KDV İade Hizmetleri

KDV İade Hizmeti Nedir?

Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisine tabiidir. Ancak birtakım faaliyetlerin KDV'ye tabi olmadığından veya genel orandan daha düşük oranda KDV’ye tabi olmasından dolayı bu faaliyetlerde ticaret yapanların Türkiye’de ödediği KDV’yi Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen YMM raporu ile iade edilmesi mümkündür. Bu kapsamda şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizin bütünü KDV İade Hizmetleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Bilgi Talep Formu - KDV İadesi

Neden KDV İade Hizmeti Alınmalı?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tam istisna kapsamında sayılan ve
11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler,
13. maddede belirtilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri,
14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri,
9. Maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmet ve teslimlerden doğan iadeler, 19/2. Maddesi kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler ile
29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile yapılmaktadır.

Bu yasal zorunluluk çerçevesinde; Vergi otoritesi ile mükellef ilişkinlerinin yönetilmesi, Gerekli liste, raporların hazırlanması, Karşılaşılan sorunlarda aktif danışmanlık sunulması süreçleri kapsamında hizmet alınması bir gereklilik halini almaktadır.