Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları ve Hesaplaması
Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları ve Hesaplaması
Ekim 5, 2022
İstihdam Teşvikleri
İstihdam Teşvikleri
Ekim 6, 2022

Avrupa’ya Açılmak

Ekim 6, 2022

Bu yazının okuma süresi yaklaşık 4 dakikadır.

Yurtdışında iş geliştirme ve lokalleşme faaliyetlerine başlamak isteyen firmalar için Avrupa’ya açılmak, şirketin kurulacağı lokasyon oldukça önem taşımaktadır. Avrupa’da iş yapmak için en çok tercih edilen ülkelere ve sebeplerine göz atmak gerekirse;

Avrupa’ya Açılmak : Hollanda

Hollanda; Avrupa piyasalarına doğrudan dahil olmasını mümkün kılan konumu, yatırıma açık ve şeffaf süreçleri, çok dilli yapısı ile iş yapmaya elverişli bir konumda bulunmaktadır, iş yapma sıralamasında 190 ülkeden 42. Sıradadır. Hollanda’da yapılanmanın en önemli nedenleri arasında iş kurmak için gereken sürenin 3.5 gün olması ve kayıt süresi, prosedür sayısı, asgari sermaye gibi faktörlerin diğer OECD ülkelerine oranla daha iyi konumda olmasıdır. Kuruluş prosedürlerine bakıldığında Hollanda’da en çok tercih edilen şirket türü Limited Özel Şirkettir ve asgari sermaye yükümlülüğü bulunmamaktadır. 1 EUR gibi sembolik değeri bulunan bir sermaye ile şirketi kurmak mümkündür. Tek bir tüzel kişi veya özel şahıs tarafından kurulabilmektedir. Hollanda’da kurulan bir Limited Özel Şirketinin (BV), en az bir tane direktörü olmak zorundadır. Şirketin yürütme kurulunun minimum %50’si Hollanda vergi mükelleflerinden oluşmalıdır.

Buna ek olarak Hollanda Ticaret Siciline şirketi kaydettirmek için, tek seferlik olmak üzere 51,30 EUR ücret ödenmektedir. Mobil, banka veya kredi kartı kullanarak yalnızca dijital olarak ödeme yapılabilmektedir.

Vergilendirme koşullarında bakıldığında ise şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olma durumunda gelir vergisi, Hollanda kâr payı vergisi, şirketin gelirleri üzerinden kurumlar vergisi (245.000 EUR’a kadar %15, 245.000 EUR’un üzerinde %25) ödenmektedir.

Estonya

Avrupa Birliği üyesi olan Estonya, OECD ülkeleri arasında en iyi vergi yasasına sahip ülkedir. Vergi avantajları ve iş yapmanın kolaylığı nedeniyle Estonya dijital göçebelerin merkezi haline gelmiştir. Estonya, tüm sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarında ileri teknolojilerin benimsenmesi sayesinde elverişli yatırım koşullarına sahip olmuştur. Estonya iş kurma açısından Limited ve Halka Açık Limited Şirketlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bir ülkedir. Ancak yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen şirket türü Limited Özel Şirkettir.

Estonya’da Limited Özel Şirket, hisselerden oluşan bir sermayeye sahiptir ve bireysel olarak sorumlu olmayan bir veya daha fazla hissedara aittir. Limited Özel Şirket kurmak için asgari tutar 2.550 EUR’dur ve bir hissenin sembolik değeri 1 EUR olmalıdır. Limited Özel Şirketin kurucuları gerçek kişiler olduğunda, sermayenin tamamının ödenmesi şirketin kuruluşundan sonraya ertelenebilir. Tutarın tamamı ödenene kadar, kalan tutardan kurucular sorumludur. Estonya Limited Özel Şirketi’nde, yönetim kurulu üyelerinin hissedar olması gerekmese de, Estonya’da ikametgahı bulunan bir yönetim kurulu olmalıdır.

Estonya’da şirket kurabilmek için öncelikle E-ikamet alınmalıdır. E-İkamet almak için ise online başvuru yapmak yeterlidir. Bu sayede online bir şirket kurulabilir ve uzaktan yönetilebilir. Şirket adresi temin etmenin ardından E-Ticaret Sicilinde şirketin kaydedilmesi gerekmektedir. E-İkamet yoluyla kayıtlı bir Estonya şirketi doğrudan Estonya’da vergi mükellefi olarak kabul edilir. Gelir vergisi her yıl kazanılan kar üzerinden değil, aylık olarak değerlendirildiğinden, kar veya zarara bakılmaksızın her yıl vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi oranı % 20 olup, temettüler için geçerlidir ve dağıtımı yapan tüzel kişi tarafından ödenmektedir. Özellikle Start-up’lara sağlanan vize ve vergi avantajlarıyla Estonya üst düzey bilişim ve teknoloji sektöründe, yabancı yatırımcılar için vazgeçilmez bir konuma erişmiştir.

    Nasıl Yardımcı Olabiliriz?