asgari geçim indirimi
Asgari Geçim İndirimi Nedir?
Mart 15, 2024
e-fatura iptali nasıl yapılır
E-Fatura İptali
Nisan 1, 2024

Puantaj nedir? Bir işletmenin çalışanlarının çalışma saatlerini kaydettiği ve bu bilgilerin işletme yönetimi için kullanıldığı bir kayıt sistemidir. Puantaj, ücret hesaplamaları, personel planlaması, yasal uyum, verimlilik yönetimi ve işletme performansı değerlendirmesi gibi önemli faydalar sağlar.

Puantaj Nedir?

Puantaj, bir işletmenin veya kuruluşun çalışanlarının çalışma saatlerini kaydetmek için kullandığı bir kayıt sistemidir. Bu sistem, bir çalışanın belirli bir tarihte hangi saatlerde çalıştığını, ne kadar süreyle çalıştığını ve çalışma saatleri boyunca yaptığı faaliyetleri belirtir. Puantaj, genellikle puantaj cetveli adı verilen belgelerde tutulur ve işletmelerin personel planlaması, ücret hesaplamaları ve yasal düzenlemeleri takip etmelerine yardımcı olur.

Puantaj Neden Önemlidir?

Puantaj, işletmeler için bir dizi önemli fayda sağlar ve bu nedenle önemlidir:

 1. Ücret Hesaplaması: Puantaj, çalışanların çalışma saatlerini kaydeder ve bu bilgiler, ücret hesaplamaları için temel oluşturur. Doğru ve güncel puantaj kayıtları, işverenlerin çalışanlara adil ve doğru ücretler ödemesine yardımcı olur.
 2. Personel Planlaması: Puantaj, işletmelerin personel planlamasını yapmalarına yardımcı olur. Çalışanların hangi saatlerde çalıştığı ve ne zaman izinli oldukları gibi bilgiler, işletmelerin işgücü ihtiyaçlarını belirlemelerine ve uygun şekilde personel dağılımı yapmalarına olanak tanır.
 3. Yasal Uyum: Puantaj cetveli, işletmelerin yasal düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Çalışma saatleri, fazla mesai ücretleri ve izinlerle ilgili yasal gereksinimlerin doğru bir şekilde takip edilmesi, işletmelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanır.
 4. Verimlilik ve Maliyet Yönetimi: Doğru puantaj kayıtları, işletmelerin verimliliğini artırmasına ve kaynaklarını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Çalışanların çalışma saatlerini takip etmek ve iş planlamasını buna göre yapmak, işletmelerin maliyetlerini düşürür ve verimliliği artırır.
 5. İşletme Performansı Değerlendirmesi: Puantaj, işletmelerin çalışanların performansını değerlendirmelerine yardımcı olur. Çalışma saatleri ve faaliyetlerin kaydedilmesi, çalışanların performansını izlemeye ve gerektiğinde iyileştirmelere gitmeye olanak tanır.

Bu nedenlerden dolayı, puantaj işletmeler için önemli bir yönetim aracıdır ve düzenli olarak güncellenmesi ve doğru şekilde tutulması gerekmektedir.

puantaj nedir banner

Puantaj nedir? Neden önemlidir?

Puantaj Cetveli Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Puantaj cetveli, bir işletmenin çalışanlarının çalışma saatlerini kaydettiği ve bu bilgilerin işletme yönetimi için kullanıldığı bir belgedir. Puantaj cetvelinin başlıca işlevleri şunlardır:

 1. Çalışma Saatlerinin Takibi: Puantaj cetveli, çalışanların hangi saatlerde işe geldiğini, ne zaman çıktığını ve toplam çalışma süresini kaydeder. Bu bilgiler, işletmenin personel planlamasını yapmasına ve çalışma saatlerini düzenlemesine yardımcı olur.
 2. Ücret Hesaplamaları: Puantaj cetveli, çalışanların ücretlerinin hesaplanmasında kullanılır. Çalışma saatleri ve fazla mesai gibi faktörler dikkate alınarak ücretler belirlenir ve puantaj cetvelinde kaydedilir.
 3. İzin ve Tatil Takibi: Puantaj cetveli, çalışanların izinlerini, hastalık izinlerini, tatil günlerini ve diğer izinleri kaydetmek için kullanılır. Bu sayede işletme, çalışanların izinlerini takip edebilir ve personel planlamasını buna göre yapabilir.
 4. Performans Değerlendirmesi: Puantaj cetveli, çalışanların performansını izlemek ve değerlendirmek için kullanılabilir. Çalışma saatleri ve faaliyetlerin kaydedilmesi, çalışanların performansını değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmak için önemli bir kaynaktır.

Puantaj cetveli genellikle elektronik ortamda tutulur ve işletmenin personel departmanı veya insan kaynakları departmanı tarafından düzenli olarak güncellenir. Çalışanlar da kendi çalışma saatlerini takip etmek için puantaj cetvelini kullanabilirler. Puantaj cetvelinin doğru ve düzenli olarak güncellenmesi, işletmenin verimliliğini artırır ve yönetim süreçlerini kolaylaştırır.

Puantaj Cetveli Nasıl Oluşturulur?

Puantaj cetveli oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Belge Seçimi: Bir Excel tablosu veya kağıt üzerinde bir form kullanarak puantaj cetvelini oluşturabilirsiniz.
 2. Başlık Bilgileri: Cetvelin en üst kısmına, çalışanın adı, pozisyonu, işe başlama tarihi gibi önemli bilgileri girin. Ayrıca, cetvelin hangi dönemi kapsadığını belirtin.
 3. Tarih Sıralaması: Cetvelin sol tarafına, takip edilecek tarih aralığını yazın ve her tarih için bir sütun oluşturun.
 4. Çalışma Saatleri Kaydı: Her tarih sütununun altına, çalışanın o günkü işe geliş ve çıkış saatlerini girin. Ayrıca, çalışma saatleri boyunca yaptığı faaliyetleri, mola sürelerini ve diğer önemli bilgileri kaydedin.
 5. Güncelleme ve Tutma: Puantaj cetvelini düzenli olarak güncelleyin ve çalışanların puantaj kayıtlarını tutun. Bu, cetvelin doğru ve güvenilir olmasını sağlar.
 6. Kontrol ve Revizyon: Belirli aralıklarla puantaj cetvelini kontrol edin ve gerektiğinde revize edin. Yanlış veya eksik bilgileri düzeltmek ve güncellemek önemlidir.

Bu adımları takip ederek, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir puantaj cetveli oluşturabilirsiniz.

Puantaj Cetvelinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Puantaj cetvelinde genellikle aşağıdaki bilgiler yer alır:

 1. Çalışan Bilgileri: Çalışanın adı, soyadı, pozisyonu gibi kimlik bilgileri.
 2. Tarihler: Çalışma günlerinin tarihleri veya haftanın günleri.
 3. İşe Geliş ve Çıkış Saatleri: Çalışanın her gün işe ne zaman geldiği ve ne zaman çıktığı.
 4. Toplam Çalışma Saati: Her günün toplam çalışma saati.
 5. Faaliyetler: Çalışma saatleri boyunca yapılan faaliyetler veya görevler.
 6. Mola Süreleri: Çalışma saatleri içinde alınan molaların süreleri.
 7. İzin Bilgileri: Çalışanın izinli olduğu günler veya tatil günleri.
 8. Hastalık İzinleri: Çalışanın hastalık izni kullandığı günler.
 9. Fazla Mesai Bilgileri: Çalışanın fazla mesai yaptığı günler ve bu mesai süreleri.
 10. Özel Notlar: İşverenin veya çalışanın eklemek istediği özel notlar veya açıklamalar.

Bu bilgiler, puantaj cetvelinin işletmenin personel yönetimi, ücret hesaplamaları ve yasal uyumluluk gibi konularda kullanılmasını sağlar.

Günlük Puantaj Nedir?

Günlük puantaj, bir çalışanın belirli bir iş gününde hangi saatlerde çalıştığını ve ne kadar süreyle çalıştığını kaydeden bir kayıt sistemidir. Bu sistem, işverenlerin çalışanların çalışma saatlerini takip etmelerine ve ücret hesaplamalarını yapmalarına yardımcı olur. Günlük puantaj, işletmelerin işgücü yönetimini sağlamak ve çalışanların işe devamını izlemek için önemlidir. Bu kayıtlar, çalışanların performansını değerlendirmek ve işletmenin verimliliğini artırmak için de kullanılabilir. Günlük puantaj, çalışanların hangi saatlerde işe geldiğini ve ne zaman ayrıldığını belirlemek için kullanılır ve işletmenin personel planlamasını destekler. Bu nedenle, işletmeler genellikle günlük puantaj kayıtlarını düzenli olarak tutar ve günceller.

Aylık Puantaj Nedir?

Aylık puantaj, bir çalışanın bir ay boyunca çalışma saatlerini kaydeden ve bu bilgileri izleyen bir kayıt sistemidir. Bu sistem, işverenlerin çalışanların aylık çalışma sürelerini takip etmelerine ve ücret hesaplamalarını yapmalarına yardımcı olur. Aylık puantaj, genellikle işletmelerin personel yönetimi ve ücret hesaplamaları için kullanılan bir araçtır. Çalışanların aylık izinleri, hastalık izinleri ve diğer özel durumları da aylık puantajda kaydedilebilir. Bu kayıtlar, işletmelerin personel planlaması ve kaynak yönetimi için önemli bir bilgi kaynağıdır. Aylık puantaj, işletmelerin personel yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirir ve çalışanların iş performansını değerlendirmek için bir referans noktası sağlar. Bu nedenle, işletmeler genellikle aylık puantaj kayıtlarını düzenli olarak tutar ve günceller.

Puantaj Cetveli Oluştururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Puantaj cetveli oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

 1. Doğru Bilgiler: Çalışanların adı, pozisyonu, işe başlama tarihi gibi bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi önemlidir.
 2. Tarih Düzenlemesi: Tarihlerin doğru ve sıralı bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Yanlış tarihler veya atlanan günler, verilerin güvenilirliğini etkileyebilir.
 3. İşe Geliş ve Çıkış Saatleri: Çalışanların işe geliş ve çıkış saatlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesi önemlidir. Bu, çalışma saatlerinin hesaplanmasında kritik bir rol oynar.
 4. Faaliyetlerin Ayrıntılı Kaydı: Çalışma saatleri boyunca yapılan faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde kaydedilmesi, işin doğası ve verimliliği hakkında değerli bilgiler sağlar.
 5. Mola Süreleri: Çalışanların mola sürelerinin kaydedilmesi, işverenin yasal düzenlemelere uygunluk açısından dikkat etmesi gereken bir husustur.
 6. İzinler ve Fazla Mesai: İzinlerin, hastalık izinlerinin, tatil günlerinin ve fazla mesai çalışmalarının doğru bir şekilde kaydedilmesi önemlidir. Bu, ücret hesaplamalarını etkiler ve yasal düzenlemelere uyum sağlar.
 7. Düzenli Güncelleme: Puantaj cetvelinin düzenli olarak güncellenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu, doğru ve güvenilir verilerin korunmasını sağlar.
 8. Yasal Uyum: Puantaj cetvelinde yer alan bilgilerin, ilgili yasal düzenlemelere uygun olması önemlidir. Çalışma saatleri, fazla mesai ücretleri ve izinlerle ilgili yasal gereksinimlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu noktalara dikkat ederek, puantaj cetvelinin doğru ve güvenilir bir şekilde oluşturulması sağlanabilir ve işletmenin personel yönetimi süreçleri etkin bir şekilde yürütülebilir.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?