Yeni Asgari Ücret Açıklandı!
2023 Yeni Asgari Ücret Açıklandı!
Aralık 22, 2022
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı!
2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı!
Ocak 5, 2023

6111 İstihdam Teşvikleri sayılı kanun kapsamındaki teşvik aynı zamanda “4447 sayılı Kanun Geçici 10. Madde ” teşviki olarak da işveren sisteminde yer almaktadır.

6111 İstihdam Teşvikleri Ne Kadar İndirim Sağlamaktadır?

 • 6111 Sayılı Teşvik ile işverenler, 01/03/2011 – 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Teşvik Hangi Tarihe Kadar Uygulanacaktır?

 • 2 Aralık 2020 tarihli 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu teşvik 1 Mart 20211- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında işe alınan personeller için uygulanmaktadır.
 • Söz konusu teşvikte personeller işe giriş tarihi bu aralıkta olmak şartıyla daha sonraki yıllarda da bu teşvikten faydalanabilecektir.

Teşvikten Ne Kadar Süre İle Faydalanılacaktır?

İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönündenAy
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlar  48
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar  54
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlar  36
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar  42
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlar  24
                           Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar  30
İşe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönündenAy
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlar  24
                              Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar  30
                           Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar  6                                                                              

İşçi Yönünden 6111 İstihdam Teşvikleri Şartları Nelerdir?

 • Teşvikten yararlanacak personel 01.03.2011 ile 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınmış olmalıdır.
  • İşe giriş yapılacak personelin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
  • İşe girecek personel işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde işsiz olmalıdır.
  • Personeller, teşvikten sadece 1 defaya mahsus faydalanabilirler.
  • İşe girecek personel hiçbir durumda başka bir işyerinde 6111’den tekrar yararlanamaz.
  • Söz konusu personel teşvik süresi dolmadan işten ayrıldığı işyerinde, yeniden işe girmesi ise kalan teşvik sürelerinden faydalanabilir.
  • Kadın sigortalılar için 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten yararlanacak erkek sigortalılar için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı yapılmak suretiyle 6 ay teşvikten faydalanma imkânı vardır.

İşveren Yönünden 6111 İstihdam Teşvikleri Şartları Nelerdir?

 • İşyerinin özel işyeri statüsünde olmalıdır.
  • Teşvikten faydalanabilmek için, Muhtasar Prim ve Hizmet Bildirgelerinin 6111 Sayılı Kanun numarası ile yasal süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir.
  • İşyerinin borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalıdır.
  • SGK primlerinin yasal süresinde ödenmesi gerekmektedir.
  • Teşvikten yararlanacak personelin, işe başlayacağı aydan bir önceki ay ile birlikte 6 aylık dönemin ortalama sayısına ilave olacak işçiler için teşvikten yararlanabilir.
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.
  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?