puantaj nedir
Puantaj Nedir?
Nisan 1, 2024
çocuk ve aile yardımı
Çocuk ve Aile Yardımı
Nisan 1, 2024

E-Fatura iptali, gönderilen bir elektronik faturanın düzeltilmesini sağlayan bir işlemdir. Bu işlem, gönderilen e-faturanın içerdiği hatalı veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini ve doğru bilgiler içeren yeni bir e-faturanın oluşturulmasını sağlar. E-fatura iptali, Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın internet vergi dairesi üzerinden yapılan bir süreçtir.

E-Fatura İptali İçin Belirlenen Süre Nedir?

E-Fatura iptali için belirlenen süre, hatalı veya yanlış düzenlenmiş bir elektronik faturanın düzeltilme işlemi için belirlenen zaman aralığını ifade eder. Türkiye’de, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yönetmeliklere göre, e-fatura iptali için düzeltilmesi gereken hatalı fatura hakkında yapılacak işlemlerin 15 gün içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süre, faturadaki hataların tespit edilmesinden sonra işlemlerin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

E-Fatura İptal İşlemi Nasıl Yapılır?

E-Fatura iptali, hatalı veya yanlış düzenlenmiş bir elektronik faturanın düzeltilmesini sağlayan bir süreçtir. İptal işlemi için öncelikle, mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet vergi dairesi üzerinden sisteme giriş yaparlar. Ardından, “Fatura İptal Bildirgesi” oluşturulur. Bu bildirgede, iptal edilecek faturanın detayları ve nedeni belirtilir. Daha sonra, sistem tarafından otomatik olarak bir referans numarası oluşturulur ve bu numara ile iptal işlemi tamamlanır.

E-Fatura İptal İşlemi Nasıl Belgelenir?

E-Fatura iptal işlemi, belgelenmesi gereken önemli bir muhasebe işlemidir. İptal edilen faturanın doğru bir şekilde belgelenmesi, işletmenin kayıtlarının doğruluğunu sağlar ve vergi otoriteleriyle olan iletişimde gerekli belgelerin sunulmasını kolaylaştırır.

E-Fatura iptal işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesi üzerinden gerçekleştirilir ve bu işlem sırasında oluşturulan belgeler önemlidir. İlk olarak, işlem sırasında oluşturulan “Fatura İptal Bildirgesi” belgesi, iptal edilen faturanın detaylarını ve iptal nedenini içermelidir. Bu belge, faturanın neden iptal edildiğine dair resmi bir kayıt oluşturur.

e-fatura iptali nasıl yapılır

E-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

E-Fatura İptal Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

E-Fatura iptali yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır:

 1. Doğru Bilgi: İptal edilecek faturanın detayları ve iptal nedeni doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi, işlem sürecini etkileyebilir.
 2. İşlem Süresi: Türkiye’de e-fatura iptali için belirlenen süre 15 gündür. İptal işlemi, bu süre içinde tamamlanmalıdır. Yasal süre içinde işlem yapılmaması durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.
 3. Resmi Prosedürler: Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim yapılırken, resmi prosedürlere uygun hareket edilmelidir. Bildirim, GİB’in internet vergi dairesi üzerinden doğru ve eksiksiz olarak yapılmalıdır.
 4. Referans Numarası: İşlem sırasında otomatik olarak oluşturulan referans numarası kaydedilmeli ve saklanmalıdır. Bu numara, işlemi teyit eder ve ileride gerektiğinde referans oluşturur.
 5. Muhasebe Kayıtları: İptal işlemi muhasebe kayıtlarına doğru bir şekilde yansıtılmalıdır. İptal edilen fatura ile ilgili kayıtlar güncellenmeli ve uygun şekilde düzenlenmelidir.
 6. İletişim: İptal işlemi sırasında Gelir İdaresi Başkanlığı ile iletişimde olmak önemlidir. Gerekli bilgilendirmeler ve işlem takibi yapılmalıdır.
 7. Dökümantasyon: İptal işlemine ilişkin tüm belgelerin düzenli bir şekilde saklanması gerekmektedir. Bu belgeler, gelecekteki referans ihtiyaçları için önemlidir ve vergi denetimleri sırasında gereklidir.

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura, elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan fatura türleridir. Ancak aralarında bazı önemli farklar bulunmaktadır:

 1. Onay Süreci: E-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış bir sistem üzerinden düzenlenir. Diğer yandan, E-Arşiv Fatura, GİB onayı alınmaksızın düzenlenebilir.
 2. Hukuki Geçerlilik: E-Fatura, resmi bir belge olup, her iki taraf için de hukuki geçerliliğe sahiptir. Ancak E-Arşiv Fatura’nın hukuki geçerliliği, sadece alıcı tarafın talep etmesi durumunda elektronik ortamda muhafaza edilmesine bağlıdır.
 3. Muhafaza Zorunluluğu: E-Fatura’nın elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur ve bu muhafaza GİB tarafından sağlanır. Ancak E-Arşiv Fatura, sadece alıcı tarafın talep etmesi halinde elektronik ortamda muhafaza edilir.
 4. Fatura Düzenleme Süreci: E-Fatura, belli bir limitin üzerindeki işlemler için zorunlu olarak düzenlenirken, E-Arşiv Fatura’nın düzenlenmesi alıcı tarafın talebine bağlıdır.
 5. Düzenleme Sorumluluğu: E-Fatura’nın düzenleme sorumluluğu genellikle satıcı firmaya aittir. Ancak E-Arşiv Fatura, genellikle alıcı firmanın talebi üzerine satıcı firma tarafından düzenlenir.

E-Fatura İptal Bildirgesinde Bulunan Bilgiler Nelerdir?

E-Fatura iptal bildirgesinde bulunması gereken önemli bilgiler şunlardır:

 1. Fatura Bilgileri: İptal edilecek olan faturanın numarası, tarihi ve tutarı gibi temel fatura bilgileri belirtilmelidir.
 2. İptal Nedeni: Faturanın neden iptal edildiği açıkça belirtilmelidir. Bu, hatalı veya yanlış bilgi verilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi veya diğer iptal nedenleri olabilir.
 3. Mükellef Bilgileri: İptal bildirgesini düzenleyen mükellefin adı, vergi numarası ve iletişim bilgileri gibi bilgilerin yer alması gerekir.
 4. Referans Numarası: İptal işlemi sırasında oluşturulan referans numarası da bildirgede belirtilmelidir. Bu numara, işlemi teyit eder ve ileride referans oluşturur.
 5. Gönderim Bilgileri: İptal bildirgesinin ne zaman ve hangi yöntemle gönderildiği gibi gönderim bilgileri de belirtilmelidir.
 6. Onay Bilgisi: Gerekli durumlarda, eğer varsa, iptal işlemiyle ilgili yetkilendirme veya onay bilgileri de bildirgede yer alabilir.

Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde iptal bildirgesinde yer alması, işlemin düzgün ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar ve muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini artırır.

E-Fatura İptal İşlemi Sonrasında İzlenmesi Gereken Adımlar Nelerdir?

E-Fatura iptal işlemi sonrasında izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Onay Bekleme: İptal bildirgesinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesinin ardından, iptal işleminin onaylanması beklenir. Bu süreçte işlem takip edilir ve gerekirse ilgili mercilerle iletişime geçilir.
 2. Referans Numarası Kaydı: İptal işlemi sırasında oluşturulan referans numarası kaydedilir ve muhasebe kayıtlarına eklenir. Bu numara, ileride işlemle ilgili referans oluşturulması için önemlidir.
 3. Muhasebe Kayıtlarının Güncellenmesi: İptal edilen faturaya ilişkin muhasebe kayıtları güncellenir. İptal edilen faturanın muhasebe kayıtlarında doğru şekilde işlenmesi ve güncellenmesi sağlanır.
 4. Yasal Sürenin İzlenmesi: E-fatura iptali için belirlenen yasal süre takip edilir ve işlem bu süre içinde tamamlanır. Süre içinde işlem yapılmaması durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.
 5. Belge Saklama: İptal işlemine ilişkin tüm belgeler düzenli bir şekilde saklanır. Bu belgeler, vergi denetimleri veya muhasebe kontrolleri sırasında gerekebilir ve gelecekteki referans ihtiyaçları için önemlidir.
 6. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi: İptal işlemi sonucunda ilgili tarafların, özellikle muhasebe departmanı ve ilgili yöneticilerin bilgilendirilmesi sağlanır.

E-Fatura İptali Muhasebe Kayıtlarında Nasıl Gösterilir?

 1. İptal Edilen Fatura Kaydı: İptal edilen fatura, muhasebe kayıtlarında öncelikle iptal edilen bir gider veya gelir olarak gösterilir. Bu kayıt, iptal edilen faturanın tutarını ve muhasebeleştirme tarihini içerir.
 2. İptal Bildirgesi Kaydı: İptal bildirgesi düzenlendiğinde, bu işlem muhasebe kayıtlarında belirtilir. İptal bildirgesinin düzenleme tarihi ve numarası, muhasebe kayıtlarında yer alır.
 3. Referans Numarası Kaydı: İptal işlemi sırasında oluşturulan referans numarası muhasebe kayıtlarına eklenir. Bu numara, işlemle ilgili bir referans oluşturur ve takip edilebilirliği artırır.
 4. Güncelleme Kaydı: İptal edilen faturaya ilişkin muhasebe kayıtları, iptal işlemi sonrasında güncellenir. İptal edilen fatura ile ilgili yapılan güncellemeler muhasebe kayıtlarına yansıtılır.
 5. Yasal Süre Takibi: E-fatura iptali için belirlenen yasal süre takip edilir ve muhasebe kayıtlarında bu süre ile ilgili bir takip yapılır. Yasal süre içinde işlem tamamlanmazsa, gerekli düzeltmeler ve cezai yaptırımların muhasebe kayıtlarına eklenmesi sağlanır.
  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?