kıdem tazminatı nedir
Kıdem Tazminatı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
Temmuz 21, 2023
basit usulde vergilendirme v2
Basit Usulde Vergilendirme
Ağustos 18, 2023

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren konaklama vergisi, müşterilerine konaklama hizmeti sunan işletmeleri ilgilendiren bir konudur. Bu vergi, söz konusu işletmelerin ticari faaliyetleri için zorunlu tutulmuştur. Sizin için hazırladığımız bu içeriği okuyarak bahsedilen yükümlülük hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Konaklama Vergisi Nedir?

Konaklama vergisi; otel ve pansiyon gibi konaklama tesislerini işleten şirketlerin ödemesi gereken bir vergidir. 2022 yılının aralık ayında Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile yürürlüğe giren bu vergi, konaklamanın yanı sıra beslenme, spor, termal alan kullanımı ve eğlence hizmetleri gibi ek aktiviteleri de kapsar. Söz konusu düzenlemenin temel amacı, yerel turizm ve çevre hizmetlerini için gereken finansman akışını artırmaktır. Bu vergi, belli istisnalar dışında bütün konaklama tesisleri için geçerlidir.

Konaklama Vergisi Hangi Tesislerden Nasıl Alınır?

Aşağıdaki tesisler konaklama vergisine tabiidir;

 • Oteller
 • Tatil köyleri
 • Pansiyonlar
 • Apartlar
 • Moteller
 • Sağlıklı yaşam tesisleri
 • Turizm amacıyla konaklanan çiftlik, köy ve dağ evleri
 • Kamping tesisleri
 • Tatil merkezleri
 • Eğlence merkezleri
 • Personel eğitim tesisleri
 • Konaklama amaçlı mesire yerleri
 • Turizm kompleksleri
 • Uygulama otelleri

Yukarıdakilere ek olarak, işletme belgesi sahibi olup geceleme hizmeti sunan bütün tesisler söz konusu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Tesis tipi, kapasitesi veya işletmenin kamuya ya da özel sektöre ait olması gibi durumlar yükümlülük koşullarını ortadan kaldırmaz. Bahsedilen konaklama alanlarını işleten kişi ve kurumların vergi beyanında bulunması zorunludur.

Hangi Tesisler Konaklama Vergisinden Muaftır?

Konaklama hizmeti verdiği hâlde söz konusu vergiden muaf olan bazı tesisler bulunur. Bu tesisler aşağıdaki gibidir;

 • Öğrenci konaklaması için hizmet veren yurtlar, pansiyonlar, apartlar ve diğer işletmeler
 • Yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri bünyesinde yer alan konaklama alanları
 • Sosyal yardım amacıyla inşa edilen yurtlar (Örneğin depremzedeler için devlet tarafından sağlanan barınma alanları)

Konaklama Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Konaklama vergisi, elde edilen kazancın %2’si oranında uygulanır. Bu hesaplama yapılırken hizmet fiyatına eklenen KDV dâhil edilmez. 10.800 TL tutarındaki (10.000 TL hizmet bedeli + 2.000 TL KDV) tutarındaki bir kazancın vergisini aşağıdaki yöntemle hesaplamak mümkündür.

 • 10.800 – KDV (800) = 10.000 TL
 • 10.000 x 0,02 = 200 TL

Yukarıdaki hesaba göre, KDV hariç 10.000 TL kazanç eden bir işletmenin bu fatura için 200 TL konaklama vergisi ödemesi gerekir. Böyle bir durumda işletmenin müşteriden isteyeceği toplam tutar 11.000 TL (10.000 + %8 KDV + Konaklama vergisi) olacaktır. Söz konusu vergi, hizmet sürecinde kesilen fatura başına ödenir.

Konaklama Vergisi Kur Farkı Nasıl Hesaplanır?

Turistik bölgelerde konaklama işletmeleri oda fiyatlarını döviz üzerinden belirleyebilir. Böyle bir durumda verginin kur farkına göre kesilmesi gerekir. Buna göre; döviz üzerinden belirlenen ücretin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi gerekir. Vergi hesabı, TL’ye çevrilen tutar üzerinden yüzdelik ile yapılır.

Konaklama Vergisi Nasıl Ödenir?

Verginin ödenmesine ilişkin hususlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan elektronik beyanname ile belirlenmiştir. Bu beyannameye göre; KDV mükellefiyeti bulunan işletmeler, bağlı oldukları vergi dairesine ödeme yapmaları gerekir. Söz konusu mükellefiyete sahip olmayan işletmeler aynı il sınırları içindeki farklı bir daireye ödeme yapabilir. İlçede bir vergi dairesi yoksa beyan ve ödemeler tesisin bağlı olduğu illerin defterdarlığına yapılabilir.

Konaklama Vergisi Elektronik Ortamda Nasıl Ödenir?

Konaklama vergisi mükellefiyseniz ödemelerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına kayıt olmanız gerekir. Uygulamaya E-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Konaklama Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Yasal konularda sorun yaşamamak için beyan işleminin zamanında yapılması gerekir. Vergi beyanı, vergilendirme döneminden sonraki ayın 26’ıncı gününe kadar yapılır. Örneğin, Ocak ayında çıkan konaklama vergisinin 26 Şubat akşamına kadar beyan edilmesi gerekir. Bu işlemi İnteraktif Vergi Dairesinden veya KDV yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden yapabilirsiniz. Dönem boyunca vergiye tabii bir işlem olmasa bile bu beyanı yapmanız gerekir. Örnek olarak, tesisinizde bir ay boyunca hiç konaklama olmadığında dahi bu durumun beyan edilmesi zorunludur.

Muhasebe Kaydının Yapılması

Konaklama vergisinin kaydı 0059 numarasıyla yapılır. Hizmet belgesi oluşturulurken “Satış” fatura tipi seçilir. Konaklama bedeli, %2’lik vergi ve KDV faturaya eklenerek düzenleme yapılır.

Vergi İstisnası Durumunda Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Geceleme hizmetinin vergi istisnası getirdiği durumlar olabilir. Örneğin, diplomatik amaçlı geziler dâhilinde yapılan konaklamalarda vergi talep edilmez. Böyle bir durumda işletmenin faturaya “İstisna” yazması ve fatura tipi kısmında “konaklama vergisi” olarak belirtmesi gerekir. Bu durum dokümanda 001 koduyla belirtilir. Söz konusu husus, 28.12.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilmiştir.

Konaklama Vergisi Nasıl Gider Yazılır?

Şirketiniz için herhangi bir tesisten konaklama hizmeti aldıysanız, bu hizmet kapsamında fiyata ek olarak ödediğiniz vergiyi gider gösterebilirsiniz. Gider belgesi oluştururken konaklama hizmet fiyatını, KDV’yi ve %2’lik vergiyi dâhil etmeniz gerekir. İşletme tarafından verilen faturayı defterinize ekleyebilirsiniz.

Konaklama Vergisini Faturalandırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanuna göre konaklama vergisi oranı, KDV dâhil olmayan fiyat üzerinden %2’dir.
 • Vergi miktarı matrah üzerinden belirlenir. Bu yüzden, beyan sırasında matrahı doğru bir biçimde hesaplamanız gerekir.
 • Vergi, konaklama hizmeti için ödenen fiyata dâhil edilebilir. Başka bir ifadeyle bu ödemeyi tıpkı KDV’de olduğu gibi müşteriye yansıtmak mümkündür.
 • Geceleme vergisi, fatura üzerinde ayrı bir satırda belirtilmelidir. Vergi oranı ve fiyat üzerinden hesaplanan miktarı açıkça yazılmalıdır.

Konaklama Vergisi Ödememenin Cezası Nedir?

Geceleme hizmeti veren işletmelerin konaklama vergisi ödeme yükümlülüğü bulunur. Söz konusu vergiye ilişkin beyanların yukarıda bahsedilen dönemlerde yapılması gerekir. Verginin ödenmemesi veya beyanda bulunulmaması durumunda ise cezai müeyyide uygulanır.

Vergi ödemeyen işletmelere tutar üzerinden belli bir para cezası uygulanır. Bu cezanın ödenmemesi durumunda ise işletmeye daha yüksek para cezaları, banka blokesi gibi yaptırımlar uygulanabilir. Beyanları zamanında gerçekleştirerek böyle risklerden kaçınmak mümkündür.
E-Kalfam, karmaşık beyan süreçlerini sizin için kolaylaştırarak vergilerinizi zamanında ödemenize yardımcı olur. Kalfa Asist uygulaması üzerinden satışlarınızı hızlıca muhasebeleştirebilir ve belgelerinizi yükleyerek beyanlarınızı hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yandan, Kalfa Kütüphane modülünü kullanarak yasal konular hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Konaklama vergisi ve diğer yükümlülüklerinizi kolayca halletmek için bize ulaşabilirsiniz.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?