Sermaye Artırımında İndirim Uygulaması
Sermaye Arttırımında İndirim Uygulaması
Ocak 10, 2023
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti!
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti!
Ocak 16, 2023

Binek Araçlara Ait Katma Değer Vergisi

Ocak 15, 2023

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 3 dakikadır.

Katma Değer Vergisi nedir?

Binek Araçlara Ait Katma Değer Vergisi konusuna girmeden önce KDV nedir onu anlatalım. Türkiye’de satılan ya da faydalanılan, ürün ya da hizmetin üzerinden alınan bir harcama vergisidir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 1984 yılı kasım ayında mecliste kabul edilerek, 01 ocak 1985 yılında yürürlüğe girdi. KDV isim itibariyle yeni bir vergi türü olmasına karşın aslında ithalat imalat tüketim gibi safhalarda alınan 8 ayrı dolaylı vergiyi kaldırılıp yerin katma değer vergisi ihdas edilmiştir.

Hemen hemen tüm dünya da KDV uygulanan bir vergi türüdür. Ülkemizde KDV genel oranı %18 dir. Çeşitli ürünlerde uygulanan %1 ve %8 oranları da mevcuttur.

Binek Araçlara ait Katma Değer Vergisi

1985 yılında yürürlüğe giren KDV kanunundan 1 yıl sonra 1986 yılında binek araçlarla ilgili bir düzenleme yapılmıştır.

 KDV kanununun indirilemeyecek KDV başlıklı 30. Maddesine b. fıkrası eklenerek yapılan bu düzenlemeye göre;

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Zaman içinde birçok düzenleme yapılsa da Binek araçlardaki karmaşa devam etmektedir.

Binek araçlara ait Katma değer vergisindeki son durum aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

2.EL TAŞIT TİCARETİ YAPANLARDA KDV DURUMU
TAŞIT CİNSİALIŞ KDVSATIŞ KDV
TİCARİ ARAÇ  
KDV mükellefi olmayandan alınır ise—–Karın KDV si hesaplanır. Kalan tutar özel matrahtır.
KDV mükellefi olanlardan alınır iseİndirilir%18 KDV hesaplanır.
BİNEK ARAÇ  
KDV mükellefi olmayandan alınır ise—–Karın KDV si hesaplanır. Kalan tutar özel matrahtır.
KDV mükellefi olanlardan alınır iseİndirilirAlışta indirilen KDV oranında hesaplanır.
KİRALAMA ŞİRKETLERİ KDV DURUMU
TAŞIT CİNSİALIŞ KDVSATIŞ KDV
TİCARİ ARAÇ  
KDV mükellefi olmayandan alınır ise—–%18 KDV hesaplanır.
KDV mükellefi olanlardan alınır iseİndirilir%18 KDV hesaplanır.
BİNEK ARAÇ  
KDV mükellefi olmayandan alınır ise—–%1 KDV hesaplanır.
KDV mükellefi olanlardan alınır iseİndirilir%18 KDV hesaplanır.
DİĞER İŞLETMELERDE KDV DURUMU
TAŞIT CİNSİALIŞ KDVSATIŞ KDV
TİCARİ ARAÇ  
KDV mükellefi olmayandan alınır ise—–%18 KDV hesaplanır.
KDV mükellefi olanlardan alınır iseİndirilir%18 KDV hesaplanır.
BİNEK ARAÇ  
KDV mükellefi olmayandan alınır ise—–%1 KDV hesaplanır.
KDV mükellefi olanlardan alınır iseİndirilmez%1 KDV hesaplanır.
    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?