Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisseleri İşlemlerinin Vergilendirilmesi
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yenilik
Ağustos 18, 2021
Değersiz Alacak Nedir?
Değersiz Alacak Nedir?
Ağustos 31, 2021

Teknoloji Geliştirme Firmaları İçin KDV İstisnası

Ağustos 24, 2021

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 2 dakikadır.

Teknoloji Geliştirme Firmaları KDV İstisnası, Gelir Ve Kurumlar Vergisi istisnasından farklı olarak 4691 sayılı Kanunda değil, 3065 sayılı KDV kanununa eklenen geçici 20. Madde ile düzenlenmiştir.

Buna göre ;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin Muafiyet, İndirim ve İstisnalar başlıklı 35.maddesinin ğ bendi; “Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.” ifadelerine yer vererek Katma Değer Vergisi istisnasından faydalanabilmek için bağlı bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekliliğini vurgulamıştır.

Murat S. Karslıoğlu

Teknoloji Geliştirme Firmaları İçin KDV İstisnası Makalemiz

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?