büyük kadın sigortalılar, 18-25 yaş arası erkek sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır. Diğer sigortalılar için ise 12 aydır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının işveren payı (%37,5) devlet tarafından karşılanacaktır.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak; 01/01/2020 tarihinde işe giren sigortalının 5.000 TL brüt ücret alması halinde işveren payı olan (%37,5) 1.875 TL’nin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır.

Sigortalının 30/12/2020 tarihine kadar 12 aylık sürede 22.500 TL prim ödemesi devlet tarafından karşılanmış olacaktır.

6111 sayılı kanun: Bu Teşvik sayesinde işveren hissesine ait sigorta prim tutarının tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. (Ortalama %20,5)

Sigortalının 5.000 TL brüt ücret alması halinde, işveren payı olan 1.025 TL devlet tarafından karşılanıyor. Bu işyerinde 1 personelin teşvik tutarı eksik bildirilse 2011 yılından itibaren 7 yıl için iade alacağınız prim tutarı toplam 86.100 TL oluyor.

7252 sayılı kanun: Kısa Çalışma Ödeneği alan veya Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan her bir sigortalı için ödenek veya destekten yararlandığı ay sayısı kadar süre ile aylık ortalama gün sayısı kadarıyla bu teşvikten yararlanılır.

Örneğin 3 ay kısa çalışmadan yararlanan bir sigortalının, kısa çalışmadan yararlanma ortalaması aylık 12 gün ise; 12 x 119,25 x 0,375 = 536,6 TL tutarında teşvik indirimi olacaktır. Sigortalı için kısa çalışmayı takip eden üç ay süreyle bu indirimden yararlanılacaktır.

7256 sayılı kanun: Ocak 2019 ile Nisan 2020 arası dönemlerde en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılan sigortalılar bu destekten yararlanabilir. İşten çıkarma yasağı sonuna kadar bu teşvik devam edecektir. Destek tutarı; Prim Gün Sayısı x 53,67’dir. Örneğin 30 gün bildirim yapılan sigortalı için 30 x 53,67 = 1.610,10 TL destek tutarıdır.

Teşviklerden 6 Ay Geriye Dönük Yararlanma Bitiyor

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?