2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti!
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti!
Ocak 16, 2023
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Statüsü Kazanan Şirketlerin Teşvik Kazanımları
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Statüsü Alan Şirketlerin Teşvikleri
Şubat 15, 2023
Bu yazının okuma süresi yaklaşık 2 dakikadır.

İade talebi uygulaması ile KDV kanununun 28. Maddesindeki yetki ile bakanlar kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının bakanlar kurulu kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı yıl içerisinde mahsuben veya izleyen yılda mahsuben-nakden iade alınabilir. İndirimli orana tabi işlemlerin bazılarında yıl içerisinde nakden iade uygulaması da bulunmaktadır.

İade Talebi Uygulaması Yüklenilen KDV Tutarlarının Hesaplanması

İade tutarları dönemler itibariyle kümülatif olarak hesaplanır. Hesaplanan iade tutarı devreden KDV ile karşılaştırılarak yapılır. İndirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekip ayrıştırılma yapılıp bir kısmına iade talep edilmesi mümkün değildir.

İlk önce işlemin bünyesine giren harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV hesaplamaya dahil edilir. Daha sonra genel giderlere ilişkin KDV tutarından ve ATİK KDV tutarından yüklenimler oluşturulabilir.

İade Edilecek KDV’nin Talep Süreleri

İade talebi en geç teslimin gerçekleştirildiği takvim yılını takip eden yılın Kasım ayı beyannamesi ile yapılmak zorundadır. Beyannamede iade talebi girilmesi tek başına yeterli değildir. Bu durumda talebin ardından iadeye esas evraklar en geç yıl sonuna kadar vergi dairesine teslim edilmelidir.

YMM Tasdik raporu ile yapılan iade taleplerinde raporun indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibraz edilmesi zorunludur.

İade Tutarında Sınır

10.000 TL’yi aşmayan iade talepleri YMM tasdik raporu ve Vergi İnceleme Raporu aranmadan yerine getirilir. Bu tutarı aşan iadeler YMM raporu veya Vergi İnceleme Raporu ile talep edilebilir.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik raporu bulunmaması halinde YMM raporu ile talep edilebilecek azami iade tutarı 2023 yılı için 2.600.000 TL belirlenmiştir. Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı takdirde sonraki yıllarda da bu had artış olmaksızın uygulanmaya devam edilecektir. Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerde iade tutarı sınırlaması bulunmamaktadır.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?