Yeni "Varlık Barışı" Yasası Geliyor
Yeni “Varlık Barışı” Yasası Geliyor
Temmuz 5, 2022
AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin Vergisel Avantajları
AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin Vergisel Avantajları
Eylül 16, 2022

KOSGEB Girişimcilik Programları, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirme aşamasında yaşadıkları en büyük sorunlardan biri de finansal konular oluyor hiç şüphesiz. Kısıtlı bütçelerden en iyi sonucu çıkarabilme düşüncesiyle atılan adımlarda cesurca ve tek seferde yapılabilecek hamleler bile defalarca kez düşünülebiliyor, bu süreçte kaygılar artabiliyor ve girişimcilerde kırılmalar yaşanabiliyor. Sonuç itibariyle girişimcilerin girişimleri için destek ve yatırım bulma arayışları hem vakitlerini hem de enerjilerini oldukça tüketen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Girişimcilerin canını sıkan bu sorunun çözümü için aslında pek çok yöntem bulunuyor. Özellikle son yıllarda devlet kurumları, odalar, kalkınma ajansları, yatırımcı ağları gibi yapılar girişimciler için birçok hibe ve destek programları açıklamaktalar. Girişimlerin fikirden ürüne gelişimini destekleyen bu programlar sayesinde başarıya ulaşan yeni işletmelerin sayısı da her geçen gün artış gösteriyor.

Girişimcileri kuruluş aşamasında destekleyen ve aslında pek çok girişimcinin ismine aşina olduğu “KOSGEB” bu alanda öncü kurumlarımızdan birisidir. Uzun senelerdir girişimcilere istikrarlı bir şekilde destek sağlayan KOSGEB, sürekli kendisini güncelleyen ve girişimcilerin ihtiyaçlarına doğru çözümü sunmayı hedefleyen yapısıyla destek arayışlarındaki seçeneklerden biri oluyor. Şimdi biraz daha detaylıca KOSGEB’in girişimcilik programlarından söz edelim.

KOSGEB, girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını hedefleyerek işletmelerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmayı amaçlar. Bu doğrultuda yeni kurulan işletmelerin desteğe en fazla ihtiyacı olan kuruluş döneminde işletmelerin hayatta kalma gücünü destekler. Başlangıçta imalat sanayi KOBİ’lerine destek veren KOSGEB 2009 yılından itibaren tüm KOBİ’leri destek kapsamına alarak girişimciler için 2 ayrı destek programı sunmuştur. İleri girişimcilik ve geleneksel girişimcilik olarak ayrılan bu iki program ile KOBİ’lere maddi destek sağlamaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Programları

1. İleri Girişimcilik ve Geleneksel Girişimcilik farkı nedir?

En genel tabirle bu destekleri Üretici KOBİ ve Hizmet KOBİ’leri olarak ayırabiliriz. İmalat faaliyeti gösterecek, yenilikçi ve teknolojik faaliyetler yürütecek işletmeler İleri Girişimci işletmeler olarak tanımlanabilir. Bu işletmelerin artmasıyla ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlanması hedeflenir. Bu sebeple diğer sektörler geleneksel girişimci olarak değerlendirilirken KOSGEB fark yaratacak sektörler için ileri girişimcilerin ihtiyaç duyacakları yazılım, makine, teçhizat konularında destek sağlar. Geleneksel girişimde destek oranı 65.000 TL’ye kadar iken, İleri girişimde bu rakam belirlenen teknoloji seviyesine bağlı olarak 375.000’ye kadar çıkmaktadır.

2. Kimler KOSGEB Girişimcilik Programlarından faydalanabilir?

KOSGEB Girişimcilik desteklerinden faydalanabilmek için herhangi bir yaş ya da cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Aslında basit ama kendi içerisinde birtakım kuralları olan kriterler diyebiliriz buna. Burada ilk olarak bakılacak husus işletmelerin faaliyet kodlarının(NACE) KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol etmek oluyor. Girişim desteklenen sektörlerde faaliyet gösteriyorsa ikinci en önemli kriter girişimcinin uygun KOSGEB Girişimcilik Sertifikasını almış olmasıdır. Bu iki kriterin karşılandığı durumlarda çoğu işletme destek süreci için başvuruya hazır oluyor. Ancak girişimciyi ilgilendiren hususta; girişimcinin başvuru şartlarını sağlaması için işletmesinde en az %50 pay sahibi olması ve 3 yıl öncesine kadarki süreçte gerçek kişi ya da tüzel kişi statüsünde %30’dan fazla ortaklık payı bulunmaması gerekiyor.

3. Destek süreçleri nasıl işliyor?

Akışı, girişimcileri çok fazla detaylarla yormayan bir süreç olarak yorumlayabiliriz. Girişimcinin KOSGEB kaydı ve KOBİ Beyannamesini sunduktan sonra girişimi için belirlediği iş planının sisteme yüklenmesi ve kabulünün ardından girişimcilerimiz kuruluş desteğine anında başvurabiliyor (gerçek kişi: 5000 TL, Tüzel Kişi: 10.000 TL). İşletmenin kuruluş yılını takip eden performans dönemlerinde genç, kadın, gazi ya da birinci derece şehit yakını olması durumunda 10.000 TL ve istihdam sağlaması halinde 40.000 TL’ye kadar destek süreci 2 yıl devam eder.

4. En kritik hususlar nelerdir?

KOSGEB Girişimcilik destekleri süreci sıralı şekilde işler. En önemli 2 husus işletmelerin girişime uygun NACE kodunu belirlemesi ve uygun Girişimcilik Sertifikasını almasıdır. Bu iki koşulun sağlıklı ilerlemesi ardından işletmenin kuruluş işlemleri yapılmalıdır. KOSGEB Girişimcilik Sertifikası’nın işletme kurulmadan önce alınması gerekmektedir. İşletme kurulduktan sonra alınan sertifikalar ile ne yazık ki KOSGEB’e başvuru yapılamıyor.

Bir diğer husus ise işletmenin KOSGEB desteğinin onayı ardından en az 1 sene ayakta kalmasıdır. Bir seneyi doldurmadan kapanan işletmeler için KOSGEB işletmelerin neden kapandığını sorgular ve elde olmayan sebeplerle (kriz, deprem, yangın vs) varlığını sürdüremeyeceğini kayıtlayan firmalardan hak talep etmeyebilir. Ancak aksi durumlarda verilen destek yasal faizi ile talep edilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-KOSGEB’e başvuru için gerekli yaş aralığı var mı?

KOSGEB Girişimcilik Programlarında başvuru için belirlenmiş yaş sınırı yoktur. Ayrıca KOSGEB girişimcinin genç (29 yaş ve altı), kadın, gazi veya birinci derece şehit yakını olması halinde destek üst limitini aşmamak koşuluyla 10.000 TL daha destek sağlar.

2-KOSGEB Başvuru sürecimi ne kadar zamanda tamamlar ve ödememi alabilirim?

KOSGEB’e başvuru bir süreçtir. Bu süreç; işletmenin KOSGEB kaydının yapılması, KOBİ Beyannamesi’nin verilmesi ardından desteğe yönelik iş planının yazım ve sisteme yüklenme aşamalarını kapsar. Sürecin en kısa sürede sonuçlanması girişimcinin iş planı yazım aşamasındaki hızına bağlıdır.

3-KOSGEB’den destek aldım. İşletmemi ne kadar zaman sonra kapatabilirim? Geri ödeme yapar mıyım?

KOSGEB’den alınan destek süreci içerisinde ilk 1 sene işletme kapatılamaz(özel durumlar hariç: yangın, deprem, kriz, savaş vs). Desteğin ilk yılı içerisinde kapatılan işletmeler için KOSGEB müdürlüklerine bildirim yapmak zorunludur. Şirketin kapanış sebebinin özel durumlar dışında olması halinde sağlanan destek yasal faizi ile geri ödenir.

4-Girişimci eğitimlerini tamamlayan kişiler aynı gün işletmelerini kurabilirler mi?

İşletme kuruluş tarihinin girişimcilik eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün) olması gerekmektedir. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı olmamalıdır.

5-Girişimci işletmesini kurduktan sonra sigortalı olarak başka yerde çalışmakta. Destek alabilir mi?

Sigortalı çalışan girişimci için destek söz konusu değildir. İşletmenin kuruluş amasından itibaren başka bir işte çalışmaması gerekmektedir. İşletme açılışından KOSGEB’e başvuru tarihine kadar olan süreçte dahi çalışmış olması destekten faydalanmasını engellemektedir.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?