ihbar tazminatı nedir
İhbar Tazminatı
Ocak 10, 2024
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları
AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI!
Ocak 25, 2024

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte internet üzerinden çalışarak para kazanma trendi yaygınlaşmıştır. Freelancer veya serbest çalışan olarak bilinen kişiler, bir şirkete veya kuruma bağımlı olmadan, kendi uzmanlık alanlarında hizmet vererek gelir elde etmektedirler. Ancak, freelancer çalışanların vergi yükümlülükleri konusu sıkça merak edilen bir konudur. Bu makalede, freelance çalışanlar için vergi avantajları durumu hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir.

Freelance Çalışanların Vergi Ödemesi Zorunlu Mudur?

Freelance çalışma, serbest meslek kazancı olarak kabul edilen bir faaliyet biçimidir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu tanım, freelance çalışanların genellikle bağımsız bir şekilde çalıştığını ve belirli bir işverene bağlı olmadan projeler üzerinde çalıştıklarını yansıtır.

Freelance Çalışanların Vergi Yükümlülükleri

Freelance çalışanlar, elde ettikleri gelirleri vergilendirmekle yükümlüdürler. Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, serbest meslek kazancı olarak adlandırılan bu gelirlerin beyan edilmesi ve vergilendirilmesi gerekmektedir. Serbest meslek kazancı, diğer gelir türlerinden ayrı bir kategori olarak değerlendirilir.

Beyan ve Vergilendirme:

Freelance çalışanlar, yıllık gelir vergisi beyannamesi aracılığıyla elde ettikleri serbest meslek kazancını beyan etmelidirler. Bu beyanname üzerinden gelir vergisi hesaplanır ve ödeme süreci başlar. Ayrıca, bazı ülkelerde özel vergi matrahları ve vergi oranları freelance çalışanlar için uygulanabilir.

Gelirin Kaydedilmesi:

Freelance çalışanlar, elde ettikleri gelirleri düzenli bir şekilde kaydetmeli ve muhasebe işlemlerini takip etmelidirler. Gelirin kaydedilmesi, vergi beyanı sürecini kolaylaştırır ve işletme maliyetlerini kontrol altında tutmayı sağlar.

Vergi Teşvikleri ve İndirimler:

Bazı ülkeler, serbest meslek faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla vergi indirimleri veya kolaylıkları sunabilir. Freelance çalışanlar, vergi teşviklerinden yararlanma ve vergi yükümlülüklerini optimize etme konusunda uzman bir vergi danışmanından destek alabilirler.

Freelance çalışanlar, vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmek ve uygun vergi avantajlarından yararlanmak için yerel vergi kurallarını ve düzenlemelerini yakından takip etmelidirler.

Freelance Çalışanlar İçin Vergi Avantajları

Freelance Çalışanların Vergilendirilmesi

Freelance çalışanlar, gelirlerini vergilendirmek üzere çeşitli beyanname ve bildirim yükümlülüklerine tabidir. Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, freelance çalışanların aşağıdaki yükümlülükleri bulunmaktadır:

Freelancer Gelir Vergisi ve KDV Noktaları:

Freelancerlar için gelir vergisi ve KDV ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Gelir Vergisi:
  • Gelir vergisi, bir takvim yılı içinde elde edilen gelirlerden alınır. Freelancerlar, yıllık gelirlerini beyan etmekle yükümlüdürler.
  • Gelir vergisi oranları, Gelir İşleri Başkanlığının web sitesinde yer alan tarifeden öğrenilebilir.
 2. Katma Değer Vergisi (KDV):
  • KDV, bir hizmet karşılığında üretilen katma değerden alınan dolaylı vergidir. Faturaya veya Serbest Meslek Makbuzuna (SMM) eklenir.
  • Türkiye’de genel olarak uygulanan KDV oranı %18’dir, ancak değişikliklere tabi olabilir.
 3. Fatura veya SMM Düzenleme:
  • Elde edilen geliri kayıt altına almak için freelancerlar, fatura veya SMM düzenlemelidirler.
  • Fatura kesmek için şahıs şirketi kurulabilir, ancak bu bir zorunluluk değildir. Şirket kurmak istemeyenler SMM düzenleyebilirler.
 4. Stopaj (Gelir) Vergisi:
  • SMM’de, KDV ile birlikte %20 oranında stopaj (gelir) vergisi uygulanır. Bu, elde edilen gelirin brüt tutarı üzerinden hesaplanan bir vergidir.
 5. Telif Hakları ve İstisnalar:
  • Telif hakları gibi gelir vergisi istisnaları bulunabilir. Özellikle genç girişimciler (29 yaşına kadar olanlar) çeşitli avantajlardan faydalanabilirler.
 6. Gelir Vergisi Tarifesi:
  • Gelir vergisi tarifesi, Gelir İşleri Başkanlığının web sitesinden öğrenilebilir. Freelancerlar, vergi oranları ve muafiyetler hakkında güncel bilgilere ulaşmak için bu kaynağı kullanabilirler.

Freelancerlar, vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmek ve avantajlı vergi düzenlemelerinden yararlanmak için yerel vergi kurallarını takip etmelidirler.

Freelance Vergi Yükümlülüğünü Belirleyen Unsurlar

Freelancer çalışanların vergi sorumluluğunu belirleyen birçok değişken bulunmaktadır. Bu unsurlar şu şekilde özetlenebilir:

 1. İkamet Edilen Yer:

GVK’nin 4. maddesine göre, bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla süreyle ikamet edenler, yurt içinde ve yurt dışında elde ettikleri gelirlerden vergilendirilirler. İkamet süresi, vergi yükümlülüğünü etkileyen önemli bir faktördür.

 1. Hizmetin Verildiği Yer:

KDVK’nin 11. maddesine göre, yurt dışına verilen hizmetlerde KDV istisnası olabilir. Hizmetin verildiği yer, vergi uygulamalarını etkileyen bir diğer önemli faktördür.

 1. Yaş:

29 yaş altı kişiler için vergi indirimleri söz konusu olabilir. Yaş, vergi avantajlarına ilişkin bir diğer unsurdur.

 1. Süreklilik ve Gelir:

Freelancer’ın yaptığı işin sürekli veya geçici olması, elde ettiği gelirin miktarı vergi sorumluluğunu etkiler. Arızi kazanç sınırlarını aşmayan geçici işler vergiden muaf olabilir.

 1. Ödemeler:

Ödemelerin yapıldığı yer, ödeme sıklığı, kullanılan para birimi gibi faktörler, vergi uygulamalarını etkileyebilir. Ödeme şartları, vergi sorumluluğunu belirlemede önemli bir rol oynar.

Freelance Çalışanların Vergi Avantajları

Freelance çalışanlar, vergi avantajlarından da yararlanabilirler. Türkiye’de ve birçok ülkede sunulan vergi teşvikleri sayesinde freelance çalışanların gelirlerinin bir kısmı vergiden muaf tutulabilir. Bu vergi avantajları, freelance çalışanlara maddi olarak destek sağlar ve rekabet güçlerini artırır.

Freelance çalışanların vergi avantajlarından bazıları şunlardır:

 • Genç Girişimci Kazanç İstisnası: Türkiye’de genç girişimciler, belirli bir süre için gelir vergisinden istisna tutulabilirler. Bu istisna sayesinde genç girişimciler, belirli bir miktar geliri vergiden muaf tutabilirler.
 • Yüzde 80 Kazanç İstisnası: Türkiye’de serbest meslek faaliyetine dayalı olarak yurtdışında hizmet veren freelance çalışanlar, elde ettikleri gelirlerin yüzde 80’ini vergiden muaf tutabilirler. Bu avantaj, Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirerek yurtdışından freelance çalışanları ülkemize çekebilir.
 • Vergi Teşvikleri: Türkiye’de freelance çalışanlara yönelik vergi teşvikleri bulunmaktadır. Bu teşvikler, freelancerların vergi yükünü azaltmayı amaçlamaktadır. Bu teşviklerden faydalanmak için freelancerların vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Freelance çalışanlar, vergi avantajları sayesinde daha fazla gelir elde edebilir ve mali durumlarını düzenli bir şekilde yönetebilirler. Vergi avantajları, freelancerların rekabet güçlerini artırarak daha fazla iş fırsatı yakalamalarını sağlar.

Yurt Dışına Hizmet Veren Freelance Çalışanlar Nasıl Vergi Öder?

Türkiye’den yurt dışına freelance olarak çalışmak, vergi yükümlülüklerini etkileyen bir dizi faktöre tabidir. Bu süreçte dikkate alınması gereken önemli sorular şunlardır:

 1. Hizmet Verilen Yabancı Şirketin Türkiye’de Faaliyeti:
  • Hizmet verilen yabancı şirketin Türkiye’de faaliyeti, şubesi veya kazancı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer böyle bir faaliyeti varsa, Türkiye’de vergi mükellefiyeti söz konusu olabilir.
 2. Yabancı Şirketin Vergi Ödeme Durumu:
  • Hizmet verilen yabancı şirketin, freelancer adına faaliyet yürüttüğü devlete vergi ödeyip ödemediği incelenmelidir. Bu durum, vergi mükellefiyetini etkileyebilir.
 3. Ödeme Şekli ve Yeri:
  • Ödemenin döviz cinsinden mi yapıldığı, yurt dışındaki bir banka hesabına mı yoksa Türkiye’deki bir bankaya mı yatırıldığı önemlidir. Ödemelerin yeri ve şekli, vergi beyannamesi hazırlanırken dikkate alınmalıdır.

Freelance çalışanlar, vergi ödeme yükümlülüğüne tabidirler. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, freelancerlar gelirlerini serbest meslek kazancı olarak vergilendirmek zorundadırlar. Ancak, vergi avantajları sayesinde freelancerlar, gelirlerinin bir kısmını vergiden muaf tutabilirler. Genç girişimci kazanç istisnası ve yüzde 80 kazanç istisnası gibi vergi avantajları, freelancerların mali durumlarını düzenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Freelance çalışanlar, vergi yükümlülüklerini yerine getirerek vergi avantajlarından faydalanabilir ve gelirlerini artırabilirler.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?