SGK Dosya Açılışı
SGK Dosya Açılışı
Kasım 3, 2022
Bilançolarınızı Yeniden Yapılandırabileceğiniz Yeniden Değerleme Uygulamaları
Yeniden Değerleme Uygulamaları
Kasım 11, 2022
Bu yazının okuma süresi yaklaşık 6 dakikadır.

Birleşik Krallıkta Şirket Kurmak, ülkemizde de geçerli olan şirket türlerine benzer olarak, aşağıdaki şirket türlerinden birisi ile İngiltere’de iş yapmak mümkündür. İngiltere’ de toplamda 8 şirket türü bulunmaktadır. Ancak ticari amaçla en çok kurulan şirket türleri;

Gerçek kişiler için:

a) Gerçek Kişi Tacirler,

b) Adi Ortaklık

c) Sınırlı Ortaklık,

Tüzel kişiler için ise;

d) Limited Şirket’tir.

İngiltere’de 6 milyon şirket olduğu bilinmektedir ve bunların 3,1 milyonu Gerçek Kişi Şirketi, 2 milyonu ise Limited Şirket olarak kurulmuştur.

VERGİ

KDV: Serbest meslek çalışanlarının KDV kaydı yaptırması isteğe bağlı olup, yıllık cirolarının 85.000 GBP’yi geçtiği durumda ise Gelir İdaresi’ne KDV kaydı yaptırmaları zorunludur. KDV’de standart oran %20’dir.

Kurumlar Vergisi: 1 Nisan 2020’den başlamak üzere geçerli standart kurumlar vergisi oranı şirketler için %19 olarak belirlenmiştir. Kurumlar vergisi oranı 2022 yılında hala %19’dur.

Gelir Vergisi: Gelir vergisi oranları; 12.500 GBP’ye kadar %0, 12.501-50.000 GBP arası %20, 50.001-150.000 GBP arası %40, 150.000 GBP üzerindeki kazançlar için ise %45’tir. Çifte Vergilendirme:   Türkiye-İngiltere arasındaki “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” 1988 yılından itibaren yürürlüktedir. Temelde kazancın doğduğu yerde vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu konuda Türk firmaların sağlayacakları avantajlar ve uygulama konusunda, Sistem Global UK deneyimli ekibi ile çalışabilirsiniz.

ŞİRKET Mİ KURMALIYIM ŞUBE Mİ?

Birleşik Krallıkta ticari faaliyet gösterecek şirketlerin en çok tercih ettiği yapılanma Limited Şirket kurma yönündedir. Şube yerine şirket kurulmasının tercih edilmesinin sebepleri şunlardır:

 • Şirket kurmanın esnekliğinin şube kurmaya göre daha fazla olması (Örnek: Şirket hisselerin Limited Şirkette rahatça el değiştirebilir olması)
 • İngiltere’de kurulan şirketlerin tabii oldukları bazı sorumluluklar vardır ve bunlar şubeye kıyasla daha kapsamlıdır. Bu yüzden özellikle müşteriler ve alıcılar, şube yapılanmasından ziyade şirket yapılanmasını çok daha güvenilir bulmaktadırlar.
 • İngiltere’de kurulu şubeler ana şirketlerin finansallarını İngiltere Ticaret Sicil’ine beyan etmek zorundadırlar. İngiltere’de Ticaret Sicil bilgileri halka açık olduğu için Türkiye operasyonları finansal bilgilerinin deşifre olmasını istemeyenler için bu bir dezavantaj olmaktadır. Ancak şube yerine şirket kurulduğu takdirde bu şirketler sahiplerinden bağımsız olarak sadece kendi finansallarını beyan etme sorumluluğundadırlar.

BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR

Sermaye Zorunluluğu ve Vize:

Türkiye’de yerleşik bir firmanın İngiltere’de açacağı şube veya Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişilerin İngiltere’de kuracakları şirketler için asgari bir sermaye şartı ve minimum sayıda kişiyi çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türkiye’de yerleşik ana şirketin görevlendireceği çalışanının “investor” veya “sole representative” vizesine başvurması gerekmektedir. Turist veya öğrenci vizesi gibi vizelerle İngiltere’de şirket kurulması kanunen uygun değildir.

Şirket Adı       

Şirket adı belirlemeden önce, çeşitli ticari ve telefon rehberlerinden veya Companies House’un ücretsiz bilgi servisinden yararlanılarak aynı isimle başka bir şirket olmadığının, İngiliz kanunlarınca şirket adıyla ilgili kısıtlayıcı hükümler bulunmadığının ve kayıtlı bir ticari marka ile aynı veya benzer olmadığının kontrol edilmesinde fayda olacaktır. Bu konuda, şirket kuruluş aşamasında Sistem Global UK size destek olacaktır.

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri Türkiye’de yerleşik ihracatçıların, yurtdışında açacağı ofis, mağaza, teşhir yeri ve depo birimleri, pazar araştırması, zorunlu sertifikasyon ve pazarlama faaliyetleri için harcanan tutarlar %80’e varan oranlarda T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu teşviklerin hangilerinden ve ne şekilde faydalanabileceğiniz konusunda Sistem Global uzman ekibimiz sizlere destek olacaktır.

Yer Seçimi      Londra, İngiltere’nin ekonomik aktivite olarak en önemli merkezidir. Ancak çeşitli sektörlerdeki firmalarımız Londra dışındaki losyonları da tercih edebilmektedirler. İş yeri kira kontratları nispeten uzun dönemli bağlayıcı hükümler içermektedir. Ancak tefriş edilmiş ve destek hizmetleri içinde bulunan ‘serviced office’ler uygun bir seçenek olabilmektedir. Şirket kuruluş ve muhasebe servisleri kapsamında Sistem Global UK ofis adresinin firmanızın “registered adresi” olarak kullanılması mümkündür.

Birleşik Krallıkta Şirket Kurmak için gerekli belgeler

Limited Şirket;

Aşağıda anlatılan dört evrak ile birlikte standart kayıt sürecine dahil olarak 3 ile 10 gün içinde şirketinizi kaydettirebilirsiniz:

 1. Şirket Kuruluş Senedi (Memorandum of Association): Şirketin adı, kayıtlı ofis adresi ve konusu/ne iş yapacağını belirtir.
 2. Kuruluş Sözleşmesi (Articles of Association): Şirketin iç düzenlemelerini belirleyen belgedir.
 3. Form 10: Formda şirketin direktörü (company director), yazmanı (company secretary) ve kayıtlı ofis adresine dair bilgiler bulunur. Şirketin en az bir direktör, bir de yazmanı olması gerekmektedir.

Form 12: Form, tüm kanuni yükümlülüklere uyularak şirket kuruluşunun gerçekleştirildiğine dair bir manifesto niteliğindedir.

Şube veya İş Yeri;

Türkiye’de kurulu bir şirket İngiltere’de işlerini Türkiye’deki firma adına yürütmek üzere bir şube açtığı takdirde, şube kuruluş tarihi itibariyle 1 ay içerisinde;

 • BR1 Formu
 • Ana Şirketin orijinal ana sözleşmesiyle birlikte İngilizceye çevrilmiş ve tasdik ettirilmiş İngilizce nüshası,
 • Yetkili bir merci tarafından kontrol edilmiş ve tasdik edilmiş son yıla ait bilanço ve kâr-zarar tablosu,
 • Kayıt ücreti ile birlikte Companies House’a göndermek suretiyle şube kayıt işlerinin yaptırılması zorunludur.

İş yeri açılması durumunda ise, yine iş yeri açılmasından itibaren 1 ay içerisinde

 • 691 Formu
 • Ana Şirketin orijinal ana sözleşmesiyle birlikte İngilizceye çevrilmiş ve tasdik ettirilmiş İngilizce nüshası,

Kayıt ücreti ile birlikte Companies House’a göndermek suretiyle iş yeri kayıt işlerinin tamamlanması zorunludur.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?