e-fatura iptali nasıl yapılır
E-Fatura İptali
Nisan 1, 2024
enflasyon muhasebesi nedir
Enflasyon Muhasebesi Nedir?
Nisan 7, 2024

Çocuk ve aile yardımı, Türk kanunlarına göre ailelere ve çalışanlara sağlanan destek ödemelerini ifade eder. Bu yardımlar, ailelerin refahını ve devamlılığını sağlamak, çocukları korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenmiştir. Çocuk yardımı, genellikle sigortalıların veya işverenlerin çocuklarına yapılan maddi destek ödemelerini kapsar, bu ödemeler genellikle çocukların eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Aile yardımı ise, sigortalıların eşlerine veya bakmakla yükümlü oldukları diğer aile bireylerine yapılan destek ödemelerini içerir. Bu yardımlar, aile bireylerinin geçimini kolaylaştırmak ve aile birliğini korumak için verilir. Türk kanunlarına göre çocuk ve aile yardımları, sosyal güvenlik primlerinden ve gelir vergisinden istisna tutulabilir veya vergi avantajları sağlayabilir

Çocuk ve Aile Yardımı Nedir?

Çocuk ve aile yardımı, Türk kanunlarına göre sosyal güvenlik ve vergi mevzuatında belirli koşulları sağlayan ailelere ve çalışanlara yapılan destek ödemelerini ifade eder. Bu yardımlar, ailelerin refahını ve devamlılığını sağlamak, çocukları korumak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenmiştir. Çocuk yardımı, genellikle sigortalıların veya işverenlerin çocuklarına yapılan maddi destek ödemelerini kapsar. Bu ödemeler, çocukların eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Aile yardımı ise, genellikle sigortalıların eşlerine veya bakmakla yükümlü oldukları diğer aile bireylerine yapılan destek ödemelerini içerir. Bu yardımlar, aile bireylerinin geçimini kolaylaştırmak ve aile birliğini korumak için verilir. Türk kanunlarına göre çocuk ve aile yardımları, sosyal güvenlik primlerinden ve gelir vergisinden istisna tutulabilir veya vergi avantajları sağlayabilir. Bu yardımların miktarı, kanunlarla belirlenen kriterlere göre değişebilir ve belirli şartların yerine getirilmesine bağlı olarak ödenir.

Çocuk ve Aile Yardımının Şartları Nelerdir?

Çocuk ve aile yardımının şartları, sosyal güvenlik ve vergi mevzuatı çerçevesinde belirlenir. Çocuk yardımı için sosyal güvenlikte aranan şartlar şunlardır:

 • Sigortalının fiilen çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmet akdinin devam etmesi gerekmektedir.
 • Çocuklar 18 yaşını doldurmamış olmalıdır. Ancak belirli durumlarda bu yaş sınırlaması esnetilebilir.
 • Çocuklar, 4/a, b veya c’li sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmamalı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almamalı ve evli olmamalıdır.

Ayrıca, çocuk yardımı istisnası için çocuk başına belirlenen tutarlar doğrultusunda ödemeler yapılır.

Aile yardımı için ise sosyal güvenlikte belirli şartlar aranır. Örneğin, aile zammı adı altında yapılan ödemeler için sigortalının eşinin zorunlu sigortalı olmaması ve SGK’dan gelir veya aylık almaması gerekmektedir.

Gelir vergisi bakımından çocuk yardımı için istisna tutarları, Devlet tarafından belirlenen tutara göre hesaplanır ve vergiye tabi olmayabilir. Ancak aile yardımı, vergi mevzuatında ücret istisnaları arasında yer almadığından özel sektör çalışanlarına ödenen aile yardımı vergiye tabi tutulur.

Bu şartlar ve istisnalar, çocuk ve aile yardımı ödemelerinin sosyal güvenlik ve vergi açısından nasıl işlediğini belirler.

Çocuk ve aile yardımı

Çocuk ve Aile Yardımı

Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerin İstisna Tutarları Nasıl Hesaplanır?

Çocuk yardımı ve aile yardımı için yapılan ödemelerin istisna tutarları, belirli formüller doğrultusunda hesaplanır.

Çocuk yardımı için sosyal güvenlikte yapılan ödemelerin istisna tutarı şu şekilde hesaplanır:

Çocuk başına ödenen yardım tutarı * %2 = Çocuk yardımı istisna tutarı

Örneğin, belirli bir sigortalıya her ay 500 TL çocuk yardımı ödendiğini düşünelim. Bu durumda çocuk yardımı istisna tutarı şu şekilde hesaplanır:

500 TL * %2 = 10 TL

Aile yardımı için yapılan ödemelerin istisna tutarı ise şu şekilde hesaplanır:

Ödenen aile yardımı tutarı – İstisna tutarı = Prime esas kazanca dâhil edilecek aile yardımı tutarı

Örneğin, bir sigortalının eşine her ay 1.000 TL aile yardımı ödendiğini ve bu ödemelerin %10’unun istisna olduğunu varsayalım. Bu durumda aile yardımı istisna tutarı şu şekilde hesaplanır:

1.000 TL – 100 TL = 900 TL

Bu formüller doğrultusunda, çocuk yardımı ve aile yardımı için yapılan ödemelerin istisna tutarları belirlenir ve vergi avantajları sağlanır.

Gelir Vergisi Mevzuatı İstisnaları Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, çocuk ve aile yardımlarının vergi bakımından istisna durumları belirlenmiştir. Bu istisnalar ve şartları şu şekildedir:

 1. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları, Devlet tarafından belirlenen miktarları aşmadığı sürece vergiye tabi tutulmaz. Ancak bu istisnanın geçerli olabilmesi için Devlet tarafından belirlenen çocuk yardımı miktarlarına uyulması gerekmektedir.
 2. Çocuk yardımı istisna tutarları, Devlet tarafından belirlenen tutarlara göre hesaplanır ve bu tutarlar her yıl Bütçe Kanunları ile yeniden belirlenir. Örneğin, çocuk yardımı için belirlenen istisna tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali Haklar Genelgesi’nde belirtilen aylık katsayılar ile hesaplanır.
 3. Gelir Vergisi Kanunu’nda belirli koşullarla çocuk ve aile yardımlarının istisna dışında tutulabileceği durumlar da mevcuttur. Örneğin, 657 sayılı Kanun’un 206. maddesinde belirtilen “Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller” başlığı altında, belirli yaş ve durum sınırlamaları bulunmaktadır. Bu durumlar, çocukların evlenmesi, belirli yaş sınırlarını aşması veya özel durumlarının bulunması gibi durumları kapsar.

Bu şartlar ve istisnalar doğrultusunda, çocuk ve aile yardımlarının gelir vergisi bakımından nasıl işlediği belirlenir ve vergi mevzuatına uygun şekilde değerlendirilir.

Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)₺380,44
Çocuk Yardımı (6 Yaş Üstü)₺190,22
Aile yardımıÖzel sektör çalışanlarının istisnası yoktur

Özel Sektör Çalışanlarına Aile Yardımı İçin Hangi Vergi Mevzuatı Uygulanır?

Özel sektör çalışanlarına aile yardımı ödemeleri için Gelir Vergisi Kanunu uygulanır. Gelir Vergisi Kanunu, Türkiye’de özel sektör çalışanlarının vergi yükümlülüklerini düzenler ve bu kapsamda yapılan aile yardımı ödemeleri vergilendirilir. Dolayısıyla, özel sektörde çalışanların aldığı aile yardımı ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu’na tabi tutularak vergilendirilir. Bu durumda, özel sektörde çalışanlar aldıkları aile yardımı ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenen vergi oranlarına göre vergilendirilirler. Bu düzenleme, özel sektör çalışanlarının vergi yükümlülüklerini belirlerken Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan kurallara ve hükümlere uyulmasını sağlar.

Vergi Mevzuatında Çocuk Yardımı İstisnasından Yararlanmak İçin Hangi Durumlar Dikkate Alınır?

Vergi mevzuatında çocuk yardımı istisnasından yararlanabilmek için çeşitli durumlar dikkate alınır. Bu durumlar şunlardır:

 1. Sigortalılık Durumu: Çocuk yardımı istisnasından yararlanabilmek için çocuğun 4/a, 4/b veya 4/c’li sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olmaması gerekir.
 2. Gelir Durumu: Çocuğun kendi adına gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır. Yani çocuğun belirli bir gelir veya aylık almaması gerekmektedir.
 3. Medeni Durum: Çocuğun evli olmaması gerekmektedir. Evli olan çocuklar çocuk yardımı istisnasından yararlanamazlar.
 4. Yaş Sınırı: Çocukların 18 yaşını doldurmamış olması gerekir. Ancak lise veya dengi öğrenim görüyorsa veya meslekî eğitim alıyorsa 20 yaşına kadar, yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar çocuk yardımı istisnasından yararlanabilirler.
 5. Malûl Durumu: Çocuğun yaşına bakılmaksızın kanuna göre malûl olduğunun tespit edilmesi durumunda çocuk yardımı istisnasından yararlanabilir.

Bu durumlar vergi mevzuatında çocuk yardımı istisnasından yararlanmak için dikkate alınır ve bu şartlara uygun olan çocuklar belirli bir miktar çocuk yardımı ödemesinden vergi istisnası sağlayabilirler.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?