Pratik Bilgiler


Kalfa pratik bilgiler sayfamızda, sektörel olarak ihtiyaç duyduğunuz verilere, tablolara ve açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Mayıs 15, 2023

Gelir Vergisi Oranları

2023 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ A. Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları Tarifesi Gelir Vergisi Oranları yıllara göre farklılıklar gösteren bir uygulamadır. Elde edilen […]
Mayıs 15, 2023

Kurumlar Vergisi Oranları

Kurumlar Vergisi Oranları 15/04/2021 tarihli ve 7316 sayılı “AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi […]
Mayıs 15, 2023

Geçici Vergi Oranları

Geçici Vergi Oranları Geçici vergi oranları yıllara göre farklılık gösteren ve ülke ekonomik politikaları ile doğru orantılı vergilendirme türüdür. Aşağıdaki tablo da yıllara göre dağılımını bulabilirsiniz. […]
Mayıs 15, 2023

Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranları Damga vergisi oranları ve sektöre göre dağılımlarına aşağıdaki tablolarımızdan ulaşabilirsiniz. * 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı […]
Mayıs 15, 2023

Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları

Katma Değer Vergisi Mal teslimlerine ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile belirlenmiştir. Bu Karar’da çeşitli […]

Pratik Bilgiler