Gelir Tablosu Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
Gelir Tablosu Nedir ve Nasıl Hazırlanır?
Mayıs 6, 2024
E-Fatura İptali Nedir ve Nasıl Yapılır?
E-Fatura İptali Nedir ve Nasıl Yapılır?
Mayıs 6, 2024

Envanter defteri, her işletmenin finansal kılavuzu olarak öne çıkar. Bu defter, varlıklardan borçlara, nakit akışından envanter durumuna kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunar ve işletmenin finansal portresini çizer. 

Envanter Defteri Nedir?

Envanter defteri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kullanılması zorunlu olan bir defterdir. Bu doküman, işletmenin finansal durumunun kaydedilmesini sağlar. İşletme defteri, işletmenin nakit varlıkları, alacakları, borçları, gayrimenkulleri ve diğer önemli mali bilgileri içerir. Bu defter, işletmenin mali durumunu net bir şekilde gösterir ve muhasebe ile finansal raporlama için temel bir araçtır.

Envanter Defterinin Amacı Nedir?

Envanter defteri, işletmenizin finansal durumunun detaylı kayıtlarını sağlayarak finansal şeffaflığı sağlar. Defterde işletmenin varlıkları, borçları ve mevcut nakit akışı gibi detaylar yer alır. Bu unsurlar, şirketin finansal sağlığını ve performansını izlemek açısından büyük bir öneme sahiptir. Envanter defterinin tutulması, envanter yönetimi ve finansal planlama için önemli bir araçtır.

Envanter kayıt defteri, işletmenin yasal zorunluluklarına ve vergi yükümlülüklerine uyumu sağlama, son derece önemli bir rol oynar. Bu, işletmenin finansal sağlığını korumak ve gelecekteki mali riskleri minimize etmek için hayati önem taşır.

Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Bu defterde bulunan başlıca bilgiler şunlardır:

Açılış ve Kapanış Deneme Dengelemeleri: Deneme dengelemelerini yazarken, döviz ve miktarlı muhasebe yapıyorsanız, bunlar ve ek olarak yan hesap bakiyeleri basılmalıdır. 

Bilanço ve Gelir Tablosu: Bilanço ve gelir tablosu, düzenli izleme için kesintisiz olarak deftere kaydedilmelidir. 

Envanter Listeleri: Ana depoda envanterin kaydedilmesi elbette önemlidir, fakat mal detayları ve dönem sonu bakiyeleri ile ilgili envanter listelerinin diğer departmanlarda veya şubelerde de kaydedilmesi kritik bir adımdır. Bu, işletmenin genel envanter yönetimini sağlamak ve doğru stok seviyelerini korumak için gereklidir.

Duran Varlık ve Amortisman Listeleri: Amortisman kayıtları üç aylık dönemlerde hesaplanmalı ve deneme dengeleri ile karşılaştırılmalıdır. Bu süreçte duran varlık ve amortisman listeleri dikkatlice incelenmelidir. 

Alınan ve Verilen Çekler ve Senetler: Tahsilatı sonraki döneme ertelemiş çekler, son kullanma tarihine göre deftere yazılmalı ve şirket bilgilerinizi içermelidir. 

Alınan-Verilen Teminatlar ve Depozitolar: Alınan-Verilen Teminatlar ve Depozitoların kaydedilmesi son derece önemlidir. Özellikle çok sayıda yer veya şubenin olduğu durumlarda, uzun vadeli abonelikler ve teminat detayları, envanter defterine eksiksiz ve detaylı bir şekilde not edilmelidir.

Menkul Kıymetler, Hisse Senetleri, Tahviller ve Bonolar ve Bonoların Detayları: Bakiyeler yıl sonuna karşılık geliyorsa, bu dönem için miktar, tutar ve vade detayları deftere kaydedilmelidir. 

Gelecek Yıl İçin Biriken Giderler ve Gelirler: Her gider grubu için gerekli miktar, gelecek yıla ait giderlerle karışıklığı önlemek için ilgili ay için kaydedilmelidir, böylece gelecek yıl için biriken giderlerin ve gelirlerin düzenli olarak takibi sağlanır. 

Gelecek Yıl İçin Ertelemeli Kredi Ödeme Planları: Gelecek yıl için banka kredileri 300 ve 400 hesaplarında ve kira ödemeleri 301-302 ve 401-402 hesaplarında detaylı bir şekilde envanter defterine kaydedilmelidir.

Envanter Defteri Nasıl Tutulur?

 • Defter, noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü onayından sonra kullanılmaya başlanabilir.
 • Kayıtlar, Türk Lirası para birimiyle Türkçe dilinde yapılmalıdır.
 • Envanter defterinde yapılan kayıtların net, anlaşılır ve düzenli olması önemlidir, kısaltmalar ve semboller açıkça açıklanmalı, kayıtlar arasında boşluk olmamalı ve sayfalar yırtılmamalıdır.
 • Kayıtlar en geç 10 gün içinde girilmeli ve muhasebe fişleri ve faturalar gibi belgelerle desteklenmelidir, bu belgeler en geç 45 gün içinde yasal defterlere aktarılmalıdır.

Envanter Defteri Tutulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Envanter defterinin tutulması sırasında dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yabancı dillerde yapılan kayıtların yanında Türkçe karşılıklar bulunmalıdır.
 • Kullanılan ifadeler ve semboller kesintisiz olarak yer almalıdır.
 • Bağlı defterler kullanılıyorsa, eksik sayfa veya yırtık sayfa olmamalıdır.
 • Kayıt süreçleri iş akışına uygun olarak belirlenmeli ve 10 iş gününü aşmamalıdır.
 • Kayıt sırasında yapılan hatalar sadece kurallara uygun bir şekilde düzeltilmelidir. Hatalar için envanter defterinde silinti, karalama veya silme yapılmamalıdır.
 • Kayıtların imza veya başlangıç gerekliliği varsa, işlemler her seferinde tutarlı bir şekilde deftere kaydedilmelidir. Maksimum kayıt süresi 45 günü aşmamalıdır.

Envanter Defterindeki Hatalar Nasıl Düzeltilebilir?

Envanter defterindeki hataların düzeltilmesi dikkatli bir düzeltme süreci gerektirir. Yanlış bilgiler açıkça çizilmeli ve doğru bilgiler aynı bölüme eklenmelidir.

Düzeltme süreci, yanlış girişin tespitinden sonra makul bir süre içinde gerçekleştirilmelidir, tipik olarak 10 iş gününü aşmamalıdır. Envanter defteri, yetkili personelin imzasını gerektiriyorsa, bu kayıtların 45 gün içinde düzeltilmesi gerekir. Önemli olan her zaman defterdeki kayıtların berraklığını ve doğruluğunu korumaktır.

Envanter Defterinin Onaylanması Ne Zaman Yapılır?

Envanter defterinin onaylanması, işletmeniz için önemli bir yasal yükümlülüktür ve Türk Vergi Usul Kanunu’nun 221. maddesi uyarınca belirtilen zaman dilimlerine göre yapılmalıdır.

Örneğin, normal muhasebe dönemleri için, bu işlem Aralık ayının sonuna kadar tamamlanması gereken bir prosedürdür. Hesap dönemlerinin sonunda kullanılacak defterin onay süreci, ilgili hesap döneminin başlangıcından önceki son ayda tamamlanmalıdır. Faaliyetlerine yeniden başlayanlar, sınıf değiştirenler veya yeni vergi yükümlülüğüne girenler için, bu işlem başlangıç tarihinden önce, sınıf değişikliğinden önce veya yeni vergi yükümlülüğüne giriş tarihinden önce tamamlanmalıdır. Vergiden muaf olanlar için, muafiyet tarihinden itibaren on gün içinde onay süreci tamamlanmalıdır. Ayrıca, envanter defterini gelecek yıl da kullanacaklar için, onay süreci Ocak ayında veya Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen muhasebe dönemi için ilk ayda tamamlanmalıdır. 

Envanter Defteri Tutmak Zorunlu mu?

Türk Ticaret Kanunu, işletme varlıklarının ve borçlarının kaydedilmesini zorunlu kılar. Dolayısıyla söz konusu defterin tutulması kanuni bir yükümlülüktür. Bu defter, finansal durumun net bir anlaşılmasını sağlar ve vergi yükümlülüklerinin doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur. 

Envanter Defterinin Tutulmaması Durumunda Ne Olur?

Envanter defterinin tutulmaması, vergi kaçırma veya finansal düzensizlik kapsamında değerlendirilir. Böyle bir durumda başta para cezası olmak üzere çeşitli yaptırımlar söz konusu olabilir.

Envanter Defteri Ne Kadar Süreyle Saklanmalıdır?

Defterler son kaydın yapıldığı yılın sonunu takip eden on yıl boyunca saklanmalıdır. Maliye yetkilileri işletmeden geriye dönük raporlama ve bilgi talep edebilir. Bahsedilen defterlerin muhafazası bu açıdan büyük bir öneme sahiptir.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?